Vplyv dezinformácií by mal byť zohľadnený pri príprave obyvateľstva na obranu...

16. novembra bola vládou schválená Koncepcia prípravy obyvateľstva na obranu štátu. Čo sa v koncepcii nachádza a z akého dôvodu vznikla? Akú...