Dezinformačné weby sú dotované najmä vďaka reklame. Ide o ľahko a pohodlne získané financie

Prečo je dôležité sledovať finančné a organizačné pozadie dezinformačných aktérov a akými nástrojmi je možné tieto kategórie odhaľovať?

Súčasný výskum dezinformácií sa väčšinou zameriava na obsah, ktorý rôzni aktéri vytvárajú a šíria. Snahy o zamedzenie ich škodlivých aktivít však musia zahŕňať aj pochopenie toho, čím sú títo aktéri motivovaní a aké sú ich obchodné modely. Šírenie dezinformácií totiž môže byť finančne ziskový biznis. Finančná motivácia zároveň dodáva nový rozmer spoločenskému riziku, ktoré títo aktéri predstavujú. 

Prečo je dôležité sledovať finančné a organizačné pozadie dezinformačných aktérov a akými nástrojmi je možné tieto kategórie odhaľovať? V čom sa v rámci dezinformačných scén v Českej republike a na Slovensku prejavuje politická dimenzia? Aké formy zastrešenia biznisu využívajú slovenské dezinformačné weby? Existujú v ich transparentnosti limity alebo nedostatky? Čo zabraňuje lepšiemu pochopeniu finančných tokov dezinformačných aktérov verejnosťou či výskumníkmi? 

Prečo je problematická reklama na dezinformačných weboch a portáloch? Môže byť pri jej umiestňovaní porušovaná legislatíva pre umiestňovanie reklamy a platené spolupráce? Aké ďalšie nástroje na generovanie zisku môžu dezinformační aktéri využívať? Odlišujú sa českí a slovenskí dezinformační aktéri v preferovaných taktikách alebo formách zastrešenia svojho biznisu? Aké možnosti pre boj proti dezinformačným aktérom má v súčasnosti štát, verejnosť alebo novinári? 

Aj o tom v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk hovorí Tonka Zsigmondová s projektovou manažérkou a analytičkou PSSI Kristínou Šefčíkovou a analytičkou Infosecurity.sk Michaelou Ružičkovou.

Podcasty si môžete vypočuť aj cez Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcast a YouTube.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/