Strategická komunikácia musí byť proaktívna a odvážna

Strategická komunikácia musí byť založená na dátach a mať vytvorený plán ako komunikovať kľúčové témy a problémy verejnosti. Ako vyzerá strategická komunikácia Slovenskej republiky v porovnaní s minulosťou?

Strategická komunikácia musí byť založená na dátach a mať vytvorený plán ako komunikovať kľúčové témy a problémy verejnosti. Aby v štáte nenastal komunikačný chaos, musí existovať koordinácia strategickej komunikácie tém na centrálnej úrovni. Takáto komunikácia sa zároveň musí opierať o kvalitné politiky štátu.

Aké sú piliere strategickej komunikácie? Ako sa môže štát prispôsobiť zmenám v informačnom prostredí a akým výzvam čelí? Ako vyzerá strategická komunikácia Slovenskej republiky v porovnaní s minulosťou? Ktoré štáty môžu byť v strategickej komunikácii inšpiráciou? Čo by malo byť úlohou Odboru pre strategickú komunikáciu? V ktorých témach existujú v strategickej komunikácii medzery či nedostatky? Akými formami prebieha kvalitná komunikačná kampaň? Ako môže strategická komunikácia pomáhať pri budovaní odolnosti voči kampaniam cudzích aktérov?

Aj o tom v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk hovorí Tonka Zsigmondová s riaditeľkou Odboru pre strategickú komunikáciu Kancelárie bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Miroslavou Sawiris.

Epizóda podcastu vznikla s podporou Holandského veľvyslanectva na Slovensku.

Podcasty si môžete vypočuť aj cez Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcast a YouTube.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/