O projekte

Infosecurity.sk analyzuje hrozby v stredoeurópskom infopriestore. Pomenúvame aktérov, podporujeme kritické myslenie, konštruktívny dialóg, informujeme verejnosť.

Informačná bezpečnosť nie je len o elektronických systémoch. Jednotlivci, firmy, organizácie a štáty sa musia zabezpečiť nielen v kyberpriestore, ale najmä tam, kde sa tento pretína so svetom ľudí.

Názorová a hodnotová jednota a presvedčenie, že ťaháme za jeden koniec rovnakým spôsobom stmelí skupinu dobrých kamarátov, futbalový tím, zamestnancov veľkej firmy, či ľudí v štáte. Na ideológii nezáleží. Platí to pre extrémistov, či demokratov – princíp je rovnaký. V jednote je sila a nástrojom ktorým viete túto silu naštrbiť je známe „rozdeľuj a panuj“. Rozdrobený protivník je ľahká korisť. Zjednotený súper je silný a tri prúty nezlomíš.

Ak sa tradičný, či nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie rozdeľoval a poháňal vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity. Infosecurity.sk sa zaoberá práve týmito zásahmi do bezpečnosti, ich analýzou a uvedením do kontextu.

V Slovenskom prostredí sa etablovalo niekoľko skvelých projektov a individuálnych autorov ktorí orientujú čitateľov v zložitom prostredí médií, politického marketingu, pravicového extrémizmu, “fake news”, dezinformácií, alternatívnych správ, konšpirácií, pokusov o revíziu histórie a pod.

Infosecurity.sk vstupuje do tohto spoločného priestoru v snahe k nemu prispievať a dopĺňať ho. Iba vzdelaná, kriticky mysliaca a kvalitne informovaná verejnosť je zárukou dobre spravovanej spoločnosti. Možno sa nám podarí k tomu svojou troškou prispieť.

Autorom projektu je Victor Breiner

Partneri

Zmienky v médiách