Mladí ľudia majú pocit, že sa o nich politici nezaujímajú. Potrebné je zapojenie do verejnej debaty

Čo všetko vplýva na úroveň participácie mladých ľudí na veciach verejných a čo ukazujú trendy v tejto oblasti?

O mladých ľuďoch zvykneme hovoriť ako o nositeľoch zmien a našej budúcnosti. Prieskumy však naznačujú, že takmer 84 % mladých ľudí z generácie X má pocit, že sa o nich politici na Slovensku nezaujímajú. Občianska participácia mladých na veciach verejných sa preto za posledné roky priamo úmerne znižuje.

Čo všetko vplýva na úroveň participácie mladých ľudí na veciach verejných a čo ukazujú trendy v tejto oblasti? Ako môžu voľby a účasť na nich posilňovať občiansku angažovanosť a záujem o politiku? Čo je obsahom a zámerom novej kampane Chcem tu zostať?

Z ktorých tém alebo problémov majú mladí Slováci najväčšie obavy a ktoré vnímajú najintenzívnejšie? Prečo majú mladí ľudia tendenciu opustiť Slovensko a ako je možné tento trend zmierňovať? Čím sa odlišuje prístup štátu a mimovládneho sektora k tomuto problému? Aké sú možnosti štátu rozvíjať občiansku angažovanosť pri modernizácii vo vzdelávaní či inováciách?

Z čoho vyplývajú naratívy o možnej manipulácii či falšovaní volieb? Čo je cieľom burcovania voličov na základe spochybňovania volebnej integrity? Čo sú mimovládne organizácie a aká je ich úloha v kontexte monitorovania kampaní či kontrole volebných procesov? Prečo dnes čelia výraznej diskreditačnej kampani a na čom stojí kritika politikov voči nim?

Aj o tom v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk hovorí Tonka Zsigmondová s výkonným riaditeľom organizácie MEMO 98 Rasťom Kuželom.

Podcast vznikol s podporou Open Information Partnership.

Podcasty si môžete vypočuť aj cez Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcast a YouTube.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/