Dezinformácie a propaganda ako biznis: Mapovanie finančného a organizačného pozadia aktérov na slovenskom Telegrame

Platforma Telegram v súčasnosti poskytuje útočisko pre veľké množstvo aktérov typických šírením nefaktického obsahu, propagandy, nenávistných prejavov či krajne pravicových posolstiev. Prostredie...

Disinformation and Propaganda as a Business: Mapping the Financial and Organisational Background of Actors...

Telegram currently provides a haven for many actors typically spreading non-factual content, propaganda, hate speech or far-right messages. Network’s environment creates a...

Falošné naratívy a komunikácia tém súvisiacich s korupciou a právnym štátom na Slovensku: mapovanie...

Korupcia predstavuje pre demokratické štáty jeden z najpálčivejších problémov. Rozvíjajúca sa demokracia na Slovensku čelí kvôli korupcii na jednotlivých úrovniach vlády úpadku...

Dezinformácie a manipulácie v slovenskom informačnom priestore po parlamentných voľbách – október 2023

Autori: Katarína Drevená, Štefan Ižák Predvolebná kampaň na Slovensku skončila, ľudia si zvolili svojich zástupcov do parlamentu, z ktorých sa...

Predvolebná komunikácia tém o vojne na Ukrajine a zahraničnej politike Slovenska počas septembra 2023...

Autori: Katarína Drevená, Peter Dubóczi, Štefan Ižák V čase, keď sa v susednom štáte odohráva najväčší konvenčný európsky konflikt...

Policy Brief Covering Major Russian Disinformation and Propaganda Narratives (August 2023)

Russia continues to fight for the hearts and minds of Westerners. At the very least, it is trying to create information chaos...

Dezinformácie a propaganda ako biznis: mapovanie finančného a organizačného pozadia dezinformačných webov na Slovensku

Organizačné a finančné pozadie dezinformačných aktérov je stále nedostatočne prebádanou oblasťou. Prostredie tradičnejších a etablovanejších dezinformačných aktérov sa diverzifikovalo v dôsledku pandémie...

Disinformation and Propaganda as a Business: Mapping the Financial and Organisational Background of Disinformation...

The organisational and financial background of disinformation actors is still under-researched. The environment of the more traditional and established disinformation actors has...

Disinformation Narratives in Slovakia (May 2023)

In April and May 2023, the trend of the previous quarters continued and the war in Ukraine was still a frequent topic...

Dezinformačné naratívy na Slovensku (máj 2023)

V apríli a v máji 2023 pokračoval trend predchádzajúcich štvrťrokov a v slovenskom online priestore bola aj naďalej významne zastúpená téma vojny...