Facebook svojim užívateľom odporúča dezinformácie o klimatickej kríze

Podľa najnovších štúdií sú algoritmy Facebooku dôvodom, prečo sú jeho používatelia vystavení veľkému množstvu dezinformácií o klimatickej kríze. Ich obeťou sa pritom stávajú najmä ľudia, ktorí už klimaskeptickí sú. Aj napriek nebezpečným dopadom dezinformácií svoje zásady technologický gigant nemení.

Klimatická kríza je v súčasnosti jedným z najzávažnejších globálnych problémov, ktorým ako ľudstvo čelíme. To, že si jeho riešenie vyžaduje naše naliehavé úsilie, nie je predmetom žiadneho odborného sporu.

Podľa štúdie Cornellovej univerzity z roku 2021 sa v až 99,9% vedeckých textov obhajuje názor, že ľudská činnosť má priamy dopad na klimatické zmeny. Ak však patríte k ľuďom, ktorí sa dostávajú k informáciám výhradne prostredníctvom Facebooku, môže vám byť predostrená úplne iná realita.

Štúdia neziskovej organizácie Global Witness zistila, že automatizované algoritmy Facebooku odporúčajú užívateľom obsah plný konšpiračných teórií a dezinformácií o globálnom otepľovaní. Najčastejšie sa pritom tieto príspevky zobrazujú práve ľuďom, ktorí sú voči klimatickej kríze skeptickí. 

Personalizovaný obsah ako nástroj šírenia dezinformácií

Pre potreby štúdie vytvorili výskumníci profily dvoch používateľov – klimaskeptickej „Jane“ a „Johna“ sledujúceho len overené vedecké zdroje.

Pomocou účtu Jane „lajkli“ facebookovú stránku, ktorá pravidelne zverejňuje konšpiračné teórie a dezinformácie o klimatickej kríze. 

Onedlho sa začali Jane zobrazovať príspevky, ktoré popierali ľudský vplyv na zmenu klímy a globálne otepľovanie označovali za „hoax“. V priebehu ďalších dvoch mesiacov platforma odporučila Jane ešte viac škodlivého obsahu.

Zo všetkých stránok odporúčaných jej účtu len jedna neobsahovala dezinformácie o zmene klímy. Z analyzovaných dezinformačných príspevkov bolo Facebookom označených iba 22% varovným štítkom. 

Medzitým Johnov účet, ktorý začal „lajkom” na stránke Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), vedeckého orgánu Organizácie Spojených národov (OSN), bol vystavený len overenému vedeckému obsahu.

Výsledky štúdie preto odhaľujú nepriaznivú skutočnosť: namiesto toho, aby algoritmy Facebooku nasmerovali ľudí spochybňujúcich klimatickú krízu k spoľahlivým zdrojom informácií, zamotávajú ich do ešte väčšej siete falošných správ a konšpiračných teórií. 

Vyšetrovanie Global Witness taktiež naznačuje, že klimaskeptickí užívatelia, ktorí na platforme v minulosti prejavili záujem o dezinformačný obsah, nie sú navedení len k ďalším dezinformáciám. Stránky a príspevky, ktoré sú im odporúčané, sú postupne extrémnejšie. Môže sa tak stať, že človek, ktorý  spočiatku prejavil len trochu skepticizmu voči klimatickej kríze, sa nakoniec dostane na stránky plné nebezpečných konšpiračných teórií. 

Znamená to, že Facebook priamo prispieva k radikalizácii užívateľov tým, že ich navádza k stále väčšiemu množstvu škodlivejšieho obsahu. Navyše, algoritmus Facebooku v konečnom dôsledku zabezpečuje, že ľudia, ktorí najviac potrebujú overené informácie, sa k nim dostanú najťažšie.

Nedostatočné opatrenia a nesplnené sľuby

V apríli minulého roka riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg priznal, že dezinformácie o klimatickej kríze sú na platforme „veľkým problémom“. Spoločnosť dokonca prehlásila, že ako globálny hráč má „zodpovednosť zastaviť šírenie dezinformácií o klíme“.

V duchu zvyšovania povedomia o klimatickej kríze bolo na platforme zriadené Klimatologické infocentrum, pomocou ktorého sa užívatelia môžu dostať k relevantným faktom a najnovším zisteniam vedcov ohľadom klímy. Facebook taktiež označuje nepravdivé a potenciálne škodlivé informácie varovnými štítkami.

Tieto opatrenia sa však dlhodobo javia ako nedostatočné. Výskumníci z Centra pre boj proti digitálnej nenávisti (CCDH) zistili, že v skutočnosti iba menej ako 10% zavádzajúcich príspevkov bolo označených za dezinformácie. 

Bývalá zamestnankyňa Facebooku Frances Haugenová vo svojom prejave pred parlamentom Spojeného kráľovstva povedala, že systém odporúčaní na platforme „značne zosilňuje polarizujúci a extrémny obsah“.

Dlhodobý problém, no zásady sa nemenia

Štúdia organizácie Global Witness nie je jedinou, ktorá potvrdila rolu automatizovaných algoritmov v šírení dezinformácií. V interných dokumentoch Facebooku poskytnutých verejnosti Frances Haugenovou sa hovorí o experimente, ktorý realizovala samotná spoločnosť. 

Zamestnanci Facebooku vytvorili falošný účet konzervatívnej matky zo Severnej Karolíny. Do niekoľkých dní od jeho vytvorenia boli profilu odporúčané stránky a skupiny prepojené s konšpiračným hnutím QAnon

Facebook si je však už dlhšie vedomý chýb v jeho algoritmoch. V internej správe spoločnosti z augusta 2019 stojí, že „mechanizmus platformy nie je neutrálny“ a v skutočnosti je systém odporúčaní jedným z dôvodov, prečo na platforme prekvitá nenávisť a dezinformácie.

Takýto prístup globálnych spoločností k dezinformáciám je mimoriadne nebezpečný. Výskumy dokazujú, že klimatické dezinformácie sú hlavným prispievateľom k polarizácii verejnej mienky v súvislosti s klimatickou krízou. Okrem iného dávajú oportunistom príležitosť spochybňovať vedcami preukázanú realitu. 

Globálne spoločnosti majú povinnosť konať

Klimatické zmeny sú jednou z najväčších hrozieb, ktorým čelíme – a potreba konať je každým dňom naliehavejšia. Sociálne siete ako Facebook majú silu a vplyv na to, aby sa mohli stať priestorom pre zdravú diskusiu o klimatických

opatreniach a zdrojom dôveryhodného vedeckého obsahu. V ceste im však stoja nedostatočné zásady týkajúce sa kontroly dezinformácií a ich šírenia. 

Facebook dlhodobo ukazuje nezáujem skutočne zmeniť svoje mechanizmy. Po vlnách verejnej kritiky prijíma len kozmetické úpravy, ktoré často nemajú žiadaný efekt na fungovanie platformy.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/