Okupanti verbujú do svojich radov ukrajinských zločincov

Ruskí okupanti verbujú na ukrajinských územiach zločincov. Sľubujú im vysoké platy a ďalšie výhody. Pokračujú aj deportácie a represie namierené voči civilnému obyvateľstvu.

Ruská armáda aj Wagnerova skupina zintenzívňujú nábor do svojich radov. Zatiaľ čo armáda apeluje na dobrovoľný vstup do svojich radov napríklad prostredníctvom náborových videí, žoldnierska organizácia neváha regrutovať odsúdencov z väzníc alebo unášať ukrajinských občanov.

Žiadanými sú odsúdení za závažné trestné činy

Ruská strana organizuje nelegálny nábor Ukrajincov už niekoľko mesiacov. Nedávno sme informovali o násilnom odvádzaní ukrajinských mužov v Doneckej oblasti.

Zo správy Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny z 25. januára však vyplýva, že ruskí okupanti, vrátane Wagnerovej skupiny, verbujú do boja aj odsúdených, ktorí sú občanmi Ukrajiny a boli premiestnení do väzenských zariadení v Rusku.

Aktívny nábor takýchto osôb prebieha podľa správy primárne v Krasnodare, kde sú väzni verbovaní najmä do radov Wagnerovej skupiny. Najaktívnejšie majú byť pritom oslovovaní väzni potrestaní za závažné trestné činy.

​​Ruské okupačné sily podľa krymského telegramového kanála Krymský vietor (Crimean Wind) presúvajú z Krymu do Ruska odsúdených z väzníc, ako aj vyšetrovaných v centrách predbežného zadržania.

Rusi mobilizujú do nových súkromných skupín

Podľa informácií Centra pre analýzu európskej politiky (The Center for European Policy Analysis, CEPA) ruskí okupanti uskutočňujú nelegálnu mobilizáciu na okupovaných ukrajinských územiach vrátane Krymu.

Na Kryme sú vyhľadávaní bojovníci do novovytvorených súkromných vojenských skupín Ščita (v preklade „Štít“) a Rusič (pojem označuje osobu žijúcu v historickej oblasti Kyjevská Rus).

Podľa vyjadrenia Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny sú do týchto skupín verbovaní „bývalí vojaci a iní zamestnanci bezpečnostných zložiek, pričom prednosť majú dôstojníci. Potenciálnym uchádzačom je prisľúbený vyšší plat a je im povedané, že sa nebudú podieľať na bojových akciách na území Ukrajiny.“

Zaujímavé však je, že nábor nie je zameraný iba na bojaschopných mužov. V Sevastopole ide napríklad o získavanie IT špecialistov, finančných a iných odborníkov, ktorí boli na Ukrajine oslobodení od brannej povinnosti. To napovedá, že Rusko plánuje rozšíriť napríklad svoje pôsobenie v kybernetickej doméne.

Rastie počet deportácií a represií voči civilnému obyvateľstvu

Podľa CEPA je z okupovaných území v Záporožskej a Chersonskej oblasti deportovaných čoraz viac osôb. Pravdepodobnou stratégiou okupačných síl je zintenzívniť vojenskú činnosť natoľko, aby všetky sociálne inštitúcie prestali pracovať a Ukrajina sa vyčerpala.

Od začiatku rozsiahlej invázie ruská armáda z okupovaných území deportovala viac ako 2 milióny Ukrajincov. Prinútila ich tiež prijať ruské občianstvo. Ľudia sú odvážaní do Krasnodarskej a Stavropoľskej oblasti Ruskej federácie.

V rôznych ukrajinských regiónoch okupanti posilňujú aj represie voči civilnému obyvateľstvu. Obmedzovanie práv sa prejavuje napríklad domovými kontrolami alebo vyžadovaním špeciálnych priepustiek pre opustenie daných oblastí. Okrem toho dochádza napríklad k posilňovaniu propagandy a militarizácie vo vzdelávacích inštitúciách a pokračujú aj deportácie detí na územie Ruskej federácie.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul PhD. Zároveň je výskumníčkou pre Adapt Institute. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative a ako analytička pre Strategic Policy Institute. Absolvovala krátkodobú stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk