Michaela Ružičková

28 PRÍSPEVKOV
Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk

RECENT ACTIVITY

Ruská operácia Underside má slúžiť na postihovanie údajných „zradcov a infiltrátorov“

Ruská vláda od decembra 2021 podporuje operáciu známu ako Underside. Jej činnosti sa zameriavajú na odhaľovanie údajných zradcov a infiltrátorov, ktorí majú pôsobiť...

Pol roka ruskej agresie. Propaganda pracuje s dehumanizáciou a s rozdelením Ukrajiny

Kremeľ sa dlhodobo snaží koordinovanými postupmi narúšať obraz suverénnej Ukrajiny. Ruskí propagandisti preto šíria veľké množstvo dezinformačných naratívov a mýtov útočiacich na ukrajinskú...

Počet dezinformačných stránok sa od ruskej invázie na Ukrajinu viac ako zdvojnásobil

Organizácia NewsGuard, ktorá sa zameriava na online bezpečnosť, identifikovala 258 rôznych webových stránok, ktoré šírili alebo šíria dezinformácie o ruskej agresii voči Ukrajine....

A Positive Approach to ‘Greening’: Green Deal Facebook Narratives in Slovakia

Infosecurity.sk, in cooperation with the International Republican Institute’s Beacon Project, monitored posts concerning the European Green Deal present on the Slovak Facebook between...

Pozitívny prístup k „ekologizácii“: naratívy o Zelenej dohode na slovenskom Facebooku

Infosecurity.sk monitorovalo v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute (IRI) príspevky týkajúce sa Európskej zelenej dohody publikované na slovenskom Facebooku od 20....