Bielorusko: Ako dezinformácie podnietili nenávisť

Dlhodobá dezinformačná kampaň v Bielorusku pripravila úrodnú pôdu pre nenávistné prejavy a dehumanizáciu oponentov Lukašenkovho režimu.

Obrázok: Pixabay.

Pro-Lukašenkovská a prokremeľská propaganda pôsobí dlhé roky, avšak svoje snahy ešte viac zintenzívnila počas súčasných protestov proti režimu. Bielorusko útočilo na svojich odporcov nielen fyzicky, ale aj slovne.

Veľké množstvo dezinformácií a propagandy namierenej proti bieloruským disidentom a aktivistom pripravilo priestor pre nenávistnú rétoriku, ktorá ponižuje ľudí s inými názormi. V spoločnosti sa šíria dezinformácie o Európskej únii a liberálnych hodnotách či o tom, že bieloruská opozícia sa údajne snaží nastoliť nacistický režim.

Judášov rád

Postupom času sa štátom kontrolované médiá stávajú čoraz radikálnejšími. Každú nedeľu sa napríklad na stanici CTV vysiela relácia Judášov rád , ktorá útočí na ľudí z rôznych odvetví. Títo Bielorusi majú spoločné iba dve veci: vystúpili kriticky proti Lukašenkovmu režimu a štátom kontrolovanými médiami sú označovaní za zradcov, ktorí nenávidia Bielorusko.

Odporcovia bieloruského režimu sú verejne ponižovaní a dehumanizovaní. Sú označovaní za potkanov, odporných plazov, parazitov, či neľudské ohavnosti. Údajní odborníci, ktorí vystupujú v programe, hovoria o protestujúcich ako o ľuďoch s mentálnou poruchou.


Súvisiace: Pripravte sa na propagandu o majdanizácii Bieloruska, farebných revolúciách a Sorošovi


V každej časti Judášovho rádu sa vedľa fotografií údajných zradcov zobrazuje slučka, čo podvedome podnecuje násilie. Prepojenie dezinformácií s nenávistnou rétorikou je vidno aj v samotnom názve relácie. 

O protestoch v Bielorusku informoval štátny aparát ako o pokuse o puč zaplatený Európskou úniou, USA a NATO. Bieloruská opozícia je údajne bábkou západných krajín, ktorá sa nechala podplatiť a zradila svoj národ.

Dehumanizácia oponentov ako jedna z hlavných stratégií Lukašenkovho režimu

Dehumanizácia odporcov patrí medzi hlavné stratégie autoritatívnych režimov. Slúži na ospravedlnenie násilia a zneužívania moci, čím odstraňuje morálnu bariéru brániacu krokom, ktoré by za normálnych okolností boli považované za neetické, zlé a nespravodlivé.

Štátom platené médiá si zaplatili mediálnych špecialistov z Ruska, ktorí majú s nepriateľsky ladenou rétorikou voči opozícii veľa skúseností. Bieloruské médiá tiež prevzali naratívy a viaceré stratégie svojich prokremeľských náprotivkov, ako napríklad ponižovanie zahraničných diplomatov.

Ďalšia taktika, hanlivé označenie odporcov režimu, bola prevzatá z konfliktu na Ukrajine. Zatiaľ čo na Ukrajine nazývajú kritikov Banderovci, v Bielorusku vytvorili pomenovanie Zmagary, v množnom čísle Zmagarye. Mená majú v krajine negatívnu konotáciu.

Podľa najnovšej štúdie sa nenávistné prejavy častejšie objavujú v dezinformáciách. To následne negatívne následky na verejnú debatu a na dôveru v médiá a inštitúcie, ktorá je už aj tak v Bielorusku veľmi naštrbená. Vystupňovaná nenávistná rétorika často vedie k násilným prejavom.

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe so zameraním na vnútroštátne a medzinárodné konflikty. Aktuálne sa venuje témam zaoberajúcim sa informačnou bezpečnosťou a problematike regulácie online platforiem. Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk