Google, Meta aj TikTok podali správy o opatreniach proti šíreniu dezinformácií v EÚ. Twitter čelí kritike za nesplnenie úlohy

Internetové platformy ako Google, Meta, Microsoft či TikTok odovzdali Európskej únii prvé správy o napĺňaní záväzkov vyplývajúcich z Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Twitter dodal neúplný report o svojej činnosti.

Vo februári 2022 podali malé aj veľké online platformy správy o opatreniach, ktoré podnikajú v rámci Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Signatári posilneného Kódexu sa tiež dohodli na spustení nového Centra transparentnosti, kde budú jednotlivé spoločnosti zverejňovať svoje kroky v boji proti dezinformáciám. Na jeho webovej stránke sú uvedené rozsiahle informácie o Kódexe, jeho signatároch, aj správach o napĺňaní záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.

Twitter čelí zo strany Európskej únie veľkej kritike, pretože správa, ktorú predložil, je nedostatočná. Neobsahuje dostatok dát a informácií, ku ktorých zverejneniu sa spoločnosť zaviazala.

V správe Twitteru o boji proti dezinformáciám chýbali dáta

V júni 2022 podpísalo posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií 34 technologických firiem. Signatári sa zhodli, že budú robiť kroky v oblastiach ako je demonetizácia šírenia dezinformácií, obmedzenie zahraničných informačných operácií, transparentné označenie politických reklám, prístup výskumníkov k údajom či zlepšenie mediálnej gramotnosti.

Firmy následne poskytnú Európskej komisii (EK) dáta o jednotlivých oblastiach. Analýza tak poskytne komplexný prehľad o stave boja proti dezinformáciám naprieč Úniou. Kódex je dobrovoľný, umožní však firmám efektívnejšie spĺňať podmienky Nariadenia o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA), ktorý vojde do platnosti vo februári 2024. Nedodržiavanie noriem DSA môže viesť k pokutám až do výšky 6 % celkových ročných príjmov spoločnosti.

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Zverejnenie prvých správ prepracovaného antidezinformačného kódexu je dôležitým míľnikom v boji proti dezinformáciám a som rada, že vidím, ako sa väčšina signatárov, veľkých i malých, angažuje.“ Hneď však dodala: „Som sklamaná, keď vidím, že správa Twitteru zaostáva za ostatnými, a očakávam serioznejší záväzok voči svojim povinnostiam vyplývajúcim z Kódexu.“

Hromadný odchod zamestnancov z Twitteru ohrozuje boj proti dezinformáciám

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton vidí problém hlavne v obmedzenom prístupe výskumníkov k dátam. Po tom ako sa Elon Musk stal majiteľom Twitteru, zo spoločnosti bolo prepustených alebo odišlo veľké množstvo zamestnancov. Medzi nimi boli aj tí, ktorí sa venovali bezpečnosti a dátam.

V polovici februára má navyše dôjsť k ukončeniu bezplatného prístupu k aplikačnému programovému rozhraniu (API), ktoré umožňuje výskumníkom sledovať toky dát a zhromažďovať údaje o stovkách miliónoch tweetov denne. To im dovoľuje monitorovať šírenie dezinformácií či rozsah politickej polarizácie.

Cieľom Elona Muska je spraviť z Twitteru otvorenú platformu pre všetkých a zabezpečiť tak úplnú slobodu prejavu, čo však okrem zvýšenia množstva nenávistných prejavov a falošných účtov prináša aj hrozbu v podobe šírenia nebezpečných dezinformácií.

Po svojom nástupe napríklad zrušil politiku boja proti dezinformáciám o ochorení Covid-19. Platforma síce pristúpila ku Kódexu ešte pred zmenou majiteľa, no Musk súhlasil s podaním správy o činnosti. V odpovedi na kritiku nedostatočného reportu Twitter uviedol, že nie je možné uviesť detailné údaje vo všetkých oblastiach kvôli nedostatku zdrojov.

Eurokomisár Breton na rokovaniach s Elonom Muskom pripomenul, že sociálna sieť bude musieť dodržiavať DSA a varoval pred vysokými sankciami za nedodržiavanie pravidiel. Ešte pred podaním správ Breton na svojom Twitteri vyjadril nádej, že spoločnosť je na dobrej ceste.

V odpovedi Elon Musk uviedol, že „ciele (EÚ) transparentnosti, zodpovednosti a presnosti informácií sú v súlade s našimi“. Po odovzdaní neúplnej analýzy zo strany platformy Breton nespomenul priamo Twitter, ale skonštatoval, že správy sú odrazom finančných zdrojov, ktoré sú online platformy ochotné investovať do boja proti dezinformáciám.

Internetové platformy berú záväzky voči Kódexu vážne

EK ocenila dôsledný prístup platforiem Google, Meta, Microsoft a TikTok k podaným správam a plneniu záväzkov vyplývajúcich z Kódexu. Spoločnosti odovzdali analýzy založené na jednotnej štruktúre, ktoré obsahovali 111 kvalitatívnych a 42 kvantitatívnych ukazovateľov.

Vďaka zosúladeniu je tak možné porovnať situáciu vo všetkých členských štátoch EÚ a lepšie pochopiť cielené informačné operácie. Spoločnosti tiež vzájomne zdieľajú informácie spojené s aktuálnymi témami ako napríklad Covid-19 alebo ruská agresia na Ukrajine.

Google napríklad v analýze uviedol, že zabránil zisku z reklám dezinformačných aktérov vo výške viac ako 13 miliónov eur. TikTok oznámil odstránenie viac ako 800-tisíc falošných účtov, ktoré sledovalo viac ako 18 miliónov používateľov.

Napriek tomu platforma ostáva pod drobnohľadom Európskej únie. Viaceré členské štáty volajú po prísnejšej regulácii kvôli obavám zo zneužívania osobných údajov používateľov. Únia je v týchto krokoch opatrná, pretože nechce narušiť už tak naštrbené vzťahy s Čínou, kde platforma sídli.

V období od 1. októbra do 31. decembra 2022 Facebook zasiahol voči 28 miliónom obsahov, a to vo forme upozornenia, že príspevok obsahuje nepravdivé fakty, a obmedzenia ich šírenia. YouTube zablokoval vyše 800 kanálov a viac ako 4 milióny videí obsahujúcich manipulatívne informácie súvisiace s vojnou Ruska proti Ukrajine. Microsoft Advertising odstránil 2 328 domén súvisiacich s ruskou agresiou na Ukrajine.

Správy o krokoch v boji proti šíreniu dezinformácií budú spoločnosti podávať každých šesť mesiacov, najbližšie v júli 2023. Všetky informácie sú dostupné tu.

Kritika Kódexu je stále na stole 

Kódex aj vo svojej posilnenej verzii stále čelí kritike zo strany odborníkov aj samotných signatárov. Hlavným argumentom je dobrovoľnosť a samoregulácia, a teda neexistencia sankčného mechanizmu na vymáhanie dodržiavania pravidiel. Podobne ako v prípade Twitteru, spoločnosti môžu čeliť verejnej kritike, to však nemusí mať dopad na zníženie hrozieb alebo odstránenie nedostatkov na platformách.

Navyše, medzi podporovateľmi Kódexu stále chýbajú viaceré platformy so širokým dosahom ako napríklad Telegram. Sociálnej sieti chýbajú bezpečnostné prvky, je obľúbeným nástrojom ruskej propagandy a dezinformácie sa na nej šíria obrovským tempom.

Posilnená verzia Kódexu priniesla pokrytie všetkých európskych jazykov oproti sústredeniu sa na anglicky hovoriaci trh (ako tomu bolo v pôvodnej verzii z roku 2018). Toto rozšírenie prináša komplexnejší prehľad o stave dezinformácií v rámci EÚ, ale aj o situácii v Strednej a Východnej Európe, kde krajiny čelia masívnym ruským informačným operáciám.

Jazykové pokrytie však podobne ako tlak štátov na spoločnosti ešte negarantuje zlepšenie opatrení v boji proti dezinformáciám. V správach o plnení záväzkov sa tiež môžu stratiť kritické údaje o stave v jednotlivých krajinách. Napríklad Meta na slovenskom Facebooku nepodnikla dostatočné kroky na zníženie objemu dezinformácií na sociálnej sieti.

Pozitívnym a významným aspektom dodržiavania Kódexu je to, že spoločnosti sa postupne pripravia na požiadavky vyplývajúce z DSA. Nariadenie už bude vymáhateľné a za neplnenie podmienok budú platformy sankcionované.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti sa venuje boju proti hybridným hrozbám na štátnej úrovni. Zaujíma sa o strategickú komunikáciu, technológie v oblasti bezpečnosti a aktuálne dianie na medzinárodnej scéne.