Čínska propaganda preniká z reklám na Facebooku do bežného spravodajstva

Čínska komunistická vláda šíri propagandu aj prostredníctvom reklám na Facebooku. Tie dokážu vytvárať pozitívnejší obraz o Číne aj v bežných médiách vo svete.

V minulosti už viaceré štúdie ukázali, že propaganda šírená na sociálnych sieťach dokáže dobre tvarovať verejnú mienku. Čínska komunistická strana disponuje mimoriadne efektívnymi nástrojmi na šírenie štátnej propagandy aj za svojimi hranicami.

Jej cieľom je prostredníctvom televízie, rádia, tlačených médií a iných nástrojov vytvoriť o Číne a čínskom režime pozitívnejšiu verejnú mienku.

Reklamy na Facebooku ako propaganda

Vo všeobecnosti platí, že legitímna vláda nepotrebuje využívať akékoľvek nástroje propagandy na udržanie sa pri moci. Čínska vláda sa však v medzinárodných aj lokálnych médiách často stáva terčom kritiky, a to najmä pre opakované zákroky proti ľudskoprávnym aktivistom, menšinám aj novinárom.

V priebehu posledných rokov čínsky štátny režim v čoraz väčšej miere využíva na šírenie svojej propagandy sociálne siete. Ako prostriedok sa nepoužívajú len bežné príspevky na sociálnej sieti Twitter, ale aj platené reklamy na Facebooku.

Štúdia Harvardskej univerzity skúmala, aký vplyv majú facebookové reklamy platené čínskymi štátnymi médiami na bežné spravodajstvo nezávislých médií vo svete. 

V časovom rozpätí od roku 2018 do 2020 boli facebookové reklamné príspevky platené čínskym režimom zobrazené používateľom sociálnej siete zo 100 krajín celkovo 655 miliónkrát. Počet zobrazení príspevkov sa v jednotlivých krajinách líšil.

Miera zobrazení reklám platených čínskymi štátnymi médiami. Zdroj: TU.

Výskum Harvardskej univerzity ukázal, že v krajinách, ktoré zaznamenali veľký nárast počtu zobrazení reklamy na Facebooku z čínskych štátnych médií, bolo v priebehu nasledujúcich dní spravodajstvo o Číne pozitívnejšie.

Opatrenie Facebooku pomáha, ale nie dostatočne

Reklama platená čínskymi štátnymi médiami patrí do skupiny politických reklám, teda reklám o spoločenských záležitostiach, voľbách alebo politike. Pri týchto témach musí inzerent preukázať svoju totožnosť a reklama sa bude zobrazovať s upozornením, že je politická, a tiež s informáciou, kto je jej inzerentom.

V júni 2020 začal Facebook pri reklamách zobrazovať upozornenia, že inzerantom je štátom platené médium. V minulosti sa preukázalo, že podobné upozornenia zobrazované pri videách na platforme YouTube v konečnom dôsledku dokážu znížiť vplyv propagandy na verejnú mienku sledovateľov videí.

Na Facebooku zaznamenali sponzorované príspevky s takýmto označením menší počet zdieľaní.

Z predošlého výskumu však vyplýva, že nie všetky politické príspevky sa označujú správne a Facebook zlyháva v odstraňovaní neoznačených politických reklám.

Štúdia Harvardskej univerzity potvrdila, že vplyv facebookových reklám na spravodajstvo za hranicami Číny bol po júni 2020 menší.

Autori štúdie upozorňujú, že by sociálne siete mali prijať opatrenia na to, aby znížili množstvo šírenej propagandy prostredníctvom platených príspevkov. Na základe zistenia, že označenie politických reklám, často obsahujúce propagandu, znižuje počet ich zdieľaní, je jedným z možných opatrení zlepšenie kontroly neoznačených politických reklám.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu ľudských práv, americkú diplomaciu a oblasť Blízkeho východu. Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny.