Útočník z Bratislavy bol ovplyvnený komunitou akceleracionistov na Terrorgrame

Podrobná štúdia teroristického útoku v Bratislave analyzuje prepojenie strelca s akceleracionistickou ideológiou a extrémistickou komunitou Terrorgram. Naznačuje tiež, že autorom zverejneného manifestu nebol len útočník, ale aj iný člen spomínanej skupiny.

Dňa 12. októbra 2022 došlo v centre Bratislavy pred LGBTQ+ barom Tepláreň k teroristickému útoku, ktorý si vyžiadal životy dvoch nevinných ľudí – Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha – a jednu osobu zranil, Radku Trokšiarovú. 19-ročný útočník bol motivovaný myšlienkami akceleracionizmu a „kultúrou svätých“ v rámci krajne pravicovej komunity na Telegrame.

Nezisková organizácia The Accelerationism Research Consortium (ARC) vypracovala detailnú správu, ktorá poskytuje dôkladnú forenznú analýzu teroristického útoku v Bratislave. Výskumníci ponúkajú dôkaz podporujúci hypotézu, že strelec svoj manifest nepísal sám.

Nárast aktivity akceleracionistického hnutia

Správa sa zameriava na hodnotenie úlohy militantných akceleracionistických myšlienok. Tie zohrali kľúčovú rolu pri radikalizácii a následnej mobilizácii vraha zo Zámockej ulice. 

Akceleracionizmus predstavuje novšiu a radikálnejšiu rasistickú ideológiu o nadradenosti bielej rasy. Koncept, ktorý sa dostáva do popredia od roku 2010, obhajuje použitie násilia a terorizmu na urýchlenie rozkladu spoločnosti a úplnú deštrukciu súčasného spoločenského usporiadania.

Cieľom je šírenie chaosu a vyvolanie rasového konfliktu, ktorý umožní vytvorenie etnicky alebo rasovo homogénneho štátu. V prípade bielych supremacistov ide o predstavu sveta, v ktorom budú mať prevahu len príslušníci bielej rasy. Pomocou násilia je podľa nich nutné zvrátiť údajný útlak vykonávaný na bielych heterosexuálnych mužoch.

Akceleracionistické myšlienky sú často propagované na rôznych webových fórach a stali sa inšpiráciou pre strelca z Christchurch, ktorý zabil 51 moslimov; strelca z El Pasa, ktorý mal na svedomí 22 Američanov hispánskeho pôvodu; strelca z Buffala, ktorého útok si vyžiadal život desať Afroameričanov alebo strelca z Pittsburghu, ktorý zavraždil jedenásť Židov. 

Rýchlo sa šíriaca ideológia ovplyvnila aj strelca zo Zámockej ulice, ktorý kopíroval útoky vykonané spomínanými „osamelými vlkmi“. Analýza prezentuje, akým spôsobom manifesty, živé vysielania a predchádzajúce násilné útoky slúžili ako katalyzátor útoku v Bratislave.

Útočník nemusel byť jediným autorom manifestu

Dôležitým prínosom štúdie je zistenie, že samotný útočník nemusel byť jediným autorom manifestu, ktorý zverejnil po streľbe, ani niektorých svojich tweetov. Analýza štýlu písania totiž naznačuje, že mu pri písaní textov asistoval neznámy autor, ktorý je úzko spätý so sieťou Terrorgram.

Kolektív Terrorgram je neonacistická propagandistická internetová komunita, ktorá využíva šifrovanú sociálnu sieť Telegram. Členovia skupiny vystupujúci anonymne otvorene podporujú militantný akceleracionizmus a oslavujú páchateľov, ktorí už nenávistné skutky vykonali. 

Skúmané indikátory ukazujú znaky rozdielnosti v štýloch písania medzi rôznymi typmi textových dôkazov napísaných v angličtine. Medzi ne patria tweety, komentáre na sieti 4chan alebo list na rozlúčku.

Autori štúdie tvrdia, že niektoré časti manifesta a určité príspevky na sociálnych sieťach sa nezhodujú s profilom 19-ročného študenta slovenskej strednej školy. Jazykové charakteristiky signalizujú spoluprácu s iným autorom. Ním je podľa štúdie pravdepodobne 45 – 55-ročný človek s vyšším vzdelaním, ktorého materinským jazykom je angličtina.

Okrem toho, obsah páchateľových textov naznačoval oveľa hlbšiu fixáciu na súčasné americké krajne pravicové extrémistické prostredie než na slovenský sociálny a politický kontext. Manifest a niektoré tweety používali slovnú zásobu na vysokej úrovni a množstvo výrazov a frazeologizmov špecifických pre severnú Ameriku, a teda neprirodzených pre útočníka, ktorý nikdy nežil mimo Slovenska.

Prepojenie so sieťou Terrorgram

Výskum ARC tiež naznačuje hlbšie prepojenie páchateľa na sieť Terrorgram a komunitu militantného akceleracionizmu než v prípade predchádzajúcich útočníkov. Do svojho manifesta totiž zahrnul odkazy na „kultúru svätých“, kolektív Terrorgram (Terrorgram Collective) a s ním súvisiace publikácie.

Kolektív Terrorgram je neonacistická propagandistická internetová komunita, ktorá využíva šifrovanú sociálnu sieť Telegram. Členovia skupiny vystupujúci anonymne otvorene podporujú militantný akceleracionizmus a oslavujú páchateľov, ktorí už nenávistné skutky vykonali. 

V rámci Terrorgramu došlo k vytvoreniu tzv. „kultúry svätých“, v ktorej sú extrémne pravicoví teroristi uctievaní a označovaní za martýrov. Bratislavský útočník sa zradikalizoval práve v tejto extrémistickej skupine Terrorgram, na základe čoho začal byť po svojom útoku označovaný ako „prvý svätý Terrorgramu“.

Začiatkom marca zverejnila skupina antifašistických aktivistov na investigatívnom portáli Left Coast Right Watch identitu líderky tejto skupiny. Komunitu vedie 33-ročná žena z Kalifornie, ktorej hlas je údajne možné identifikovať v množstve propagandistických videí a audiokníh.

Vzor pre budúcich krajne pravicových teroristov

Útočníkova podpora militantnej akceleracionistickej taktiky bola podľa štúdie ARC tak silná, že prekonala predchádzajúce texty iných útočníkov. Žiaden iný strelec sa doteraz tak otvorene a podrobne nevenoval tejto téme a nerozoberal prvky akceleracionistického násilia. 

Útočník zo Zámockej ulice a jeho čin sa tak stávajú jasným príkladom toho, k čomu môže toto hnutie priviesť svojich zástancov. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že manifest a samotný čin budú slúžiť ako inšpirácia pre sympatizantov krajnej pravice a podnietia ďalšie násilie vo forme teroristických útokov.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/