Dezinformátorom na YouTube pomáha monetizácia a slabá regulácia obsahu (Brief)

Dezinformátori na YouTube ťažia z možností monetizácie a slabej regulácie obsahu. Brief sa zameriava predovšetkým na pravidlá komunity platformy, ale aj prípady zmazaných kanálov či program pre prioritných nahlsovateľov.

Video obsah je čoraz častejším zdrojom informácií. Ide o celosvetový trend, ktorý platí aj pre slovenské online prostredie. S rastúcim záujmom verejnosti o tento obsahový formát by sa však mala zvyšovať aj zodpovednosť spoločností, ktoré prevádzkujú platformy na zdieľanie video obsahu (predovšetkým YouTube), aby bol uverejňovaný obsah v medziach legality, slušnosti a ľudskosti.

Z rastu popularity video platforiem ťažia aj dezinformační aktéri. Slovenskí dezinformátori využívajú na zverejňovanie videí predovšetkým YouTube. Niektorí publikujú aj na Odysee alebo Rumble, ide však skôr o okrajové platformy.

V novom briefe, ktorý je výsledkom spoločného projektu Adapt Institute a Prague Security Studies Institute (PSSI), sme sa pozreli na nastavenie pravidiel komunity YouTube, fungovanie programu pre prioritných nahlasovateľov, ako aj prípady zrušenia kanálov slovenských dezinformačných aktérov.

Viac informácií nájdete v samotnom briefe nižšie.

Výskum nadväzuje na predchádzajúce mapovanie monetizácie dezinformačného obsahu na webových stránkach a telegramových kanáloch v Českej republike a na Slovensku. Oba výskumy preukázali u dezinformačných aktérov v oboch štátoch aktívne kombinovanie nástrojov na generovanie zisku.

V mnohých prípadoch dokázali aktéri monetizovať svoj obsah vďaka umiestňovaniu reklamy na webe, získavaniu 2 % z daní na fungovanie O. Z., predaja tovaru z internetového obchodu či ponuky exkluzívneho plateného obsahu. Pomerne populárnymi sú výzvy na dobrovoľné príspevky, ktoré môžu sledovatelia a fanúšikovia darovať priamo na účet, prípadne prostredníctvom donate tlačidla alebo inej formy prevodu.

K týmto nástrojom pribudla mnohokrát aj monetizácia na YouTube a v prípade niektorých telegramových kanálov sme identifikovali aj používanie menej známych video platforiem ako sú Odysee alebo Rumble. Tie taktiež ponúkajú možnosť finančného obohatenia.

Brief vznikol s podporou Open Information Partnership v rámci projektu s Prague Security Studies Institute. Výhradnú zodpovednosť za obsah nesú autori.