Dezinformácie a propaganda ako biznis: Mapovanie finančného a organizačného pozadia aktérov na slovenskom Telegrame

Platforma Telegram v súčasnosti poskytuje útočisko pre veľké množstvo aktérov typických šírením nefaktického obsahu, propagandy, nenávistných prejavov či krajne pravicových posolstiev. Skúmané kanály sa však vyznačovali kreativitou v diverzifikovaní zdrojov potenciálnych ziskov. Z pohľadu používaných nástrojov prevažovali možnosti darovania finančných prostriedkov od fanúšikov a sledovateľov.

Platforma Telegram v súčasnosti poskytuje útočisko pre veľké množstvo aktérov typických šírením nefaktického obsahu, propagandy, nenávistných prejavov či krajne pravicových posolstiev. Prostredie siete tvorí živnú pôdu pre združovanie a nábor nových členov takto orientovaných skupín, koordináciu ich postupov. Telegram týmto aktérom otvára aj možnosti nadobúdania nových sympatizantov, vrátane darcov a predplatiteľov obsahu.

Za kľúčové preto považujeme okrem obsahových trendov aktívne sledovať a zaznamenávať aj používanie nástrojov pre generovanie zisku. U väčšiny aktérov príjmy z reklamy na prevádzkovaných webstránkach identifikované neboli. Skúmané kanály sa však vyznačovali kreativitou v diverzifikovaní zdrojov potenciálnych ziskov.

Z pohľadu používaných nástrojov prevažovali možnosti darovania finančných prostriedkov od fanúšikov a sledovateľov – či už formou prevodu na účet, platbou cez kryptomeny alebo telegramové tlačidlo, prípadne zakúpením predplatného na pridružených platformách. Skúmanie aktérov na Telegrame sa tiež od predchádzajúcich výskumov odlišovalo skutočnosťou, že v mnohých prípadoch išlo o verejné kanály jednotlivcov, takzvaných „dezinfluencerov“. To limitovalo odhaľovanie ich pozadia, ako aj získavanie údajov o možných ziskoch.

Napriek limitom poskytuje štúdia pomerne široký vhľad do pozadia aktérov na slovenskom Telegrame. Štúdia predstavuje výsledok kolaboratívneho výskumu Prague Security Studies Institute (PSSI), Infosecurity.sk a Investigatívneho Centra Jána Kuciaka (ICJK).

Kľúčové zistenia

 • Platforma Telegram považuje za kľúčovú požiadavku na súkromie a bezpečnosť používateľov pri komunikácii, pričom však poskytuje ochranu aj príslušníkom extrémistických skupín, dezinformátorom a podvodníkom. V prostredí Telegramu na Slovensku prevládajú práve kanály typické dezinformovaním a proruským sentimentom komunikácie.
 • Medzi 50 najúspešnejšími aktérmi na slovenskom Telegrame podľa metriky interakcií (za obdobie medzi 1. januárom 2023 a 1. decembrom 2023) prevažujú kanály a skupiny (15 prípadov), alternatívne médiá (11), nasledujú politici (10) a tiež profily jednotlivcov (8). V dvoch prípadoch sa medzi zdrojmi objavili profily veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku (publikujúce v slovenskom aj ruskom jazyku) a v jednom prípade politická strana.

Telegram poskytuje priestor alternatívnym webom, politikom aj dezinfluencerom

 • Z pohľadu zdrojov sa na Telegrame darí najväčším slovenským alternatívnym médiám ako sú Zem a Vek, InfoVojna, Slovanské noviny. Zem a Vek za sledované obdobie získal až 4,3 milióna interakcií. Keďže organizačné a finančné pozadie týchto zdrojov v minulosti už boli popísané, prípadové štúdie sa sústredia na alternatívne médiá Kulturblog a TV Slovan.
 • Medzi najúspešnejšími politikmi prevažujú osoby združené v krajne pravicovej Republike, ale aj v štruktúrach SMER – SSD, ktorá má ako jediná založený oficiálny telegramový kanál. Z hľadiska všetkých sledovaných metrík (množstvo publikovaného obsahu, interakcie, počet sledovateľov a pozretí) je na Telegrame najúspešnejším člen SMER – SSD Ľuboš Blaha, ktorý od zablokovania svojho facebookového profilu používa Telegram ako hlavný komunikačný kanál. Za Blahom v počte interakcií nasledujú Milan Uhrík a Milan Mazurek.
 • Kategória profilov, tzv. dezinfluencerov, predstavuje osoby, ktoré buď samé propagujú nepravdivé informácie, alebo amplifikujú obsah iných konšpiračných či dezinformačných kanálov. Z hľadiska interakcií boli na čele rebríčku tejto skupiny kanály Mimi Šramová, Miro Del a Danny Kollar DKX. Posledný zmienený je pritom najsledovanejším kanálom na Slovensku, keďže má takmer 59-tisíc sledovateľov.

Občianske združenia a s. r. o. patria k obľúbeným nástrojom na generovanie zisku

 • Štúdia sa sústredí na podrobnejšie skúmanie organizačného a finančného pozadia pri deviatich vybraných telegramových zdrojoch. Zastrešenie výlučne O. Z. používajú štyri zdroje, vrátane Mimi Šramovej, Judity Laššákovej, Dannyho Kollara a kanálu Prinášame nádej Pavla Forischa.
 • Výskum taktiež odhalil prepojenie v prípade Judity Laššákovej a Dannyho Kollara, ktorí finančné príspevky od sledovateľov vyžadujú na číslo účtu občianskeho združenia DIR-Publikum. To mali v minulosti založiť spoločne s ďalšími osobami. Analýza zároveň preukázala, že doména dir-publikum.sk je registrovaná na INFO VOJNA, o. z.. Ide o združenie Norberta Lichtnera, ktoré zastrešuje alternatívne médiá InfoVojna a Slobodný vysielač.
 • Zastrešenie aktivít výlučne prostredníctvom s. r. o. bolo identifikované u jednoho aktéra. Ide o alternatívne médium TV Slovan, ktorého firma má konštantne vysoké výnosy. Kombináciu O. Z. a s. r. o. používali v čase výskumu dva zdroje: alternatívne médium Kulturblog napojené na hnutie Republika a Miroslav Heredoš. Paradoxne ide o aktérov, ktorí sa hlasno vyhraňujú voči občianskej spoločnosti a jej štruktúram.

Najčastejšiu formu profitu predstavujú dotácie od fanúšikov

 • Z pohľadu používaných nástrojov na generovanie zisku u sledovaných zdrojov prevažovali možnosti darovania finančných prostriedkov od fanúšikov a sledovateľov. Tento nástroj uplatňovalo až osem z deviatich zdrojov, pričom využívané boli rôzne formy.
 • Ďalšou z využívaných možností bola monetizácia videí na YouTube (sedem aktérov). Nasledovalo získavanie 2 % z daní na fungovanie O. Z. a predaj tovaru z internetového obchodu, ktoré sme identifikovali zhodne u troch aktérov. Dva zo sledovaných kanálov ponúkali predplácanie prémiového obsahu a jeden z nich mal umiestnenú reklamu na webovej stránke.
 • Celkovo najvyšší počet nástrojov na generovanie zisku uplatňovala v čase analýzy stránka Kulturblog a aktér, ktorý pôsobí na Telegrame pod menom Danny Kollar.

Viac informácií nájdete nižšie v samotnej štúdii.

Táto štúdia vznikla v spolupráci s Prague Security Studies Institute a Investigatívnym Centrom Jána Kuciaka a s podporou Open Information Partnership.

Názory a tvrdenia vyjadrené v tomto dokumente nepredstavujú oficiálne stanovisko Open Information Partnership. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/