Rusko používa dezinformácie o Charte OSN ako nástroj vlastných mocenských záujmov

Na prokremeľských portáloch sa často vyskytujú dezinformácie, ktoré naznačujú, že nezákonná anexia Krymu bola v súlade s Chartou OSN. Hoci boli tieto udalosti očividným porušením Charty, Rusko má na to iný pohľad a kritizuje medzinárodné organizácie za zasahovanie do jeho vnútorných záležitostí.

Vlajka OSN. Obrázok: Wikimedia Commons.

Kampaň proti Ukrajine prebiehala dlhé roky diplomatickými, politickými, hospodárskymi a informačnými prostriedkami. Najviac sa prejavila po páde Janukovyča koncentráciou ruských ozbrojených síl v blízkosti hraníc a prítomnosťou „malých zelených mužov“ na Kryme. Tí sa zmocnili všetkých dôležitých štátnych zariadení v priebehu jedného dňa.

Nezákonné udalosti na Kryme

Podobný scenár sa odohral v Donecku a Luhansku. Skupina demonštrantov sa zmocnila štátnych a policajných zariadení, a potom sa vyhlásila za separatistov. Tým vyjadrila svoju silnú nespokojnosť s novou vládou v Kyjeve.

Všetky kroky boli podporené dobre koordinovanou a intenzívnou mediálnou kampaňou vedenou na území Ukrajiny a v zahraničí. Dôležitý bol aj tlak na použitie koncentrovaných oddielov ruských ozbrojených síl, a tiež tlak na prerušenie dodávok plynu. Zosúladené kroky ruských vojakov, proruských miestnych separatistov, médií a diplomacie boli súčasťou rozvíjajúcej sa ruskej hybridnej vojny.

Rusko si vysvetľuje Chartu OSN po svojom

Kremeľ už od začiatku používal OSN ako nástroj imperialistických ambícií, namiesto toho, aby chránil a presadzoval dodržiavanie ľudských práv. Sovietsky zväz bol jediným stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktorý počas druhej svetovej vojny dosiahol značné územné zisky.

Rusko v súčasnosti opakovane odkazuje na Chartu OSN, aby tým ospravedlnilo svoje zahraničnopolitické ambície. V tejto súvislosti ruskí úradníci často používajú argument, že zasahovanie do vnútorných záležitostí je porušením Charty. Kritizujú aj rozhodnutia Európskej únie týkajúce sa sankcií voči Bielorusku, ktoré tiež považujú za porušenie zásad Charty.

Spomenuté tvrdenia môžu budiť dojem, že nezasahovanie do vnútorných záležitostí je kľúčovou zásadou Charty OSN. V skutočnosti je najbližšie k tvrdeniu článok 2:

„Všetci členovia Organizácie Spojených národov sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu.“

Článok 2 zároveň potvrdzuje, že ruské vojenské a nevojenské operácie, ktoré viedli k anexii Krymu v roku 2014 boli v rozpore s Chartou OSN.

OSN je podľa Kremľa rusofóbna

Portál EUvsDisinfo overuje pravdivosť obsahu najmä ruských dezinformačných médií. V databáze viac ako 140 prípadov obsahujúcich nepravdivé tvrdenia, že anexia Krymu bola v súlade s Chartou OSN.

Ďalšie falošné tvrdenia označujú uznesenie prijaté Valným zhromaždením OSN v roku 2018 ako súčasť západnej kampane namierenej proti Rusku. Uznesenie v skutočnosti iba naliehalo na okamžité ukončenie militarizácie a okupácie Krymského polostrova a vyjadrilo znepokojenie nad použitím sily proti Ukrajine.

Podobne ako OSN, aj EÚ a OBSE sú založené na princípe rovnosti, ľudských práv a dôstojnosti – univerzálnych práv, ktoré nepodliehajú rozmarom panovníka.

Rusko si však starostlivo vyberá zo zásad medzinárodných organizácií podľa toho, čo je práve užitočné pre jeho zahraničnopolitické ambície a neváha si ich prispôsobiť vo svoj prospech.

Vyštudovala bakalársky stupeň Medzinárodných vzťahov a magisterský stupeň Bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Ako dobrovoľníčka pomáhala s organizovaním protestov iniciatívy Za slušné Slovensko. Počas štúdia absolvovala stáž na GLOBSEC 2021 Bratislava Forum. Zaujíma sa o hybridné hrozby, kognitívnu bezpečnosť a environmentálnu politiku. Kontakt: adriana.polakova@infosecurity.sk