Poľská vládna strana pokračuje v boji proti slobode tlače

Líder strany Právo a spravodlivosť Jarosław Kaczyński. Zdroj: Wikimedia Commons.

Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) pod zamienkou boja proti cudzej propagande predstavila novelu zákona, ktorá by v podstate znemožnila fungovanie poľskej spravodajskej stanice TVN24. Kontrolný podiel jej materskej spoločnosti je od roku 2018 v rukách americkej spoločnosti Discovery Inc. Aj vďaka tomuto kroku je portfólio TVN v súčasnom poľskom mediálnom prostredí mimo kontroly vládnej moci. Spomínaná novela zákona sa stretla s kritikou zo strany predstavenstva TVN a zástancov slobody médií.

Míľniky v histórii TVN

Poľská mediálna skupina TVN sp. z o.o. založila v roku 1997 súkromnú televíziu TVN, ktorá sa stala jedným z dominantných hráčov na poľskom vysielacom trhu. V roku 2001 táto spoločnosť založila spravodajskú televíznu stanicu TVN24. Tá od svojho spustenia vysiela správy v 24-hodinovom formáte. Stanica sa po roku 2015 stala známou pre svoje kritické postoje voči PiS. Túto skutočnosť skonštatoval aj britský historik Timothy Garton Ash.

Míľnikom v histórii spoločnosti bolo odkúpenie kontrolného podielu TVN americkou mediálnou spoločnosťou Scripps Networks Interactive v roku 2015. O dva roky neskôr sa americký mediálny gigant Discovery Communications (v súčasnosti Discovery Inc.) rozhodol odkúpiť Scripps Networks Interactive, čím by sa stal aj vlastníkom portfólia TVN. Tento krok následne posudzovala Európska komisia (EK) na žiadosť poľského úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov. EK vo svojom posudku nenašla relevantné  dôvody pre zamietnutie tohto predaja a tak umožnila jeho realizáciu.

Snaha potlačiť súkromné médiá?

Poľské médiá sa 10. februára  2021 rozhodli pre netradičný krok. Ako informovalo BBC mnoho súkromných televíznych a rozhlasových staníc nevysielalo a internetové stránky a noviny začiernili svoje titulky. Urobili tak na protest proti navrhovanej dani z reklamy pre neštátne subjekty. Protestujúce médiá videli v tejto dani snahu vlády obmedziť pluralitu a slobodu prejavu a aj snahu zlikvidovať niektoré médiá.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki zareagoval tvrdením, podľa ktorého je tento zákon „súčasťou celoeurópskeho úsilia o zdanenie globálnych technologických gigantov“. V skutočnosti sa však tento krok poľskej vlády nestretol s pochopením Európskeho parlamentu. Aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila znepokojenie a varovala pred „udusením nezávislých médií“.

Zákon proti TVN?

7. júla 2021 poslanci PiS predložili návrh novely zákona, ktorý je namierený proti vlastníctvu poľských médií spoločnosťami mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Podľa premiéra Morawieckeho táto novela „zabrániť spoločnostiam, najmä z krajín mimo Európskej únie, aby prevzali poľské spoločnosti a zamedziť im tak v ovplyvňovaní mediálnej diskusie a v ovplyvňovaní verejnej mienky bez súhlasu poľského regulátora“.

Väčšina poľských médií je pritom v súčasnosti vo vlastníctve takýchto spoločností a po novom by im hrozilo, že nedostanú licenciu na vysielanie. V najhoršej situácii je Discovery Inc., ktorá čaká viac ako rok na obnovenie licencie pre TVN24.

Podobne sa vyjadril aj líder PiS Jarosław Kaczyński, ktorý hovorí o snahe limitovať zahraničný vplyv v poľských médiách. Tento krok ale kritici vnímajú ako pokračovanie snahy PiS dosiahnuť kontrolu nad médiami.

Túto skutočnosť viackrát reflektovala aj mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc, ktorá obhajuje slobodu tlače a médií. Vo svojom hodnotení konštatuje, že „po upevnení kontroly nad štátnymi médiami [poľská] vláda pokračuje v repolonizácii súkromných médií s deklarovaným cieľom ovplyvniť ich redakčnú politiku alebo ich, inými slovami, cenzurovať“. Súčasnú novelu vníma ako snahu dosiahnuť odchod amerického vlastníka z poľského trhu.

Kritika odvšadiaľ

Predstavenstvo TVN vo svojom vyhlásení upozornilo, že „vlastnícka štruktúra spoločnosti je v súlade s ustanoveniami zákona o vysielaní. Potvrdzujú to nezávislé odborné posudky vypracované poprednými poľskými profesormi práva“.

Bývalý šéf televíznej a rozhlasovej rady Juliusz Braun vníma tento zákon ako „vypovedanie vojny Spojeným štátom, pretože vyjadruje chuť vyvlastniť alebo prinajmenšom prinútiť Američanov k predaju veľkej spoločnosti, akou je TVN“.

Poslankyňa opozičnej Ľavice Joanna Senyszynová zdôraznila, že túto novelu vníma ako snahu PiS eliminovať TVN a TVN24 z poľského mediálneho trhu.

Predseda poslaneckého klubu opozičnej Občianskej koalície (KO) Cezary Tomczyk návrh kritizoval a poslancom odkázal, aby za návrh nehlasovali, keďže by zdvihli ruku voči slobodnej tlači. Rolu slobodných médií zdôrazňuje aj ďalší kritik tohto zákona, predseda opozičnej Poľskej ľudovej strany (PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz. Podľa jeho vyjadrenia „bez slobodných médií, ktoré poukazujú na vyvodzovanie zodpovednosti voči politikom, nebude existovať ani slušnosť a spravodlivosť“.

Vládna PiS tak vedome ignoruje význam slobody médií a právo na prístup k spoľahlivým informáciám. Reálne hrozí, že sa Poľsko vydá rovnakou cestou akou sa kedysi vydalo Maďarsko, v ktorom má väčšinu médií pod kontrolou práve vláda.

Vyštudoval bakalársky stupeň politológie na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, hybridné hrozby a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Kontakt: branislav.jamriska@infosecurity.sk