Spirituálni influenceri kedysi spochybňovali vakcíny a rúška. Dnes šíria klimatické dezinformácie

Wellness a spirituálni influenceri sa okrem tém spojených so zdravím a duchovnom venujú aj konšpiračným teóriám. V minulosti šírili tie spojené s vakcínami proti vírusu COVID-19, dnes sa zaujímajú o klimatickú krízu.

Kliknutím na príspevok wellness influencera na sociálnej sieti môže človek natrafiť nielen na informácie o trendujúcich superpotravinách či rôznych cvikoch, ale aj na konšpiračné teórie. Už počas pandémie totiž začali niektorí wellness influenceri šíriť antivaxerské dezinformácie. Podľa nedávnych zistení sa tieto problematické vplyvné osobnosti presunuli z témy očkovania k šíreniu dezinformácií o klimatickej kríze či k jej popieraniu.

Kon(špiračná spi)ritualita

Influenceri, ktorých obsah na sociálnych sieťach tvoria najmä wellness témy a myšlienky spájané s New Age hnutím (ezoterika), boli počas pandémie významným zdrojom dezinformácií o vakcínach. V súčasnosti sa sústredia skôr na šírenie neprávd a zavádzajúcich tvrdení o klimatickej kríze. Tento jav v nedávno publikovanej štúdii zdokumentovala vedúca výskumu Inštitútu pre strategický dialóg (ISD) Cécile Simmonsová.

Štúdia skúmala v období od októbra 2022 do októbra 2023 154 influencerských instagramových účtov zameraných na wellness či zdravý životný štýl. Konkrétne išlo o účty, ktoré sú známe „konspiritualitou“. Tento pojem označuje „webové hnutie vyjadrujúce ideológiu poháňanú politickou dezilúziou a popularitou alternatívnych pohľadov na svet“.

Vychádza z dvoch premís, ktoré spájajú konšpiračné teórie so spiritualitou. Prvou je viera, že svet tajne ovláda elitná skupina ľudí. Druhou je presvedčenie New Age hnutí, že ľudstvo prechádza akousi paradigmatickou zmenou vo vedomí.

New Age spirituálnosť umožňuje jej vyznávačom kombinovať aspekty rôznych duchovných praktík. Títo ľudia veria, že neexistuje jediný správny spôsob, ako byť spirituálnym. Každý z nich si teda môže vytvoriť akýsi vlastný mix duchovných presvedčení.

Spochybňovanie faktov aj domnelé odhaľovanie konšpirácií

Podľa Simmonsovej influencerské účty skúmané v štúdii popierali otepľovanie planéty a šírili klamstvá o obnoviteľnej energii alebo elektrických vozidlách. Niektoré analyzované príspevky navyše poskytli priestor pre tvrdenia klimatických popieračov, medzi ktorých patrí napríklad Bjørn Lomborg. Ten je politickým vedcom bez vzdelania v oblasti klímy, to mu však nebráni sa k téme vyjadrovať. Vo väčšine prípadov existenciu klimatickej krízy nepopiera, no výrazne bagatelizuje jej dopady na svet a ľudí.

S Lomborgovými myšlienkami sa na Slovensku stotožnil napríklad raper Majk Spirit. V instagramovom príbehu z júna 2023 nazval klimatickú krízu „obrovitánskym hoaxom používaným na manipuláciu nás všetkých“. V nasledujúcom príbehu odporučil knihu False Alarm (Planý poplach) od Lomborga tým, ktorí sa chcú „trochu dovzdelať“ na túto tému.

Lomborg svoje domnienky vydáva za fakty. Takéto konanie je morálne nesprávne a navyše veľmi nezodpovedné. Ich šírenie, podporované a umocňované influencermi a inými ľuďmi s veľkým dosahom a vplyvom, akým je Majk Spirit, môže mať neblahé následky. Ak ľudia uveria, že klimatická kríza nie je skutočná a nepredstavuje problém pre planétu a ľudstvo, bude to mať negatívny vplyv na prijímanie klimatických opatrení a samotné riešenie problému.

Podľa štúdie ISD obsahovali príspevky influencerských účtov veľmi často práve spochybňovanie existencie klimatickej krízy či skutočnosti, že je spôsobená ľudskou činnosťou. Skepticizmus týkajúci sa jej dopadov či napádanie politík na ich zmiernenie boli v skúmaných obsahoch taktiež prítomné.

Simmonsová tiež poukázala na jazyk, ktorí skúmaní influenceri pri šírení klimatických dezinformácií volia. Spájajú ich totiž s tvrdeniami o zdraví a radi používajú New Age naratívy. Zdokumentované príspevky obsahovali napríklad tvrdenie, že „klimatická zmena je následkom odpojenia sa od prírody alebo od iných mocných vesmírnych síl“.

Tento naratív bol presadzovaný najmä jednotlivcami, ktorí sa označujú za „starseeds“, teda za niekoho, kto prišiel na Zem z inej planéty či dimenzie s cieľom pomôcť ju uzdraviť. Podľa tohto tvrdenia nie je klimatická zmena následkom ľudskej činnosti, ale nesúladu ľudstva s prírodou alebo s vyššími vesmírnymi silami.

Iní influenceri zase tvrdili, že klimatická zmena má zakryť zdravotné problémy, ktoré ľuďom spôsobujú vakcíny. Ďalší zároveň útočili na vegánske a vegetariánske stravovanie, ktoré v skutočnosti pozitívne dopady na planétu.

Všetko so všetkým súvisí…

…a všetko sa deje z nejakého dôvodu a nič nie je také, ako sa zdá. Tento rámec slúži podľa Simmonsovej ako prostriedok na prepojenie dezinformácií o klimatickej kríze a konšpiračných teórií o vláde alebo o svetových elitách. Prostredníctvom klimatických klamstiev vraj proti obyčajným ľuďom konšpirujú aj satanistické elity a Svetové ekonomické fórum (WEF).

Prírodné katastrofy boli taktiež často prezentované ako „súčasť globalistického sprisahania na získanie kontroly“ nad ľuďmi. Konšpiračné teórie takto sprevádzali napríklad minuloročné požiare na havajskom ostrove Maui. Jednou z nich bolo tvrdenie, že požiar naplánovali tajné elity. V skutočnosti boli jednou z hlavných príčin požiaru extrémne suchá spôsobené klimatickou krízou. Vo všeobecnosti je zároveň dokázané, že stále častejší výskyt prírodných katastrof, akými sú suchá, záplavy alebo požiare, je spojený so zmenou zemskej klímy.

Klimatickým dezinformáciám sa však nedarí len na Instagrame. Veľkú popularitu zažívajú aj na YouTube. Klimatickí popierači na platforme však zmenili taktiku. Klimatickú zmenu ako takú už nepopierajú, ale útočia na vedcov, riešenia krízy a klimatické hnutie.

Situácia ohľadom konšpiračných teórií spojených s klímou a New Age myšlienkami je starostlivo monitorovaná. Popieranie klimatických zmien a s ním súvisiace dezinformácie dokumentuje aj staršia štúdia s názvom „Poprieť, oklamať, odložiť“ („Deny, Deceive, Delay“), ktorá taktiež vznikla pod záštitou ISD. Témam spojeným s New Age spirituálnosťou sa zase venuje podcast Conspirituality.

The article is a part of the project “Strengthening the Resilience of Czech, Slovak and Polish Societies Prior to the 2024 European Parliament Elections” supported by the EU. You can find more information about the project on its website.

Funded by the European Union. The views and opinions expressed represent the views and opinions of the authors and do not necessarily reflect the views and opinions of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible.