YouTube každoročne inkasuje 13,4 milióna dolárov na monetizácii videí šíriacich dezinformácie o klimatickej zmene

Štúdia skúmajúca viac ako 12-tisíc videí na platforme YouTube ukázala, že tvorcovia obsahu popierajúceho klimatickú zmenu zmenili taktiku. Od popierania samotnej existencie klimatickej zmeny prešli na spochybňovanie vedcov, aktivistov a odborných riešení.

Obrázok: Pixabay

Jednou z platforiem, ktorá sa aktívne snaží bojovať s vlnou dezinformácií o klimatickej kríze, je YouTube. Spoločnosť Alphabet, pod ktorú spadá Google a YouTube, v roku 2021 upravila svoje podmienky ohľadom monetizácie dezinformačného obsahu.

Nové pravidlá zakázali akúkoľvek reklamu pri videách, „ktoré sú v rozpore so všeobecne uznávaným vedeckým konsenzom o existencii a príčinách zmeny klímy“. Do tejto kategórie sa zaraďuje všetok obsah, ktorý označuje zmenu klímy za podvod, popiera, že dlhodobé trendy poukazujú na otepľovanie klímy, prípadne spochybňuje, že emisie skleníkových plynov alebo ľudská činnosť prispievajú k zmene klímy.

Autori videí spadajúcich do uvedenej kategórie tým pádom prišli o akékoľvek príjmy z reklám na tejto platforme. V posledných rokoch však popierači klimatickej zmeny objavili dieru v systéme, zmenili svoju taktiku a našli spôsob, ako zachovať monetizáciu svojho obsahu.

Nové spôsoby popierania klimatickej zmeny

Zmeny v správaní dezinformátorov potvrdila štúdia britskej mimovládnej spoločnosti Centrum pre boj s digitálnou nenávisťou (CCDH). V minulosti dezinformátori zmenu klímy otvorene odmietali ako podvod, prípadne tvrdili, že za ňu nie je zodpovedná ľudská činnosť. V súčasnosti ale mnohí prechádzajú na prístup, ktorý sa skôr zameriava na spochybňovanie riešení navrhovaných odborníkmi. Niektorí tvorcovia dokonca tvrdia, že globálne otepľovanie bude pre planétu a ľudstvo neškodné, či dokonca prospešné.

Vo svojej analýze CCDH využila pokročilú umelú inteligenciu na zozbieranie argumentov z viac ako 12-tisíc videí na YouTube. Použité argumenty následne skontrolovali nezávislí hodnotitelia, ktorí uviedli, že model umelej inteligencie bol pri ich zbieraní presný na 78 %. Skúmaná vzorka pozostávala z 96 kanálov, ktoré pravidelne vydávali obsah popierajúci zmenu klímy. Sledované videá boli zverejnené v období od januára 2018 do septembra 2023.

Tvrdenia, že globálne otepľovanie neexistuje, štúdia označuje za „starší spôsob popierania klimatickej krízy“. Podľa jej zistení klesli zo 48 % všetkých tvrdení, ktoré popierali klimatickú krízu v roku 2018, na 14 % v roku 2023. Avšak, argumenty o tom, že vedcami navrhované klimatické riešenia nebudú fungovať, v rovnakom období stúpli z 9 % na 30 %. Podľa výskumu tvorí v súčasnosti tzv. nový obsah, teda útoky na riešenia krízy, vedcov a klimatické hnutie, až 70 % všetkých tvrdení popierajúcich klimatickú zmenu, ktoré boli zverejnené na skúmaných kanáloch. V roku 2018 pritom tvorili len 35 % celkového obsahu.

Podľa riaditeľa CCDH Imrana Ahmeda je táto zmena argumentácie logickým vývojom. Ahmed tvrdí, že vedcom sa podarilo presvedčiť verejnosť o tom, že klimatická zmena je reálna, pretože následky globálneho otepľovania sú viditeľné po celom svete. „Odporcovia klimatických opatrení sa preto cynicky zamerali na podkopávanie dôvery v riešenia a samotnú vedu,“ pokračoval výskumník.

YouTube inkasuje milióny na dezinformačnom obsahu

Štúdia CCDH je otvorene kritická voči platforme YouTube. Tá podľa zistených skutočností každoročne inkasuje 13,4 milióna dolárov (približne 12,35 milióna eur) na monetizácii kanálov, ktoré tvoria obsah popierajúci klimatickú krízu. Pravidlá YouTube sa totiž vzťahujú len na „staršie spôsoby“ odmietania klimatickej krízy a neberú ohľad na nové taktiky klimatických skeptikov. Štúdia tiež kritizuje YouTube, pretože nedokáže efektívne presadzovať ani dodržiavanie spomínaných pravidiel, ktoré platforma zaviedla v roku 2021.

Pravidlá z roku 2021 boli zavedené aj ako dôsledok protestu svetových spoločností, ktoré odmietali zobrazovanie reklamy ich produktov a služieb vo videách otvorene popierajúcich klimatickú zmenu. CCDH preto upozorňuje, že v obsahu, ktorý obchádza pravidlá YouTube, sa objavujú reklamy veľkých spoločností ako Hilton Hotels, Nike alebo charitatívnej organizácie Save the Children.

Kvôli novej taktike popieračov klimatickej krízy je pre veľké platformy čoraz ťažšie oddeliť dezinformačný obsah od príspevkov legitímne a vecne kritizujúcich klimatické opatrenia.  Hovorca platformy YouTube Nate Funkhouser poskytol v tejto súvislosti vyjadrenie pre americkú televíziu NBC, v ktorom potvrdil, že YouTube zakazuje monetizáciu obsahu, ktorý otvorene popiera vedecký konsenzus ohľadom klimatickej krízy. Zdôraznil však, že platforma nebude zakazovať reklamu pri videách polemizujúcich o klimatických politikách a výskume.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študent magisterského stupňa štúdia Medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako stážista v organizáciách Transparency International Slovensko, GLOBSEC a na Veľvyslanectve SR v Ľubľane. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie v SR a problematiku etnických konfliktov.