Verejná diskusia o právach transrodových ľudí je priestorom pre dezinformácie

Vladimír Lengvarský krátko pred odchodom z postu ministra zdravotníctva schválil usmernenie pre transrodových ľudí, ktoré umožní zapísať zmenu pohlavia aj bez chirurgického zákroku. Názory ohľadom nového usmernenia rozdeľujú politickú scénu. Verejnú debatu zostrujú aj najnovšie dezinformačné správy mierené na adresu transrodových ľudí.

Transrodoví ľudia sa čoraz viac objavujú v spoločenskom diskurze, keďže stále otvorenejšie hovoria o svojich problémoch. Verejne poukazujú na to, že im chýba prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a že nemajú rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť. Navyše sa každý deň stretávajú s nenávistnými prejavmi.

Občianske združenia venujúce sa právam LGBTI+ ľudí na Slovensku rozbehli po útoku na Zámockej ulici iniciatívy za lepšie práva pre túto komunitu. Vo výzve Ide nám o život okrem iného apelujú na kompetentných politikov, aby zmenili aktuálne podmienky pre zmenu pohlavia u transrodových ľudí.

Volali tiež po zrušení nútenej sterilizácie pri právnej zmene pohlavia, ktorá bola donedávna podmienkou. Svetové organizácie spolu s odborníkmi hovoria, že nútenými sterilizáciami Slovensko hrubo porušovalo základné ľudské práva, nakoľko bolo transrodovým ľuďom siahané na ich telesnú integritu.

O transrodových ľuďoch kolujú nepravdy

Vladimír Lengvarský na tieto diskriminačné praktiky mierené na transrodových ľudí zareagoval. Tesne pred svojím odchodom z postu povereného ministra zdravotníctva schválil „štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom“.

Týmto jeho krokom začalo opäť automaticky platiť aj odborné usmernenie pre zmenu pohlavia na oficiálnych dokumentoch. V zásade ide o usmernenie, podľa ktorého môžu transrodoví ľudia podstúpiť tranzíciu a v občianskom preukaze si môžu dať zapísať iné pohlavie aj bez chirurgického zákroku.

S nárastom práv pre transrodových ľudí sa však objavuje aj väčšie množstvo dezinformácií na ich adresu. Občianske združenie Saplinq venujúce sa rozvoju LGBTI+ komunity a posilňovaniu práv queer ľudí na Slovensku identifikovalo niekoľko hlavných dezinformácií.

Dezinformační aktéri hovoria napríklad o tom, že transrodovosť je choroba a že deti si po úprave práv transrodových ľudí budú masovo meniť pohlavie. Z monitoringu, ktorý sme publikovali v roku 2021, vyplýva, že queer ľudia boli jedným z najčastejších terčov slovenskej dezinformačnej scény.

Častý naratív mylne interpretuje transrodovosť ako duševné ochorenie

Určitá časť spoločnosti považuje transrodovosť za duševné ochorenie. Časť slovenských lekárov zdieľa rovnaký názor v otvorenom liste venovanému premiérovi Hegerovi a vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Lengvarskému. Odvolávajú sa pritom na desiatu verziu dokumentu zvaného Medzinárodná klasifikácia chorôb – MKCH 10. Verzia prišla do platnosti v roku 1994 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Autor otvoreného listu tvrdí, že transsexualita je diagnóza, zaradená pod Poruchy osobnosti a správania dospelých. 

Citovaný dokument bol síce publikovaný WHO, ale nie je už platný. V roku 2019 bola totiž publikovaná nová verzia – MKCH 11. V tejto klasifikácii už transsexualita nie je definovaná ako choroba či porucha. Pri transrodových osobách hovoríme o „rodovom nesúlade“, ktorý predstavuje rozdiel rodového prežívania človeka v porovnaní s rodom, ktoré im bolo pripísané pri narodení.

Napriek tomu, že Slovensko najnovšiu verziu MKCH 11 ešte neimplementovalo, svetoví odborníci už roky nepovažujú rodový nesúlad za chorobu. Vyše 400 slovenských zdravotných profesionálov podpísaných pod otvorený list však odmieta reagovať na najnovšie medicínske a odborné konsenzy a odporúčania WHO. Dôvodom je, že považujú zmenu klasifikácie transsexualizmu v novom dokumente MKCH 11 za vec čisto politickú.

Autori tejto dezinformácie išli ešte ďalej a opisujú proces zmeny pohlavia ako neetický. Argumentujú tým, že poškodzuje psychické a fyzické zdravie pacientov. Citujú tým švédsku štúdiu, v ktorej sa podľa dezinformátorov píše, že osoby po chirurgickej zmene pohlavia majú zvýšené riziko samovraždy, a to až 19-násobne v porovnaní s bežnou populáciou. Samotní autori štúdie však v závere hodnotia, že výsledky nemôžu byť interpretované tak, že zmena pohlavia ako taká zvyšuje psychickú chorobnosť a mieru samovrážd.

Spomínané prípady samovrážd môžu byť skôr spojené s negatívnymi reakciami okolia, ktoré odmieta prijať queer ľudí do spoločnosti. Vďaka novému odbornému usmerneniu ohľadom zmeny medicínskych štandardov by sa mohol tento problém riešiť.

Transrodových ľudí označujú za hrozbou pre spoločnosť

Mnohí oponenti transrodových ľudí zdieľajú naratív, podľa ktorého trans ľudia predstavujú hrozbu pre našu spoločnosť. Šíritelia týchto výrokov však často nie sú odborníkmi na túto problematiku a ovplyvňuje ich strach z „neznámeho“.

Desí ich napríklad predstava, že by mal transrodový muž používať ženské toalety, a naopak, pretože majú strach z voyeurizmu. Konkrétne ide o strach z pozorovania nič netušiacich osôb, zvyčajne cudzích, ktoré sú nahé, s cieľom dosiahnuť sexuálne vzrušenie. Zatiaľ však nebol v spojitosti s transrodovými osobami hlásený žiadny prípad podobného druhu, či už na Slovensku alebo vo svete.

Dokonca sú to práve transrodoví ľudia, ktorí sa často cítia v ohrození pri návšteve a zdieľaní verejných priestorov, akými sú napríklad toalety. Národné centrum pre transrodovú rovnosť (National Center for Transgender equality) publikoval v roku 2016 doteraz najväčší prieskum venovaný životu a skúsenostiam transrodových osôb.

Vyplýva z neho, že v Spojených štátoch amerických sa takmer 60 % transrodových Američanov vyhýba používaniu verejných toaliet zo strachu z konfrontácie a tvrdí, že v minulosti zažili obťažovanie a napadnutie. Jedným z mnohých riešení by bolo zaviesť unisex toalety, ktoré sú už používané v niektorých západných krajinách.

Deti si vraj čoskoro budú masovo meniť pohlavie

Vlani denník The New York Times zverejnil výskum Williamsovho inštitútu, ktorý potvrdzuje, že počet otvorene transrodových ľudí rastie, najrýchlejšie v prípade detí a mladých ľudí. Autori vyššie spomínaného otvoreného listu slovenským politikom však tieto výsledky interpretovali po svojom. Tvrdia, že tento fakt potvrdzuje, že nejde o „genetickú záležitosť“. Naznačujú tým, že môže ísť o nákazlivý typ „choroby“, ktorú treba liečiť.

Odborníci z Williamsovho inštitútu však vysvetlujú, že s vyššou akceptáciou transrodových ľudí a otvorenou konverzáciou sa pre nich zlepšili podmienky na život v spoločnosti. Samozrejme, situácia na Slovensku sa líši od tej v Spojených štátoch amerických a k akceptácii minorít – nielen tých sexuálnych – máme pred sebou ešte dlhú cestu.

Novela zákona o dokladoch cez rodné čísla by bola krokom vzad 

Lengvarského schválenie usmernenia pomôže členom LGBTI+ komunity. Celkovo je tento krok vnímaný pozitívne aktivistami za práva LGBTI+ komunity ako aj početnou skupinou politikov. Na druhej strane sa voči schváleniu tohto odborného dokumentu ohradil predseda OĽaNO Igor Matovič a predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský, podľa ktorých by mal Lengvarského nástupca usmernenie stiahnuť.

Krátko potom prišli kluby OĽaNO a SME RODINA s vlastnou novelou zákona, ktorá by mohla Lengvarského usmernenie zrušiť. Návrh zákona o rodných číslach by prakticky znemožnil tranzíciu transrodových ľudí. Zákon je totiž nadradený usmerneniam ministerstva zdravotníctva.

Ak by návrh prešiel, zmena rodného čísla by bola možná len vtedy, ak pri jeho určení pohlavia došlo k chybe. „V zákone sa ponecháva možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia,“ píšu v návrhu. Tento zákon by tak odobral všetky základné práva transrodových ľudí, porušoval ústavu Slovenskej republiky aj Európsky dohovor o ľudských právach.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka bakalárskeho stupňa Politických vied so zameraním na Medzinárodné vzťahy na francúzskej univerzite SciencesPo. Absolvuje ročný študijný pobyt v rámci projektu Erasmus vo Florencii. Ovláda viaceré cudzie jazyky, zaujíma sa o aktuálne politické dianie na Slovensku i vo svete, o fungovanie a vplyv EÚ či NATO na medzinárodnú politiku, témy obrany a bezpečnosti ako sú hybridné hrozby, národná bezpečnosť či ochrana demokracie.