Čo je klimatický doomizmus a prečo sa stáva virálnym?

Klimatickí doomeri tvrdia, že boj s globálnym otepľovaním je už prehraný a nie je cesty späť: jednoducho zahynieme. Podobné názory a vzbudzovanie strachu sa šíri internetom. Odborníci a vedci tieto tvrdenia označujú za nepravdivé.

Pojem doomizmus je odvodený od anglického slova doom, čo znamená skaza, resp. aj koniec sveta. Doomizmus využíva a zveličuje pocit beznádeje spôsobený strachom z klimatickej krízy.

Virálne videá na TikToku

Príkladom doomera môže byť Charles McBryde, ktorý má na TikToku viac než 100-tisíc sledovateľov. McBryde zverejnil video s odkazom „TikTok, potrebujem tvoju pomoc.“ Vo videu sa priznal, že je klimatický doomer a verí, že svet už nikto nezachráni. Zároveň popísal svoje pocity a znepokojenie z klimatickej krízy. Impulz smerom k doomizmu u neho spustila komunita na platforme Reddit, ktorá sa zaoberá potencionálnym kolapsom civilizácie.

Charles McBryde na TikToku popisoval aj to, že najviac apokalyptických vyjadrení našiel práve u bývalých klimatológov. Nie je potvrdené, z akých zdrojov ich vzal a či to boli skutoční odborníci. Na neho to však malo obrovský vplyv.

Sám uznal, že spadol do králičej nory. Vo videu preto vyzval vedcov a odborníkov, aby mu jeho tvrdenia vyvrátili. Prosí, aby mu ukázali, že nad globálnym otepľovaním je ešte stále možné zvíťaziť.

Odpovede odborníkov

Odpovede sa chytila Alaina Wood, vedkyňa, ktorá sa zaoberá trvalo udržateľným rozvojom. Na svojom TikToku, kde pôsobí pod menom thegarbagequeen, vyvracia zavádzajúce tvrdenia o klimatickej kríze. Objasnila aj dôvody, prečo sa McBryde mýli a priblížila aj dopady doomizmu. McBryde vo svojom videu neútočí na konkrétne osoby alebo inštitúcie. Jeho video však môže vyvolávať paniku a podkopávať dôveru vo vedcov a inštitúcie, čo je proti pravidlám komunity na TikToku.

Tento prípad však nie je ojedinelý. Alaina Wood zaznamenáva trend doomizmu najmä u mladých ľudí. Najčastejšie fenoménu podľahnú práve aktivisti, na ktorých doľahla únava, sú vystrašení a nadobudnú pocit, že je už na akékoľvek zmeny príliš neskoro. Majú pocit neužitočnosti a bezvýznamnosti, čo napokon vedie k ukončeniu činnosti v tejto oblasti.

Vyjadrenie poskytla aj Dr. Friederike Otto, klimatologička, ktorá spolupracuje s Medzivládnym panelom OSN pre zmenu klímy (IPCC). Podľa jej názoru nemožno poprieť zmeny, ku ktorým dochádza. Netreba však tvrdiť, že klimatické zmeny spôsobia vyhynutie ľudstva a koniec sveta. Fungovanie ľudí sa musí zmeniť a pre udržateľnosť musíme produkovať menej emisií.

IPCC nedávno publikoval plán obsahujúci návrhy riešení, ktoré by mohli zamedziť najhoršiemu scénaru. Sú to rýchle a okamžité riešenia zamerané na zníženie množstva emisií skleníkových plynov v ovzduší.

Minulý rok uskutočnilo Pew Research Center sídliace v USA obsiahly prieskum, v ktorom respondenti zo 17 štátov po celom svete vyjadrili svoje stanovisko k možnej zmene vlastného správania s cieľom znížiť dopady klimatickej krízy. Väčšina zúčastnených uviedla, že sa chce podieľať na zmene svojho spôsobu života, a že im na riešení klimatickej krízy záleží. Avšak v otázke zameranej na to, ako vnímajú aktuálne kroky a snahu spoločnosti pre znížení dôsledkov globálneho otepľovania, bola už polovica odpovedí pesimistická.

Pravidlá TikToku a dezinformácie na sociálnych sieťach

Spoločnosť TikTok tvrdí, že nepravdivé a zavádzajúce informácie preverujú a nepravdivý obsah sa snažia obmedzovať. Autori pôvodného článku spoločnosti nahlásili pochybné videá, ktoré Alaina Wood vyvrátila. Ani v jednom prípade video na TikToku neporušilo pravidlá.

Problematické sú aj ostatné sociálne siete. Algoritmy Facebooku dokonca odporúčali užívateľom dezinformácie o klimatickej kríze. Často sú tieto tvrdenia len výsledkom fatalistického humoru, ktorý autori interpretujú ako fakty a následne ich šíria v online priestore. Klimatická kríza sa tak naďalej stáva častým terčom dezinformácií.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/