Dezinformácie sú aktuálne najväčšou hrozbou pre globálnu stabilitu. Na Slovensku im pomôže čeliť projekt InfoGuard Academy, prináša už konkrétne výsledky

Bratislava, 15. februára 2024 – Podľa poslednej správy „Global risk report“, ktorú v januári tohto roku vydalo Svetové ekonomické fórum, sú v najbližších dvoch rokoch najväčšou hrozbou pre svetovú stabilitu misinformácie a dezinformácie. Slovensko patrí podľa viacerých prieskumov medzi krajiny, v ktorých sa falošným správam, žiaľ, mimoriadne darí. V období, kedy štát oslabuje vlastnú podporu boja proti dezinformáciám rastie dôležitosť mimovládnych projektov v tejto oblasti. Jedným z nich je aj vzdelávací program Infoguard Academy, ktorý odštartoval v novembri 2023.

Cieľom vzdelávacieho projektu InfoGuard Academy je výchova mladých expertov v oblasti boja proti dezinformáciám a iným typom informačných manipulácií. Program zastrešuje bezpečnostný a analytický think tank Adapt Institute a online platforma Infosecurity.sk, ktorá sa dlhodobo venuje monitoringu informačného prostredia a témam informačnej či kognitívnej bezpečnosti.

„Slovensko je v súčasnosti vystavené silnému deštruktívnemu vplyvu predovšetkým ruskej propagandy. V tejto situácii štát oslabuje alebo úplne likviduje vlastné nástroje na boj proti týmto hrozbám. Prostredníctvom nášho projektu Infosecurity.sk a nového vzdelávacieho programu Infoguard Academy sa snažíme túto rolu aspoň čiastočne pokrývať,“ hovorí Matej Kandrík, CEO Adapt Institute.

Vzdelávanie pod vedením expertov

Účastníci vzdelávacieho programu si osvoja nové poznatky a zručnosti v odhaľovaní nefaktického obsahu, fact-checkingu, monitoringu informačného prostredia, ako aj v práci s analytickými nástrojmi. Expertízu získavajú vďaka kontaktu s odborníkmi zo štátnej správy, z mimovládneho sektora či médií, ako aj prostredníctvom praktických úloh a cvičení. 

Súčasťou programu bude aj spoluvytváranie informačnej kampane s názvom „Pravdou za našu slobodu, a to formou workshopu, ktorý sa uskutoční vo februári. Účastníci InfoGuard Academy sa počas neho zdokonalia v tvorbe obsahu (články, posty na sociálne siete a pod.) aj s podporou AI nástrojov, ako aj v komunikácii s umelou inteligenciou. Získané spôsobilosti využijú práve pre účely  informačnej kampane na komunikačných kanáloch Infosecurity.sk.

„Umelá inteligencia sa dnes, žiaľ, do veľkej miery spája so šírením klamstiev v informačnom priestore. Hromadné generovanie čoraz presvedčivejších dezinformácií ako sú napríklad deepfake videá s veľmi presným cielením zvyšuje riziko ich negatívneho vplyvu na spoločnosť. Umelú inteligenciu je však možné rovnako efektívne využiť aj pri odhaľovaní neprávd či tvorbe pozitívnych a pravdivých naratívov, a práve tomu sme sa chceli venovať v rámci workshopu aj v samotnej kampani, hovorí Michaela Ružičková, líderka projektu Infoguard Academy.

Program má konkrétne výsledky

Program InfoGuard Academy už priniesol aj konkrétne výsledky v oblasti boja proti dezinformáciám, a to v podobe debunkingu nepravdivých mýtov a falošných naratívov ruskej propagandy.

Účastníci programu pripravili napríklad fact-checking ohľadom mýtu o údajných „Zelenského jachtách“, alebo o falošnom článku Washington Post, ktorý šíril naratív o ukrajinských dodávkach zbraní Hamasu. V článkoch a postoch na sociálne siete sa venovali aj téme boja proti korupcii na Ukrajine, klamlivým naratívom v súvislosti s ukrajinským Holodomorom, ako aj vysvetľovaniu, ako Rusko zneužíva e-športy na vlastnú propagandu.

V budúcnosti sa výstupy sprostredkované samotnými účastníkmi budú venovať aj komunikácii pozitívnych posolstiev a informovaniu slovenskej verejnosti smerom k posilňovaniu solidarity s Ukrajinou.

Mladí experti sa zapoja do praxe

Snahou InfoGuard Academy je budovať kapacity expertov na oblasť boja proti dezinformáciám v čase, kedy vplyv klamlivých naratívov na spoločnosť rastie a zároveň aktívna podpora štátu v tejto oblasti oslabuje. Úspešní absolventi programu tak budú mať určite dostatok príležitostí, ako získané vedomosti uplatniť v praxi.

„Budeme veľmi radi, ak úspešní absolventi nášho programu budú pokračovať v spolupráci s projektom Infosecurity.sk aj naďalej. Spoločne tak dokážeme prispieť k posilňovaniu odolnosti verejnosti a zvyšovaniu informačnej bezpečnosti na Slovensku,“ dodáva na záver M. Ružičková.