Predvolebná komunikácia tém o vojne na Ukrajine a zahraničnej politike Slovenska počas septembra 2023 (Policy Brief Kremlin Watchers Movement – október 2023)

Cieľom tejto štúdie je odhaliť ako jednotlivé politické subjekty komunikovali tému vojny na Ukrajine a slovenskej zahraničnej politiky voči EÚ a NATO na Facebooku počas septembra 2023.

Autori: Katarína Drevená, Peter Dubóczi, Štefan Ižák

V čase, keď sa v susednom štáte odohráva najväčší konvenčný európsky konflikt od druhej svetovej vojny, je zahraničná, ale aj obranná politika Slovenska kritickou oblasťou rozhodovania. Z tohto dôvodu sa autori štúdie zameriavajú na obsah a charakter politickej komunikácie skúmaných aktérov v predvolebnom období. Výskum sa okrem všeobecného rámca komunikačných aktivít špecificky sústreďuje na témy súvisiace s vojnou na Ukrajine a zahraničnopolitickým ukotvením Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Štúdia monitoruje informačný priestor na sociálnych sieťach, najmä Facebooku a Telegrame.

Celú štúdiu nájdete nižšie.

Kľúčové zistenia

  • Témy týkajúce sa vojny na Ukrajine a zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska boli počas posledného mesiaca pred predčasnými parlamentnými voľbami na Facebooku v jednoznačnej minorite (8 %) v porovnaní s ostatnými komunikovanými témami.
  • Strana SMER-SSD a jej predstavitelia patrili počas septembra k najmenej aktívnym aktérom v počte zverejnených príspevkov v porovnaní s ostatnými politickými subjektami. Napriek tomu však vygenerovali s veľkým náskokom najväčšie množstvo interakcií.
  • Skúmané témy boli najviac komunikované stranou SMER-SSD. Za ňou nasledovala SNS, Republika, Progresívne Slovensko a SaS. Strany SME RODINA, HLAS-SD, OĽaNO a KDH sa týmto oblastiam venovali len zriedkavo.
  • Medzi top 15 príspevkami, ktoré sa venovali niektorej zo skúmaných tém, sa najčastejšie objavovali tie uverejnené predsedom SMER-SSD Robertom Ficom.
  • Väčšina najúspešnejších príspevkov týkajúcich sa vojny na Ukrajine obsahovala niektorý z naratívov, ktoré presadzujú prokremeľskí aktéri. Medzi nich patrili tvrdenia, že vojenská pomoc Ukrajine predlžuje konflikt alebo že je potrebné nastoliť mier bez zmienok o tom, že Rusko musí stiahnuť svoje okupačné vojská.
  • Významnou témou počas septembra bola tiež ukrajinská žaloba na Slovensko na pôde Svetovej obchodnej organizácie kvôli embargu na obilie. Ukrajinci boli v tomto kontexte vykresľovaní ako „nevďační a nenažraní“.
  • Mnohé príspevky o zahraničnej politike, s ktorými používatelia najviac interagovali, zase zahŕňali názory, že Slovensko by malo udržiavať dobré vzťahy na všetky svetové strany, nielen na Západ. V tomto kontexte politickí aktéri útočili aj na médiá a mimovládne organizácie, ktoré údajne určujú nielen správnosť názorov, ale aj smer, akým sa má Slovensko uberať.
  • Znepokojivé komunikačné trendy, akými boli napríklad útoky na médiá, mimovládne organizácie či menšiny, sa medzi skúmanými príspevkami objavovali pomerne často.

Report vznikol v rámci projektu Kremlin Watchers Movement, ktorý funguje už takmer tri roky v rámci boja proti ruskému škodlivému vplyvu a dezinformáciám v Európe. Predstavuje fakty a závery vyplývajúce z analýzy informačného prostredia. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.