Falošné naratívy a komunikácia tém súvisiacich s korupciou a právnym štátom na Slovensku: mapovanie aktérov a naratívov na platformách Facebook a Telegram

Štúdia sa zameriava na mapovanie diskusie o korupcii a právnom štáte aktérmi v slovenskom informačnom priestore, konkrétne na sociálnych sieťach Facebook a Telegram. Z monitorovaného obsahu boli vylúčené príspevky pochádzajúce od aktérov, ktorí nemajú reputáciu šíriteľov problematického obsahu. Výsledný text teda vyhodnocuje obsahové trendy v rámci alternatívnych zdrojov.

Korupcia predstavuje pre demokratické štáty jeden z najpálčivejších problémov. Rozvíjajúca sa demokracia na Slovensku čelí kvôli korupcii na jednotlivých úrovniach vlády úpadku dôvery v inštitúcie a ich reprezentantov, ale aj nedôvere v právny štát či samotný demokratický systém. Popri iných ohrozeniach korupčné správanie vytvára priestor pre možnú zneužiteľnosť káuz na tvorbu dezinformácií a posilňovanie konšpiračných naratívov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa predkladaná štúdia zameriava na mapovanie diskusie o korupcii a právnom štáte aktérmi v slovenskom informačnom priestore, konkrétne na sociálnych sieťach Facebook a Telegram.

Štúdia sleduje diskurz v 20 vybraných témach. Monitorované obdobie sa nachádza v rozmedzí medzi 1. novembrom 2022 a 15. septembrom 2023, takže zachytáva aj konečnú fázu kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami.

Z monitorovaného obsahu boli vylúčené príspevky pochádzajúce od aktérov, ktorí nemajú reputáciu šíriteľov problematického obsahu (napr. tradičné médiá, mimovládne organizácie a pod.), aby bolo možné zachytiť a vyhodnotiť obsahové trendy v rámci alternatívnych zdrojov. Tie boli analytikmi rozdelené na niekoľko kategórií s ohľadom na ich charakter: Alternatívne médium; Politik; Politické strany a hnutia; Stránky, skupiny a kanály; Profil.

Kľúčové zistenia

  • Monitoring 20 vybraných tém súvisiacich s korupciou a právnym štátom zachytil 3,375 relevantných výsledkov na platformách Facebook a Telegram. Viac ako 53,3 % z nich bolo publikovaných na Facebooku, kde zároveň príspevky získavali vyššie množstvo interakcií.
  • Manipulatívny obsah sa objavil v prípade 83,4 % všetkých relevantných výsledkov. Na Facebooku bol zachytený pomer 78,4 % manipulatívneho a 21,6 % nezávadného obsahu. Výsledky na Telegrame zodpovedali pomeru 89,2 % manipulatívneho a 10,8 % nezávadného obsahu.
  • Najviac manipulatívneho obsahu publikovali dve skupiny aktérov: alternatívne médiá, respektíve stránky, skupiny a kanály. Tie zároveň aktívne preberali vyjadrenia politikov. Celkovo sa na komunikácii politického obsahu (či už jeho produkciou alebo zdieľaním) podieľali aktéri v 1,320 prípadoch, čo predstavuje 39,1 % obsahu.
  • Politici vyprodukovali 12,6 % relevantného obsahu. Na Facebooku dominoval Matúš Šutaj Eštok, nasledovaný Robertom Ficom, Miroslavom Radačovským a Tomášom Tarabom. Na Telegrame výrazne prevažoval obsah Ľuboša Blahu, ktorého nasledovali predstavitelia hnutia Republika – Marek Kurta, Milan Uhrík, Miroslav Heredoš a Milan Mazurek.
  • Kategória politikov komunikovala manipulatívne v 88,3 % publikovaného obsahu. Podobne tomu bolo v prípade politických strán a hnutí, ktorých príspevky boli manipulatívne v 86,1 % prípadov.
  • Najaktívnejšími alternatívnymi médiami boli eReport, InfoVojna a Slovanské Noviny. V prípade stránok, skupín a kanálov možno hovoriť najmä o dominancii Blogu investigatívnej žurnalistiky, nasledoval telegramový kanál KSB Správy a facebooková stránka Som z dediny.
  • Najvýraznejšou témou spomedzi skúmaných okruhov bolo spochybňovanie špeciálnej prokuratúry. Celkovo išlo o 814 výsledkov, z čoho 91,8 % obsahovalo istú formu manipulácie. Obsahovo prevažovali konšpiračné útoky na ÚŠP či osobu špeciálneho prokurátora Lipšica. Cieľom bolo spochybňovanie integrity inštitúcie a atakovanie objektivity rozhodovania.

Viac informácií nájdete nižšie v samotnej štúdii.

Report vznikol s podporou European Media and Information Fund (EMIF). Výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek obsah podporovaný prostredníctvom EMIF nesú autori a nemusí nevyhnutne odrážať postoje EMIF a partnerov fondu, Calouste Gulbenkian Foundation a European University Institute.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/