Poľská televízia TVP čelí kritike za zaujatosť a politickú reklamu. Nová vláda začala s reformou verejnoprávnych médií

Nová vláda Donalda Tuska sa v Poľsku pustila do čistiek vo verejnoprávnych médiách. Na pozadí kontroverzií, kritiky a protestov sa objavujú prvé pozitívne zmeny v rétorike televízie TVP.

V októbrových parlamentných voľbách v Poľsku vyhrala strana Právo a spravodlivosť (PiS), no nezískala dostatok hlasov na zostavenie vlády. Poverenie od prezidenta tak dostala Občianska platforma (PO) a novým premiérom sa stal Donald Tusk. Následne odštartovala aj očakávaná reforma verejnoprávnych médií.

Zmeny nastolené vládnym kabinetom v priebehu posledných mesiacov však čelia vlne kritiky. Tá prichádza od opozície na čele s PiS, prezidenta Andrzeja Dudu, súdov aj mimovládneho sektora. Na obrazovkách TVP sa zase strieda zaujatá podpora novej vlády s vytváraním priestoru pre témy, ktoré boli doteraz tabu.

Ako vyzerá mediálna situácia v Poľsku a kde sa líšia predstavy o tom, ako zaručiť nezávislosť verejnoprávnych médií?

Propaganda a ospravedlnenie LGBTQ+ komunite 

Obvineniam zo šírenia propagandy a zaujatého informovania verejnosti čelila TVP počas celého osemročného vládneho obdobia strany PiS. Táto problematika sa často skloňovala aj počas kampane pred voľbami do parlamentu.

Zmienené tvrdenia podporuje aj report medzinárodných volebných pozorovateľov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ten uvádza, že až 80 % spravodajstva televízie TVP bolo namiereného proti vtedajšej opozícii. Naopak pozitívne vykresľované bolo spravodajstvo týkajúce sa vtedajšej vládnej strany PiS (pozn. vo vybranom sledovanom období počas predvolebnej kampane).

Zmenu vo verejnoprávnom sektore symbolizuje aj nedávna sebareflexia nového moderátora TVP Info Wojciecha Szeląga. V živom vysielaní adresoval ospravedlnenie nielen LGBTQ+ komunite, ale aj prítomným hosťom, aktivistom Maji Heban a Bartovi Staszewskému.

„Dlhé roky v Poľsku zaznievajú na adresu mnohých ľudí hanebné slová len z toho dôvodu, že sa títo ľudia sami rozhodli o tom, za koho sa považujú a koho milujú. Osoby LGBT+ nie sú ideológia, sú to ľudia. Konkrétne mená, tváre, blízki a priatelia. Všetci títo ľudia by mali počuť slová z tohto miesta: prepáčte,“ predniesol Szeląg úvodom.

Starých zvykov je ťažké sa zbaviť 

Spravodajstvo TVP v minulosti spájalo LGBTQ+ komunitu so zneužívaním detí či deštrukciou tradičnej rodiny. Súčasťou politiky vtedajšej vlády bola aj démonizácia LGBTQ+ ľudí. Pred niekoľkými rokmi spôsobili tiež veľký medzinárodný rozruch tzv. zóny bez LGBT, ktoré boli zavedené v štyroch poľských mestách.

Rétorika sa ale mení a na obrazovky TVP sa začínajú dostávať aj témy ako umelé oplodnenie či registrované partnerstvá.

Avšak, so snahami o zmeny vo verejnoprávnych médiách nastávajú aj kontroverzné situácie. Stanica TVP Info nedávno napríklad odvysielala reklamný spot, ktorý prakticky propaguje politikov vládnej koalície.

Zaužívané praktiky tak z mediálnej praxe zatiaľ nevymizli. Na to poukazuje aj report fact-checkingovej platformy Demagog PL. Analytici porovnali mediálne výstupy TVP s dvoma najväčšími súkromnými vysielateľmi v krajine – Polsat a TVN. Zistili, že TVP sa vyhýba témam, ktoré by mohli novú vládu vykresliť v negatívnom svetle, má kritický postoj voči prezidentovi Dudovi a vynecháva informácie týkajúce sa opozičných strán.

Mediálna reforma v mene depolitizácie

Snahy novej politickej moci o systematické zmeny v mediálnej oblasti sú pochopiteľné. Počas osemročnej vlády strany PiS sa totiž Poľsko prepadalo v rebríčku slobody tlače zostavovanom Reportérmi bez hraníc (RSF) z 18. na 57. miesto.

TVP sa stala počas posledných rokov nástrojom propagandy strany PiS, pomocou štátnom kontrolovanej ropnej spoločnosti Orlen bola odkúpená väčšina regionálnej tlače, kritickí novinári boli zastrašovaní – slovne aj pomocou žalôb, nazývaných SLAPPs (strategické žaloby proti verejnej účasti). V zahraničných médiách sú preto poľské verejnoprávne kanály často označované za štátne.

Veľkou témou predvolebnej kampane pre Občiansku platformu Donalda Tuska sa preto stalo práve „oslobodenie“ verejnoprávnych médií založené na „pravdivom spravodajstve“.  

Krátko po volebnom víťazstve bola prijatá parlamentná rezolúcia o obnove „nestrannosti a spoľahlivosti verejnoprávnych médií“. S odvolaním na ňu začal minister kultúry Bartłomiej Sienkiewicz reformný proces – prvým krokom boli personálne zmeny vo vedení TVP, vo verejnoprávnom Poľskom rozhlase a v tlačovej agentúre PAP.

Zmeny vyvolávajú obavy

Rázne kroky sa ale nezaobišli bez odporu. Nespokojná opozícia zorganizovala protesty a obsadila budovy niektorých verejnoprávnych médií. Okrem toho, premiér Tusk pokračuje v neustálom vymieňaní si názorov s prezidentom Dudom, ktorý vládu obviňuje z porušovania zásad právneho štátu. Spory prebiehajú aj na úrovni súdov, kde padlo už niekoľko neprávoplatných rozsudkov označujúcich časť mediálnych opatrení za v rozpore s ústavou.

Medzinárodné organizácie Article-19 a Media Freedom Rapid Response (MFRR) tiež vydali kritické stanovisko voči postupom novej vlády. Uznávajú snahy o obnovu verejnoprávnych médií, no poukazujú na fakt, že „po nástupe k moci nová vláda náhle odvolala dozorné orgány televízie TVP a národnej tlačovej agentúry PAP a verejnoprávne médiá dala do likvidácie, čo je bezprecedentný krok, ktorý využíva právnu medzeru umožňujúcu vláde pokračovať vo financovaní vysielania a zároveň vykonať vnútorné zmeny. […] Prostriedky, ktoré sa na to [pozn. reformu] použijú, musia byť demokratické, zákonné a skutočne zamerané na zvýšenie plurality a vyváženosti spravodajstva, pričom sa musí uprednostniť verejný záujem pred akýmkoľvek politickým záujmom.“

Situácia v poľskej mediálnej oblasti je tak neistá. Zuzanna Dabrowska z denníka Rzeczpospolita píše, že „po poslednej výmene názorov obe strany [pozn. prezident a vláda] vedia, že majú k dispozícii silné karty a v prípade núdze ich neváhajú použiť. Teraz je čas začať rokovania.“

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Absolventka bakalárskeho programu Medzinárodné vzťahy na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti študuje na Karlovej univerzite v Prahe odbor Mediálne štúdiá. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, environmentálne témy, dezinformácie a ľudskoprávne otázky.