Inšpirácia z Ivano-Frankivska: Ako Teple Misto šíri model komunitnej transformácie po celej Ukrajine

Ukrajinská organizácia Teple Misto oslavuje 10. výročie. Za ten čas prešla turbulentnou cestou, ktorá odzrkadľuje aj vývoj v celej ukrajinskej spoločnosti. Napriek výzvam, ako revolúcia, pandémia či vojna, Teple Misto vždy dokázalo slúžiť komunite.

V apríli tohto roku oslavuje Teple Misto (Teplé miesto) svoje 10. výročie. Podobne ako mnohé iné ukrajinské organizácie občianskej spoločnosti bola založená po veľkých politických zmenách v roku 2014. Revolúcia dôstojnosti, pandémia COVID-19, ruská invázia na Ukrajinu v plnom rozsahu – Teple Misto čelilo všetkým týmto výzvam spolu s ukrajinskou spoločnosťou,“ povedala Rosana Tužanská, vedúca organizácie.

Pred začiatkom ruskej plnoformátovej invázie na Ukrajinu malo Teple Misto približne desať oblastí činnosti. Avšak, podobne ako v prípade iných, aj táto organizácia sa po udalostiach z februára 2022 preorientovala na iné aktivity. Hlavné projekty preto museli ísť bokom.

„Je to ťažká situácia, keď prestanete robiť to, v čom ste dobrí, a prejdete na činnosti, s ktorými nemáte skúsenosti. Pociťovali sme však zmes nadšenia a ochoty pomôcť. A takto sme pracovali celý rok,“ spomína Rosana. „Niektorí členovia nášho tímu opustili krajinu. Mali sme pocit, že nič z toho, čo sme predtým robili, nemá zmysel, pretože výzvy, ktorým sme čelili, boli existenčné. Nevidíte zmysel v tom, aby ste sa venovali práci, ak to nepomôže našej armáde a vojakom.“

Nové úlohy v čase vojny

V tom čase si Teple Misto vybralo dve hlavné zamerania. Prostredníctvom mobilizácie zainteresovaných strán, podnikov, miestnych orgánov a vnútorne vysídlených osôb zriadilo Teple Misto koordinačné centrum s názvom Save Ukraine Now. Funguje dodnes a pomáha vojakom z Podkarpatia tým, že im poskytuje lieky, hygienické potreby a oblečenie.

Od začiatku roka 2023 toto centrum funguje ako samostatný fond. „Uvedomili sme si, že je to viac ako len jeden zo smerov našej činnosti. Vojna bude ešte nejaký čas pokračovať. Takže tento fond musel fungovať samostatne, kým sa vojna neskončí,“ hovorí Rosana.

Druhým zameraním organizácie bola výstavba krytov civilnej ochrany po celej západnej Ukrajine. Teple Misto poskytovalo krytom základné potreby, ako nábytok, výzbroj, lieky a potraviny.

Podpora vzdelávania a vzniku nových organizácií

Rok po začiatku totálnej vojny začala organizácia Teple Misto obnovovať inštitucionálne piliere, na ktorých predtým pracovala. Sformulovala dve hlavné činnosti svojej práce. Prvá je zakladateľská. Teple Misto tak podporuje rôzne občianske iniciatívy v Ivano-Frankivsku finančne a prostredníctvom vzdelávania. Prostredníctvom školení a workshopov nadväzuje organizácia tiež kontakty s mládežou. „Žartujeme, že pripravujeme novú generáciu Teple Misto,“ usmieva sa Rosana. „Čím skôr sa dostaneme k aktívnemu jadru spoločnosti, tým lepšie.“

Druhou činnosťou je akcelerácia, v rámci ktorej organizácia zakladá nové inštitúcie, ktoré Ivano-Frankivsku v súčasnosti chýbajú. Za desať rokov svojej existencie založilo Teple Misto šesť takýchto inštitúcií. Ich spoločným znakom je, že sa istý čas rozvíjali pod hlavičkou Teple Misto.

Rozvoj urbanizmu, komunitné bývanie a mentoring

Najznámejšou iniciatívou je Promprylad.Renovation. Napriek tomu, že ide o šedú zónu v centre Ivano-Frankivska, v minulosti mala potenciál slúžiť ako obchodné a spoločenské centrum. Teple Misto preto predložilo plán, ako túto myšlienku oživiť.

Ďalším projektom, ktorý pôvodne vznikol pod hlavičkou organizácie Teple Misto, je urbanistické laboratórium MetaLab. Rosana vysvetľuje: „Uvedomili sme si, že aby tím mohol pracovať nielen horizontálne, ale aj vertikálne, mal by sa sformovať ako samostatná organizácia.“ Kvôli vojne prešiel MetaLab od urbanizácie k poskytovaniu prístreškov vnútorne vysídleným osobám a spustil projekt CO-HATY (spoločné bývanie).

Medzi ďalšie projekty pod taktovkou Teple Misto patria Multimedia Lab, Frankivsk Half Marathon, Urban Space Radio a Fond Save Ukraine Now.

Teple Misto má jasnú víziu organizačného a inštitucionálneho rozvoja. „Teraz vidíme, že vzniklo veľa veteránskych organizácií. Zvyčajne sú to „jednočlenné skupiny, čo znamená, že jeden človek – či už je to matka zosnulého vojaka alebo manželka – zastrešuje všetky procesy. Títo ľudia už založili občianske organizácie alebo plánujú otvoriť rehabilitačné centrá či programy. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadna organizačná štruktúra. Ľudia pracujú až do sebaobetovania a vyhorenia. V dôsledku toho sme spustili mentoringový program pre organizácie, ktoré pracujú s veteránmi a ich rodinami. S týmito organizáciami budeme spolupracovať počas nasledujúcich šiestich mesiacov, aby sme pomohli ich rozvoju.“

Expanzia do iných regiónov aj do zahraničia

Na otázku, na ktorý projekt je organizácia najviac hrdá, Rosana povedala, že Urban Space 100. Otvorili ho v decembri 2014 z iniciatívy Teple Misto a funguje ako sociálna reštaurácia, ktorá generuje príjem. 80 % príjmov smeruje výlučne na realizáciu nekomerčných projektov, ktoré slúžia na ďalší rozvoj Ivano-Frankovska. K dnešnému dňu Urban Space 100 pridelil miestnym iniciatívam občianskej spoločnosti granty v hodnote viac ako 7 miliónov hrivien (necelých 167-tisíc eur). Táto iniciatíva poskytla najväčší impulz pre rozvoj Teple Misto, ako aj ďalších miestnych organizácií.

O úspechu projektu Urban Space 100 svedčí pozornosť, ktorú priťahuje z iných regiónov krajiny. Spoločnosť Teple Misto dostala 250 žiadostí o franšízing tohto projektu. Podobné reštaurácie tak vznikli v Kyjeve a Odese a ďalšia sa má otvoriť v Lucku. Zaujímavosťou je, že žiadosti o franšízu prichádzajú aj zo zahraničia.

Teple Misto sa stavia do pozície inovačnej platformy na vytváranie príležitostí a sociálnej transformácie, ktorá podporuje zmeny na Ukrajine na príklade Ivano-Frankivska. Dá sa povedať, že Teple Misto skutočne inšpiruje ostatných, aby ho nasledovali, a nastavuje tak vysokú latku pre ostatné organizácie s podobným zameraním.

Tento článok je výstupom vzdelávacieho programu InfoGuard Academy, podporeného z grantu Veľvyslanectva USA na Slovensku. Obsah článku bol vytvorený vďaka spolupráci s organizáciou Internews Ukraine.