YouTube chce zabrániť šíreniu medicínskych dezinformácií. Zneužívanie lekárskeho titulu sa počas pandémie odohrávalo aj na Slovensku

YouTube sa snažil moderovať zverejnený obsah na svojej platforme už pred pandémiou Covid-19. Keďže v poslednej dobe medicínskych dezinformácií pribúda, platforma sa rozhodla zaviesť novú politiku, ktorá by jej v boji s nimi mala pomôcť. YouTube taktiež začal overovať, či britskí lekári natáčajúci videá majú skutočne lekársku prax.

Ľudia radi navštevujú internet, vrátane sociálnych sietí, aby vyhľadávali informácie o svojom zdravotnom stave. Nie všetky zdroje sú však dôveryhodné. Veľakrát sa používatelia stretnú s informáciami a odporúčaniami, ktoré im môžu viac uškodiť než pomôcť. Sociálne siete sa preto snažia moderovať obsah, ktorý obsahuje dezinformácie.

YouTube predstavil novú politiku pre boj proti medicínskym dezinformáciám

YouTube zavádza novú politiku zameranú na medicínske dezinformácie. Platforma tak nadväzuje na kroky, ktoré podnikla v minulosti. V roku 2021 sa zaviazala odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý by zavádzal o schválených vakcínach proti ochoreniu Covid-19. Toto rozhodnutie platforma prijala po tom, ako bola kritizovaná za nečinnosť v súvislosti s riešením problematiky medicínskych dezinformácií.

Nová politika si dáva za cieľ bojovať proti trom druhom hoaxov. Primárne ide o hoaxy o prevencii, o liečbe a tiež takých, ktoré popierajú špecifický zdravotný stav.

Tentoraz sa YouTube zameral najmä na videá propagujúce alternatívne spôsoby liečby rakoviny, ktoré odborníci považujú za zdravie ohrozujúce a neefektívne. Odstránené videá obsahovali napríklad odporúčanie, že pacienti s rakovinou by mali užívať vitamín C namiesto podstúpenia rádioterapie.

Platforma taktiež sľubuje zaujatie prísnejšieho postoja k dezinformáciám, ktoré nabádajú na riskantné metódy interrupcie a ospevujú poruchy príjmu potravy.

Britský zdravotnícky personál aktívny na YouTube prechádza verifikáciou

YouTube nedávno ohlásil, že začína s verifikáciou britských lekárov, zdravotníkov a psychológov, ktorí sú na platforme aktívni. Dôvodom je rastúca popularita medicínskych videí v krajine. Platforma by tak chcela zabrániť zamieňaniu si overených informácií s dezinformáciami a skutočných odborníkov s pseudoodborníkmi.

O overenie pritom musí požiadať samotný zdravotnícky pracovník. Proces má následne niekoľko krokov. Medzi základné požiadavky pri overovaní lekárov patrí platná lekárska licencia. V prípade, ak by sa ukázalo, že žiadateľ v minulosti na YouTube zverejnil video so zavádzajúcim obsahom, nemôže byť verifikovaný.

Proces verifikácie prebieha v spolupráci s Akadémiou lekárskych kráľovských vysokých škôl, Vnútroštátnym zdravotníckym systémom a inými medicínskymi inštitúciami. Mala by tak byť zaistená odbornosť pri preskúmavaní žiadostí.

Pri vyhľadávaní medicínskeho obsahu na platforme sa používateľom budú zobrazovať ako prvé videá od verifikovaného zdravotníckeho personálu. Ten je možné spoznať podľa odznaku s modrou fajkou, ktorý sa nachádza pri názve youtubového kanálu.

Infektológ Sabaka sa súdil s Republikou

Na sociálnych sieťach (nielen na YouTube) sú pomerne aktívni aj niektorí lekári zo Slovenska. Priestor, ktorý im rozličné platformy ponúkajú, im totiž umožňuje zdieľať poznatky zo svojej praxe, a tým šíriť osvetu.

Počas pandémie Covid-19 sa stal známym napríklad infektológ Peter Sabaka. Prostredníctvom sociálnych sietí približoval verejnosti situáciu, ktorá sa odohrávala na infekčných oddeleniach počas najťažších dní pandémie.

Neskôr sa stal tvárou očkovacej kampane. Kvôli aktívnej účasti v kampani však čelil častým slovným útokom z radov dezinformačnej scény a o jeho osobe sa šírili mnohé nepravdivé informácie.

Klamstvá o infektológovi uverejňovali aj politici z hnutia Republika Milan Uhrík a Milan Mazurek. Dospelo to do stavu, kedy sa Sabaka rozhodol zažalovať jednotlivých politikov a neskôr aj hnutie Republika.

Lekár napokon súdny spor vyhral, no rozsudok ešte nie je právoplatný. Republika Sabakovi musí vyplatiť 15-tisíc eur a trikrát sa mu ospravedlniť. Okrem toho až 48 hodín po ospravedlnení nesmie Republika uverejniť žiaden iný príspevok.

Niektorí slovenskí lekári spochybňovali liečbu Covid-19

Na Slovensku sa našli aj lekári, ktorí otvorene spochybňovali liečbu Covid-19 a očkovanie. Jedným z nich bol Michal Piják. Piják napríklad propagoval užívanie ivermektínu namiesto očkovania. Ivermektín je antiparazitické liečivo, o ktorom si mnohí mylne mysleli, že pomáha pri liečbe, či dokonca prevencii ochorenia Covid-19. Na základe štúdií sa však zistilo, že liek nemá na ochorenie žiaden vplyv.

Piják sa neštítil ani útokov na svojich lekárskych kolegov. Spochybňoval najmä ich metódy liečenia pacientov, nakoniec sa však sám nakazil ochorením Covid-19. Neskôr bol hospitalizovaný v nemocnici, kde potreboval ventilačnú podporu s vysokým prietokom kyslíka.

Napriek osobnej skúsenosti však Piják naďalej pokračoval v zľahčovaní situácie ohľadne ochorenia Covid-19. V roku 2021 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) oznámil, že sa Pijákom bude zaoberať.

Úrad svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že lekári majú obrovskú dôveru v očiach verejnosti, a preto je neprijateľné, aby šírili dezinformácie, ktoré môžu ohroziť zdravie pacientov. 

V roku 2022 však ÚDZS prostredníctvom svojej webovej stránky informoval, že etická komisia, ktorú úrad zriadil počas obdobia pandémie, odporučila ukončiť preverovanie Pijáka. 

Hoci v tomto prípade ÚDZS nepodniklo žiadne ďalšie kroky, je potrebné, aby úrad v preverovaniach pokračoval, ak existuje riziko, že by nejaký lekár vo svojich vyjadreniach šíril dezinformácie. Najmä počas pandémie totiž často dochádzalo k zneužívaniu lekárskeho titulu pre vytvorenie dojmu dôveryhodnosti osoby ako falošnej autority.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/