Prokremeľské telegramové kanály šírili dezinformácie vo viacerých štátoch

Tri veľké prokremeľské telegramové účty šírili dezinformácie o konflikte na Ukrajine. V rámci nich fungovalo 56 kanálov, ktoré podsúvali problematické tvrdenia publiku až v 20 rôznych štátoch. Dezinformačné a propagandistické naratívy čerpali aj z účtov ruských veľvyslanectiev.

Telegram je chatovacia aplikácia vyvinutá firmou Digital Fortress, ktorej vlastníkom je ruský podnikateľ a programátor Pavel Durov. Platforma má voľnú politiku moderovania obsahu. Voči problémovým príspevkom takmer vôbec nezasahuje, čo z nej robí vhodnú aplikáciu na zdieľanie dezinformácií aj online radikalizáciu.

To využil aj známy slovenský politik a dezinformátor Ľuboš Blaha, ktorému Facebook 14. júna 2022 zrušil účet. Dôvodom bolo opakované porušovanie pravidiel týkajúcich sa nenávistných prejavov, šikanovania a obťažovania, podnecovania k násiliu a šírenia dezinformácií o Covid-19. Blaha svoje aktivity následne presunul práve na Telegram.

Na Telegrame pôsobí veľké množstvo kanálov, ktoré šíria prokremeľskú propagandu a dezinformácie. Jednou z najčastejšie zneužívaných tém je v súčasnosti ruská invázia na Ukrajinu.

DFRLab (Laboratórium digitálneho forenzného výskumu Atlantic Council), ktoré sa venuje odhaľovaniu dezinformácií, identifikovalo tri veľké telegramové účty. Tie si za cieľ zvolili publikum dvadsiatich krajín sveta (v Európe, Južnej Amerike, Ázii aj na Blízkom východe). Obdobie monitorovania trvalo od začiatku ruskej invázie, a teda od 24.2.2022 do 17.1.2023.

Telegramové účty operovali pod názvami Surf Noise, Info Defense a Node of Time. Zistenia výskumníkov naznačujú, že pracovali veľmi koordinovane, pričom ich hlavnou úlohou bolo šírenie prokremeľskej propagandy a dezinformácií o vojne na Ukrajine. 

Napriek vysokému počtu ich čitateľov a odberateľov mali účty pravdepodobne problémy s financovaním, čo sa premietlo do nekvalitného strojového prekladu obsahu. Každopádne však svoj obsah dokázali koordinovať naprieč kontinentmi.

Účty na platforme Telegram pôsobili koordinovane, líšil sa obsah

Výskumníci z DFRLab poukazujú na výraznú podobnosť kanálov identifikovaných v rámci troch zmienených účtov. Mnohé z nich totiž obsahovali už vo svojom názve spojenia ako „Node of Time“ (10 prípadov), „Surf Noise“ (11 prípadov) alebo „Info Defense“ alebo „Info Def“ (35 prípadov). Najväčším šíriteľom propagandy na Telegrame bol kanál s názvom surf_noise1.

Niektoré z nich mali dokonca rovnaké dátumy vytvorenia. 28 z 35 kanálov v skupine „Info Defense“ malo totožný dátum vytvorenia s aspoň jedným ďalším kanálom tohto účtu.

Kanály pritom pôsobili naprieč 20 krajinami v 10 rôznych jazykoch. Každý z účtov sa venoval iným témam. Napríklad, účet Surf Noise zverejňoval najmä správy o aktivitách dobrovoľného vojenského výcvikového programu NVP ROKOT.

Ide o dobrovoľný vojenský výcvikový program, ktorý ponúka základný vojenský výcvik určený na boj na Ukrajine. Pôvodne vznikol vo Volgograde, ale dnes funguje v celom Rusku. Surf Noise v príspevkoch vyzýval sledovateľov, aby si vybrali jedno zo 120-tich miest, v ktorom by sa mohli programu zúčastniť.

Naproti tomu, účet Node of Times sa zameriaval skôr na medzinárodné spravodajstvo a účet vystupujúci pod názvom Info Defense zase zverejňoval aktuality z frontovej línie.

Info Defense

Spomedzi troch najaktívnejších účtov, ktoré identifikovali výskumníci z DFRLab, je druhým najväčším InfoDefenseRus. Počas monitorovaného obdobia tento účet zdieľal najmä príspevky, ktoré obviňovali z invázie na Ukrajinu USA a NATO.

Účet pozostáva z mnohých kanálov zameraných na konkrétne krajiny. Vzájomná prepojenosť účtu a jeho kanálov je badateľná napríklad pri zdieľaní rovnakých príspevkov. Samotný účet teda pôsobí ako centrum, z ktorého sa šíria dezinformácie do informačného priestoru v cieľových štátoch.

Príspevky InfoDefenseRus prezdieľali napríklad španielsky kanál InfoDefenseESP (až 74-krát), anglický kanál InfoDefenseEN (71-krát) či arabský InfoDefenseARB (51-krát). Správy sa šírili pomocou titulkov vytváraných strojovým prekladom. V súčasnosti je aktívnych 27 takýchto regionálnych kanálov.

InfoDefenseRus, podobne ako účty surf_noise1 a node_of_time_RUS, zdieľali aj správy z oficiálneho účtu hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej, z účtu ruskej tlačovej agentúry TASS, z účtu bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva či z konta šéfredaktorky ruskej televízie RT Margarity Simonjanovej.

Hlavný účet InfoDefense ukončil svoje pôsobenie 21. októbra 2022. Prostredníctvom posledného statusu presmeroval svojich odberateľov na novozaložený účet s názvom InfoDefAll, ten však pridal len tri statusy. V príspevkoch z októbra sa snažil nájsť prekladateľov, ktorí by boli ochotní pomôcť s distribúciou informácií.

Ruku k dielu priložili aj ruské ambasády

Niektoré analyzované kanály šírili informácie pochádzajúce priamo z ruských ambasád. Napríklad japonský účet surf_noise_jp prezdieľal správy z ruského veľvyslanectva v Japonsku až 1254-krát. Medzi ďalšími veľvyslanectvami, z ktorých telegramové kanály pravidelne čerpali, boli úrady v Španielsku, v Argentíne či Venezuele.

Ruské ambasády dezinterpretovali napríklad vojnové zločiny ruských vojakov, ktoré sa odohrali v meste Buča, pričom mylné informácie sa ďalej šírili prostredníctvom telegramových účtov.

Taktiež publikovali príspevky obsahujúce dezinformačný naratív o tom, že Ukrajinci sú nacisti (jeden zo španielskych účtov zdieľal naratív o „nacistoch“ až v 404 príspevkoch).

Ruské veľvyslanectvo v Bulharsku a dve z jeho konzulárnych pobočiek propagovali účet surf_noise1 a ďalšie účty na Telegrame. Označovali tieto kanály za objektívne kanály, ktoré pokrývajú aktuálne udalosti na Ukrajine a odhaľujú falošné správy.

Šírenie ruskej propagandy prostredníctvom aplikácie Telegram je jedným z kľúčových aspektov úspechu Ruska v informačnej vojne doma i vo svete. Z 50 najviac sledovaných správ na Telegrame bolo 38 správ šíriacich ruskú propagandu a len 9 správ bolo kritických voči Kremľu. 3 správy boli neutrálne.

Správy prokremeľských kanálov pritom mali až 60 miliónov videní, zatiaľ čo správy pochádzajúce z kanálov kritických voči Kremľu mali len 12 miliónov videní. Rusom sa v Telegramovom prostredí darí aj v zahraničí, čo potvrdzuje koordinovanosť spomínaných účtov a pomerne vysoký dosah na sledovateľov.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/