Doteraz nezverejnené ruské tajné operácie – psychologická vojna je samozrejmosťou aj v čase mieru

Zdroj: Unsplash.

Nezisková organizácia Free Russia Foundation (Nadácia slobodné Rusko) získala, preložila a zverejnila exkluzívnu 111-stranovú správu „Únik z akvária”. Obsahuje dokumenty ruskej vojenskej spravodajskej agentúry GRU. Dokumenty odhaľujú napríklad úlohu tajnej Jednotky 54777 pri propagandistických a špionážnych operáciách.

GRU, celým názvom Hlavná správa rozviedky Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej Federácie, je ruská vojenská spravodajská služba, na čele s náčelníkom hlavného štábu ruskej armády. Na rozdiel od iných tajných služieb v Rusku ju formálne priamo neriadi prezident. Náčelník hlavného štábu GRU, ale o činnosti môže informovať prezidenta, ktorý zasa môže zasahovať do dôležitých rozhodnutí.

Dokumenty, ktoré získal a analyzoval riaditeľ nadácie Free Russia Foundation, Michael Weiss, podrobne opisujú postupy psychologickej vojny GRU. Nájdeme v nich tiež spomienky bývalého plukovníka Špeciálneho riaditeľstva pre propagandu ZSSR, ktorý vysvetľuje, ako prebiehali psychologické a informačné operácie na konci studenej vojny. 

Memoáre Golyeva

Jedným z týchto dokumentov sú osobné spomienky plukovníka Golyeva, špecialistu na propagandu a psychologickú vojnu, ktorý začal svoju kariéru na začiatku 80. rokov. Jeho memoáre sú súčasťou pozoruhodnej zbierky textov GRU, ktoré až do zverejnenia nadáciou Free Russia neboli nikdy dostupné.

Je známe, že do GRU boli prijímaní špióni, ktorí sa snažili získať priemyselné a vojenské tajomstvá, alebo sa pokúšali o štátne prevraty. Dnes to pokračuje podporou dezinformačných webov a kybernetickými operáciami, ktoré majú poškodiť demokratickým krajinám alebo dočasne pozastaviť medzinárodný obchod.

Golyev, ktorý slúžil na riaditeľstve špeciálnej propagandy Hlavného politického riaditeľstva Sovietskej armády a Ruského námorníctva (GLAVPUR) tiež uvádza, že GLAVPUR, ktorý predtým ovládala sovietska armáda, v roku 1991 prešiel do kompetencie GRU a o tri roky neskôr bol premenovaný na Jednotku 54777.

Práve táto jednotka zohrávala rozhodujúcu úlohu pri tvorbe a šírení dezinformácií a propagandy, počas ruskej vojny proti čečenským separatistom v polovici 90. rokov, ako aj pri invázii a okupácii ukrajinského Krymu a Donbasu v roku 2014.

Psychologická vojna aj v čase mieru

V získaných dokumentoch sa ďalej našli aj prednášky o organizácii psychologickej vojny, ako aj teória a prax, ako postupovať pri “strete so Západom”:

Poznámky k prednáške z Ruského vojenského ústavu obsahujú presný návod k správnemu vyhodnoteniu cieľov psychologických operácií, vrátane postupu, ako presvedčiť vojnových zajatcov, aby sa vzdali a prezradili podrobností o vojenských stratégiách vlastnej krajiny.

Kľúčovým poznatkom z tejto prednášky je skutočnosť, že psychologické operácie GRU proti “nepriateľským štátom” (USA, Európa, krajiny NATO a pod.) sú vedené v čase vojny aj mieru.