Zelená dohoda a zmena klímy: komunikácia v slovenskom informačnom priestore

Analytici Infosecurity.sk sa podieľali na monitoringu príspevkov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody, ako aj príspevkov obsahujúcich naratívy a prevládajúci sentiment v širších témach súvisiacich s klímou, klimatickou zmenou, životným prostredím a energetikou, ktoré boli publikované na slovenskom Facebooku.

Analytici Infosecurity.sk sa v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute (IRI) podieľali na monitoringu príspevkov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody. Zároveň skúmali obsah príspevkov, naratívy a prevládajúci sentiment v širších témach ako je klíma, zmena klímy, životné prostredie a energetika, publikovaných na slovenskom Facebooku. Výskum bol realizovaný v obodbí od 1. mája do 30. septembra 2022 s použitím nástroja CrowdTangle. Monitoring bol súčasťou širšej iniciatívy IRI implementovanej súčasne v piatich krajinách EÚ.

Kľúčové zistenia:

  • V rámci výskumu sme analyzovali obsah 1853 relevantných príspevkov. Najprevalentnejšou témou bola energetika (tag „energy“ bol pridelený v prípade 1068 príspevkov), následne ekonomika (686 príspevkov) a Rusko (620 príspevkov).
  • Evidentné bolo prekrývanie tém energetiky a ekonomiky. Obe témy sa vyskytovali vo veľmi podobnej miere v rovnakých časových obdobiach. Najzásadnejší vplyv mali v období od konca augusta do konca septembra 2022. Medzi 20 zdrojmi, ktoré získali na skúmané príspevky najvyšší počet zobrazení (1), sa objavilo 7 politických predstaviteľov, 6 proruských facebookových stránok, 4 mainstreamové mediálne zdroje a 2 stránky politických strán.
  • Témy súvisiace so Zelenou dohodou komunikovalo v skúmanom období málo aktérov, ktorí zároveň získavali iba minimum interakcií. Predmetné príspevky však oplývali skôr pozitívnym alebo neutrálnym, než negatívnym sentimentom. Väčšina z nich pochádzala od relevantných aktérov ako sú inštitúcie EÚ a ich pobočky na Slovensku. Politickí aktéri pôsobiaci na Slovensku komunikovali tému iba veľmi slabo.
  • Ďalšou komunikovanou témou boli snahy EÚ o diverzifikáciu zdrojov energií tak, aby sa Únia stala menej závislou od energetických dodávok z Ruskej federácie. Väčšina príslušných naratívov vykresľovala EÚ ako „rusofóbnu“ organizáciu.
  • Zo 401 príspevkov zameraných na EÚ (21,5 % všetkých analyzovaných príspevkov) sme identifikovali 188 s negatívnym sentimentom (46,9 %) a 66 príspevkov s pozitívnym sentimentom (16,5 %).
  • V slovenskom informačnom priestore počas sledovaného obdobia rezonovala téma energetickej krízy, ktorá viazala výrazný pro-ruský sentiment. V datasete sa objavilo 188 príspevkov obsahujúcich pro-ruský sentiment (10,1 % všetkých analyzovaných príspevkov). Časové rozloženie týchto príspevkov sa do veľkej miery zhoduje s rozložením príspevkov obsahujúcich tagy „energy“ a „economy“.

Táto správa bola vypracovaná s podporou projektu IRI Beacon. Vyjadrené názory sú výlučne názormi autora a nevyjadrujú názory IRI.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala politológiu na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul PhD. Zároveň je výskumníčkou pre Adapt Institute. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative a ako analytička pre Strategic Policy Institute. Absolvovala krátkodobú stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Kontakt: michaela.duboczi@adaptinstitute.org