Ruská facebooková diplomacia

Spočítali sme 16.359 príspevkov štyroch zahraničných zastupiteľských úradov, ktoré pôsobia na Slovensku. Výsledky neprekvapili

Verejná diplomacia je legitímnou aktivitou každej krajiny. Na rozdiel od diplomacie klasickej, kde medzi sebou komunikujú diplomati, jej verejná forma má vplývať dlhodobo a plošne na spoločnosti cudzích štátov. Môže to robiť napríklad, aby zvýšila atraktivitu svojej krajiny, jeho kredibilitu a pochopenie zahraničnopolitických cieľov.

Tomuto spôsobu komunikácie sa hovorí aj „biela propaganda“ – aktér je známy, neskrýva svoj pôvod ani zámer a informácie sú v zásade pravdivé a nešírené s cieľom škodiť.

Pomocou dát od Facebooku sme zrátali počet príspevkov Ruského Veľvyslanectva na Slovensku a porovnali ich s inými zastupiteľskými úradmi veľkých krajín Európskej Únie, ktoré pôsobia na slovenskom Facebooku.

Victor Breiner
Riaditeľ a analytik portálu Infosecurity.sk | Študoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. | Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. | Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. | Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. | Zaujíma sa o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. | V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk