Ukrajina je naďalej cieľom proruských naratívov. Nápomocné sú aj dezinformačné prostriedky na Slovensku(Infosecurity.sk: Bi-Weekly report o nových dezinformačných trendoch 19. decembra 2021)

Napriek neprehliadnuteľným a verejne dostupným dôkazom prokremeľské médiá popierajú veľké presuny vojsk a naďalej šíria dezinformácie o ich čisto obranných motívoch a ukrajinských provokáciách.

Obrázok: Pixabay

Infosecurity.sk prináša prehľad dezinformačných trendov, ktoré sa v informačnom priestore v posledných dvoch týždňoch rozmohli:

  • Podobne ako v mnohých iných médiách, aj pri slovenských dezinformačných médiách bola v posledných dvoch týždňoch hlavnou témou kríza na ukrajinských hraniciach.
  • Napriek zdrvujúcim a verejne dostupným dôkazom slovenské dezinformačné médiá naďalej popierajú a bagatelizujú pohyby ruských vojsk. Šíria tiež dezinformácie o ich čisto obranných motívoch a ukrajinských provokáciách.
  • Hlavným naratívom je, že Rusko v prípade reálneho konfliktu koná výlučne v sebaobrane. Invázia by preto bola primeranou odpoveďou na „provokácie“ Západu a Ukrajiny.
  • V posledných týždňoch sa tiež množia články o údajnej prevahe Ruska v rôznych oblastiach zbrojenia. To vyvoláva dojem, že akýkoľvek odpor voči prípadnej invázii by bol zbytočný.
  • Časté sú aj snahy o ospravedlnenie požiadaviek a nátlaku Kremľa na zabránenie vstupu Ukrajiny do NATO. Tiež na vytvorenie nárazníkových zón a sfér vplyvu.

Logické nezrovnalosti – obživa proruských dezinformácií

V posledných týždňoch mnohé dôveryhodné médiá odvolávajúce sa na oficiálne vládne zdroje informovali o tom, že Rusko rozmiestnilo tisíce vojakov v oblastiach hraničiacich s Ukrajinou. Prokremeľské webové stránky však naďalej šíria dezinformácie o čisto obranných motívoch Moskvy, ako aj ukrajinských provokáciách.

Niektoré články vykresľujú obavy z hroziacej invázie ako „klamstvá“ a obyčajnú „vojnovú hystériu“ zo strany Kyjeva. Ukrajinská vláda ich údajne využíva na odpútanie svetovej pozornosti od svojich domácich problémov. V iných článkoch, ako napríklad v tom, ktorý cituje Valerija Gerasimova, náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl, sa naopak píše, že Moskva „pomocou sily potlačí akúkoľvek provokáciu ukrajinských orgánov v Donbase“.

Kremeľ a proruské médiá zámerne sprostredkúvajú správy, ktoré sú logicky nekonzistentné. To následne vytvára informačný chaos a stavia Rusko do pozície nepredvídateľného aktéra. Kremeľ chce týmto spôsobom zabezpečiť, aby západné krajiny reagovali na jeho eskaláciu konfliktu na Ukrajine čo najopatrnejšie.

Napriek tomu je všadeprítomný dezinformačný naratív, ktorý hlása, že v prípade skutočného konfliktu by Rusko konalo výlučne v sebaobrane. Invázia ako taká by bola primeranou odpoveďou na západné „provokácie“. Ako to formuloval Putin, „genocídu“ ruskojazyčného obyvateľstva na východe Ukrajiny.

Treba tiež poznamenať, že existujú nebezpečné paralely medzi rétorikou, ktorú Kremeľ používa dnes, a rétorikou, ktorú používal v roku 2008 pred inváziou Gruzínska. Vtedy bola jednou zo zámienok ruskej intervencie údajná genocída obyvateľstva Južného Osetska zo strany gruzínskej vlády.

Na podporu týchto tvrdení sa však nenašli žiadne dôkazy. Dá sa preto predpokladať, že takéto naratívy majú slúžiť cieľom Moskvy legitimizovať prípadnú agresiu proti Ukrajine v očiach sveta a miestneho obyvateľstva.

Akýkoľvek odpor by bol bezvýznamný – údajne

Pozoruhodné sú aj naratívy vykresľujúce bezkonkurenčnú silu ruskej armády, ktoré sprevádzajú stupňujúcu sa vojnovú rétoriku. V posledných týždňoch sme boli svedkami množstva článkov o údajnej prevahe Ruska v rôznych oblastiach zbrojárskeho priemyslu. Tie vytvárali dojem, že akýkoľvek odpor proti prípadnej invázii by bol zbytočný.

Na viacerých dezinformačných webových stránkach a blogoch sa spomínajú takzvané „zázračné zbrane“ – vynálezy ruského zbrojného priemyslu. Tie môžu „v okamihu paralyzovať NATO a celú Európu“. V jednom článku sa napríklad tvrdí, že len ruské letectvo „dokáže zničiť polovicu ukrajinskej armády a všetky jej vojenské lietadlá za menej ako hodinu“. Na druhej strane je ukrajinská armáda vykresľovaná ako tá, ktorá disponuje len „šrotom“.

Obzvlášť zarážajúci bol článok o ruských vesmírnych zbraniach, ktorého nadpis bol vhodným príkladom clickbaitu: „USA: Rusi zostrelili náš vojenský satelit.“ V článku sa uvádzalo, že Rusko použilo „laserový komplex“ na zostrelenie amerického satelitu. Táto informácia sa však ukázala ako nepravdivá.

V súlade s dlhodobým dezinformačným motívom by sa preto ohrozené a mierové, ale predsa silné Rusko dokázalo bez problémov vysporiadať s Ukrajinou a Západom.

Rešpektujte „červené línie“ Kremľa

V ďalších snahách o ospravedlnenie požiadaviek a nátlaku Kremľa sa dezinformačné médiá opakovane odvolávajú na Putinove vyhlásenia. Medzi napríklad to, že Rusko chce konštruktívny dialóg založený na vzájomnom rešpekte a že Západ neberie „červené línie“ Ruska dostatočne vážne. 

Články tiež zdôrazňujú Putinove vyhlásenia, podľa ktorých bude v rámci riešenia situácie žiadať záväzné záruky toho, že Ukrajina nevstúpi do NATO.

V opakovanom dezinformačnom naratíve sa tvrdí, že takéto záruky boli poskytnuté už v 90. rokoch. Údajne ich ale porušila následná „expanzia“ NATO smerom na východ. Snaha „posilniť svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov“ mala viesť k súčasnej napätej situácii.

Tieto tvrdenia sú však nepravdivé, pretože NATO v 90. rokoch Rusku nesľúbilo, že sa nebude rozširovať do strednej a východnej Európy. To v skutočnosti potvrdil aj bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov, ktorý v roku 2014 vyhlásil, že „o téme rozširovania NATO sa v tých rokoch vôbec nediskutovalo a ani nebola nastolená. Hovorím to s plnou zodpovednosťou.“ 

Spájanie procesu rozširovania NATO s pojmami ako „expanzia“ a „nátlak“ možno tiež považovať za zámerný apel na negatívne emócie verejnosti. Ich cieľom je vykresliť Alianciu ako agresora. NATO sa „nerozširuje“ prostredníctvom „nátlaku“. Krajiny žiadajú o členstvo z vlastného záujmu v súlade so svojimi národnými demokratickými postupmi.

Netreba pripomínať, že Ukrajina je suverénny štát, ktorý má právo slobodne rozhodovať o svojom členstve v medzinárodných organizáciách. Rusko preto nemá právo požadovať akékoľvek záruky týkajúce sa jej budúceho politického smerovania.

Vzhľadom na to, akú veľkú pozornosť venujú medzinárodné médiá napätej situácii na ukrajinských hraniciach, nie je prekvapujúce, že sa táto téma stala v posledných dvoch týždňoch aj hlavnou témou dezinformačných aktérov. Zarážajúce a znepokojujúce však je, akú pozornosť im venovali najmä v súvislosti so zavádzajúcimi Putinovými vyhláseniami, ktoré nekriticky šíria slovenské dezinformačné weby.

Najúspešnejšie príspevky

Väčšina z 5 najúspešnejších príspevkov, ktoré získali za posledné dva týždne najviac interakcií (lajkov, komentárov a zdieľaní) s kľúčovým slovom „Putin“, pochádza od známych dezinformačných aktérov a blogov.

Prvým je blogový príspevok, podľa ktorého sa NATO približuje k Rusku. Rusko však „má právo sa chrániť“. Na druhom mieste je príspevok známeho dezinformátora a poslanca NR SR Ľuboša Blahu. Ten varovania pred inváziou vykresľuje ako „výkriky agentov CIA“. Tretí a piaty príspevok pochádzajú z dôveryhodných médií, zatiaľ čo štvrtý šíri Putinove naratívy o rusofóbii a genocíde voči rusky hovoriacemu obyvateľstvu Donbasu. Štvrtý príspevok pochádza z rovnakého zdroja ako v prípade prvého blogu.

​​Projekt Infosecurity.sk organizovaný STRATPOL – Inštitútom pre strategickú politiku a Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku, ktorý podporuje pražská pobočka Nadácie Friedricha Naumanna pre slobodu, priebežne monitoruje aktivity slovenských aj zahraničných dezinformačných aktérov, ale zameriava sa najmä na tie prvé. Aktivity projektu sú postavené na každodennom monitorovaní vznikajúcich dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií v online informačnom priestore. Tento prístup umožňuje analytikom identifikovať dezinformačné príspevky a naratívy, ktoré najviac rezonujú vo verejnosti, ako aj zistiť, odkiaľ pochádzajú a ako sa šíria a vyvíjajú na sociálnych sieťach. Správa má podobu dvojtýždňového súhrnu vznikajúcich trendov v šírení škodlivého informačného obsahu online. Na základe toho môže Infosecurity.sk upozorňovať verejnosť na vznikajúce a aktuálne trendy v oblasti dezinformácií, manipulácie a propagandy.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/