Klimatická kríza novou témou popieračov pandémie

Skupiny ľudí, ktorí dlhodobo šíria konšpirácie o pandémii a ochorení COVID-19, sa čoraz častejšie orientujú aj na témy ako je klimatická zmena. Klimatickú krízu pokladajú za prehnanú, v niektorých prípadoch ju označujú ako hoax, ktorého cieľom má byť kontrolovať ľudí.

Londýnsky Inštitút pre strategický dialóg (ISD) s viac ako 10 ďalšími organizáciami zameraných na problematiku klímy denne monitorovali dezinformácie ​​počas konania klimatickej konferencie COP26.

Zo záverov vyplýva, že online obsah bol výrazne radikálnejší. Bolo možné vidieť nárast konšpirácií, argumentov opierajúcich sa o pseudovedu či celkové popieranie klimatickej zmeny.

Jedným zo zistení taktiež bolo, že vždy, keď sa počas príprav na konferenciu o klíme objavilo nejaké vyjadrenie, došlo k nárastu šírenia online dezinformácií.

Klimatický lockdown a strata osobných slobôd

Podľa ISD, ktorý sa dlhodobo zaoberá štúdiom online extrémizmu a terorizmu, sa medzi šíriteľmi klimatických dezinformácií nachádzajú osoby, ktoré dlhodobo popierajú klimatickú krízu. Ide tiež o osoby, ktoré majú blízko k spoločnostiam obchodujúcim s fosílnymi palivami.

Odborníci z ISD však dodávajú, že sa medzi popieračmi klimatickej krízy objavujú aj aktéri, ktorí na internete zverejňujú iné druhy hoaxov a konšpirácií.

Títo konšpirátori vidia súvislosť a porovnávajú opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 so zmienenou témou klimatickej krízy. Obe majú byť zámienkou vlád na zvýšenú kontrolu ľudí a obmedzenia ich slobôd.

Vyjadrenia o tzv. „klimatickom lockdowne“, nepodloženej teórií, podľa ktorej bude potrebné zaviesť lockdown, aby bola zastavená klimatická zmena, sa začínajú objavovať práve v skupinách, medzi ktorými sú populárne konšpiračné teórie QAnon či antivaxerské názory.

Podľa klimatológov ide pri spájaní týchto dvoch kríz o mylný náhľad. Lockdowny spojené s ochorením COVID-19 len nepatrne znížili emisie skleníkových plynov. Nie je teda potrebné sa domnievať, že by išlo o serióznu stratégiu v boji proti klimatickej kríze. 

Jeannie King z ISD v rozhovore pre NPR konštatovala, že v prípade konšpirátorov  „nejde o komunity, ktoré by sa na začiatku zvlášť zaujímali o klímu alebo sa jej venovali. Našli však spôsob, ako tieto iné svetonázory alebo ideológie spojiť so strachom o budúce reakcie na zmenu klímy.“

Dodáva tiež, že čoraz častejšie sa diskusia okolo opatrení COVID-19 používa na vyvolávanie strachu a mobilizáciu proti klimatickým opatreniam.

Podobné prípady môžeme nájsť aj na Slovensku. Portály, ktoré sa často búria proti aktuálnym opatreniam a vakcínam ako je Zem a Vek či Hlavný denník, tiež publikovali viacero článkov, ktoré klimatickú krízu bagatelizujú, alebo dokonca popierajú.

Pomalé reakcie Facebooku

V boji proti klimatickým dezinformáciám nepomáha ani úloha sociálnej siete Facebook. 

Nezávislá dozorná skupina Real Facebook Oversight Board v spolupráci s neziskovou organizáciou Stop Funding Heat publikovala štúdiu, ktorá analyzovala viac ako 195 stránok a skupín na Facebooku. Výskum odhalil vyše 45-tisíc príspevkov, ktoré zľahčovali, prípadne popierali klimatickú krízu. Tieto príspevky mali zároveň od 818-tisíc až do 1,36 milióna zobrazení.

Na základe uvedenej štúdie si spoločnosť Facebook vyslúžila od organizácií rozsiahlu kritiku. Podľa nich Facebook, podobne ako v minulosti pri iných témach, reaguje neskoro aj v prípade klimatických otázok.

Organizácie zároveň vyzývajú aj vlády k tomu, aby sa intenzívnejšie zaoberali úlohou dezinformácií o klíme na sociálnych sieťach. Nečinnosť z ich strany môže mať totiž negatívny dopad na boj proti klimatickej kríze.

V otázkach týkajúcich sa klimatickej krízy však existuje jasná vedecká zhoda. Vedci sa zhodujú na tom, že globálne otepľovanie je reálna hrozba a je za ňu vo veľkej miere zodpovedný človek.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje latinskoamerické štúdia na Univerzite Hradec Králové. V roku 2019 absolvovala pobyt na Uniwersytet Jagielloński v Krakove v rámci programu Erasmus+. Zaujíma sa najmä o zahraničnopolitické témy, propagandu a dezinformácie, ktorým sa venovala aj počas svojej stáže v demagog.sk. Hovorí plynule anglicky a španielsky. Kontakt: kristina.marova@infosecurity.sk