Správa Reuters: Dôvera v spravodajstvo klesá, najmenej veria médiám Slováci

V júni 2022 bola publikovaná správa Digital News Report, ktorá každoročne monitoruje vývoj v oblasti digitálneho spravodajstva. Skúma prepojenie a vzťahy medzi médiami a verejnosťou v 46 krajinách, ktoré predstavujú polovicu svetovej populácie.

V poradí jedenáste vydanie správy o digitálnej žurnalistike Digital News Report za cieľ objasniť kľúčové problémy, ktorým toto odvetvie čelí. Publikácia sa zaoberá najmä tým, aké zdroje správ sú v krajinách využívané, ako sa vyvíja dôvera v etablované médiá a aké sú svetové tendencie záujmu o spravodajstvo. Autorom správy je britský Inštitút Reuters pre štúdium žurnalistiky, založený v roku 2006.

Ľudia sa vyhýbajú správam, sú z nich unavení

Minuloročná správa Reuters obsahovala niekoľko pozitívnych signálov pre spravodajský priemysel. Vo všeobecnosti totiž dôvera v médiá, aj napriek prebiehajúcej pandémii, rástla.

V aktuálnom roku však správa priniesla o niečo menej optimistické výsledky. Ľudia konzumujú menej správ, zvyšuje sa počet osôb, ktoré tvrdia, že sú zo správ unavené, a preto sa im vyhýbajú. V Brazílii a v Spojenom kráľovstve sa dokonca zámerné stránenie sa správam zdvojnásobilo v porovnaní s údajmi z roku 2017.

Respondenti túto tendenciu zdôvodňujú zväčša tým, že správy majú negatívny vplyv na ich náladu. Mladšia a menej vzdelaná časť populácie sa vyjadrila, že sa správam vyhýba, pretože je pre nich ťažké porozumieť ich obsahu.

Je nutné podotknúť, že finalizácia hlavných dát prieskumu prebehla ešte pred začatím ruskej invázie na Ukrajinu.

Dodatočné prieskumy uskutočnené v piatich krajinách v priebehu apríla 2022 totiž ukázali, že záujem o správy od začiatku vojny značne stúpol (napríklad v Poľsku alebo Nemecku). Zároveň však boli zaznamenané aj tendencie selektívneho vyhýbania sa správam, pravdepodobne kvôli negatívnemu charakteru spravodajstva.

Tohtoročné dáta navyše potvrdzujú, že pandémia koronavírusu urýchlila štrukturálne zmeny a posunula žurnalistiku smerom k digitálnemu a mobilnému prostrediu s dôrazom na sociálne siete.

Najmenej veria médiám Slováci

Dôvera v médiá sa na Slovensku dostala na nové dno – klesla na 26 %. Tým naša krajina spolu s USA obsadila poslednú priečku z pozorovaných 46 štátov. V prípade Slovenska ide o najnižšiu hodnotu od roku 2017.

Celková dôvera v médiá na Slovensku (vľavo), dôvera v konkrétne slovenské médiá (vpravo). Zdroj: Reuters.

Nízka dôvera pramení, okrem iného, aj z presvedčenia Slovákov, že médiá nie sú nezávislé. 74 % Slovákov si myslí, že slovenské médiá sú značne ovplyvňované z politických kruhov, pričom v prípade vplyvu mocných podnikateľov na mediálne výstupy tento podiel stúpa na 75 %.

Najdôveryhodnejšie mediálne značky sú TA3 (58 %), RTVS (56 %), a regionálne a miestne noviny vo všeobecnosti.

Slováci sa taktiež postupne odvracajú od televízie a printových výtlačkov ako spravodajského zdroja a podiel sociálnych sietí, naopak, rastie. Slováci konzumujú správy najmä na platforme Facebook a Youtube. Vo vekovej skupine 18 – 24 ročných však dominuje Instagram. Rebríček najobľúbenejších sociálnych sietí dopĺňajú Whatsapp a TikTok.

Klesajúca dôvera, populárny Facebook a rýchlo rastúci TikTok

Podľa správy Reuters dôvera v správy klesla v takmer polovici skúmaných krajín. V priemere len štyria z desiatich opýtaných v rámci celkovej vzorky tvrdia, že dôverujú väčšine správ. Najvyššiu úroveň celkovej dôvery v médiá zaznamenali autori správy vo Fínsku.

Sledovanie tradičných médií, akými sú televízne vysielanie a printové výtlačky, pokleslo takmer na všetkých trhoch. Podiel používateľov sociálnych sietí nedokázal vyplniť vzniknutú medzeru, čo potvrdzuje zistenie, že ľudia koľnzumujú menej správ.

V skúmaných krajinách sa však spozorovali rôzne vzory správania v súvislosti s preferenciou istého zdroja správ. V Nórsku, Fínsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve je smartfón najvyužívanejší spôsob prístupu k informáciám.

Aj India je trhom silne zameraným na mobilné zariadenia, pričom 72 % obyvateľov konzumuje správy prostredníctvom smartfónov. V Írsku si zachováva dôležitú úlohu rádiové vysielanie. Holanďania zase obľubujú ranné čítanie novín, pričom v Japonsku stále dominuje televízia.

V rámci sociálnych sietí zostáva najpopulárnejšou platformou pre správy Facebook. Verné mu zostávajú najmä staršie skupiny obyvateľstva. Mladšie generácie prenášajú svoju pozornosť na siete ako TikTok, Instagram, Telegram či WhatsApp.

TikTok v tohtoročnom prieskume obsadil miesto najrýchlejšie rastúcej sociálnej siete. Využíva ju približne 40 % ľudí vo veku 18 – 24 rokov, 15 % z nich používa platformu na získavanie informácií. Populárnou je aplikácia najmä v krajinách Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študuje inžinierske štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako stážistka u MEP M. Hojsíka. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Španielsku, v bakalárskej práci rozoberala špecifiká migrácie v tejto krajine. Okrem toho sa zaujíma o dianie na blízkom východe, dezinformácie a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: monika.jakabova@infosecurity.sk