Dezinformácie, kybernetické útoky, a tiež extrémizmus. Aj to sú hrozby, ktorým čelia štáty V4

V stredu 23. júna sa konala diskusia s názvom Visegrad in the Changing Security Environment, ktorú zorganizoval Slovak Security Policy Institute (SSPI) v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave. Zástupcovia krajín V4 v nej diskutovali o bezpečnostných hrozbách a hybridnej vojne. 

Po úvodných slovách Petra Kölesa, riaditeľa SSPI a veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofa Strzałku, sa konala prvá diskusia. V nej sa panelisti hodnotili bezpečnostné prostredie krajín V4 s ohľadom na aktuálne hrozby a výzvy pre tieto štáty.

Rečníkmi tohto bloku boli Magdaléna Orlovičová z Ministerstva obrany ČR, István Balogh z maďarského Ministerstva zahraničných vecí a obchodu, Marcin Przydacz z poľského Ministerstva zahraničných vecí a Martin Sklenár z Ministerstva obrany SR. Diskusiu moderoval Peter Köles. 

Rusko chce rozdeliť EÚ a NATO

Všetci diskutujúci sa zhodli, že aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami pre krajiny V4 sú terorizmus, dezinformačné kampane, kybernetické útoky a extrémizmus.

Bezpečnostné hrozby sú  spájené najmä s Ruskom, ktoré využíva nástroje hybridnej vojny a útočí nimi na slabšie štáty Európskej únie s cieľom rozdeliť ju.

Predmetom diskusie bol tiež rýchly rozvoj technológií, ktoré prinášajú nové možnosti. Technológie sú však dvojsečná zbraň, a ak sú využívané na útok, napadnuté krajiny sa nemusia stíhať brániť.

Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že pri odpovedi na tieto hrozby je kľúčová jednota a spolupráca jednotlivých štátov, ale aj spolupráca EÚ s NATO. Zdôraznená bola aj dôležitosť komunikácie, prostredníctvom ktorej by mali vládni predstavitelia viac informovať svojich občanov o týchto hrozbách. 

Vakcíny ako nová zbraň hybridnej vojny

Druhej panelovej diskusie sa zúčastnili Nathalie Vogel z českého European Values Center for Security Policy, Wojciech Lorenz z The Polish Institute of International Affairs a Matej Spišák zo Slovak Security Policy Institute. Moderátorom bol riaditeľ STRATPOL – Inštitút strategických politík Matej Kandrík. Predmetom tejto časti boli hybridné hrozby pre krajiny V4 a možné riešenia. 

Panelisti prezentovali jednotlivé prístupy a národné strategické dokumenty krajín V4 v súvislosti s bojom proti hybridným hrozbám. V kontexte Slovenskej republiky bola viackrát spomenutá Bezpečnostná stratégia SR z roku 2021, a tiež ambiciózny Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám, na ktorom pracuje Ministerstvo obrany SR.

Podobne ako pri prvej diskusii, aj v druhej bolo niekoľkokrát zmienené Rusko ako hrozba pre krajiny V4, ktorú predstavuje aj v súvislosti s dezinformačnými kampaňami. Zmienený bol tiež špecifický prípad vakcíny Sputnik V, ktorá je taktiež považovaná za zbraň hybridnej vojny. Jej dopady na politickú situáciu sme mohli zachytiť práve na Slovensku.

Budovanie odolnosti ako možné riešenie

Dôležitou myšlienkou diskusie bola nevyhnutnosť prepracovanej stratégie pre úspešnú obranu proti hybridným hrozbám. Panelisti sa zhodli na nevyhnutnosti budovania odolnosti spoločností v krajinách V4. Dodali tiež, že politici a inštitúcie musia zvyšovať povedomie o nebezpečenstve, ktoré hybridné hrozby predstavujú. 

Konkrétne v boji s dezinformáciami je dôležité vzdelávanie v oblasti kritického myslenia.

V závere diskusie účastníci prebrali hybridné hrozby v kontexte dvoch očakávaných dokumentov na medzinárodnej úrovni – Strategického kompasu EÚ a Strategického konceptu NATO. V tejto súvislosti upriamili pozornosť na vývoj nových technológií a ich možnom vplyve na bezpečnosť.

Záznam diskusie nájdete tu.

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu ľudských práv, americkú diplomaciu a oblasť Blízkeho východu. Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny.