Pohľad do duše Občianskeho tribunálu: parlament je národná (z)rada, vládnu nám korporácie, zachráni nás len Rusko

Občiansky tribunál (OT) bol zriadený v roku 2013 ako akčná skupina s cieľom boja proti zneužívaniu moci a údajného „režimu korporácií“ na Slovensku. Podľa zakladajúcich členov OT dňom založenia dočasne prebral ústavodarnú, zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc a stal sa celonárodným slovenským orgánom. Tieto tvrdenia sú však úplne irelevantné.

Svet podľa OT alebo dezinfo za dezinfo

OT v skutočnosti predstavuje antisystémový subjekt, ktorý využíva zraniteľnosť kognitívnej bezpečnosti SR. Dezinformačný obsah tohto združenia a jeho prívržencov narúša informačný priestor neoverenými, skreslenými či kompletne vymyslenými naratívmi.

Portfólio názorov a vyjadrení OT má široké spektrum. Toto združenie prosperuje z náchylnosti obyvateľstva veriť konšpiračným teóriám a dezinformáciám. O svojich aktivitách informujú primárne na oficiálnej web stránke, kde sa okrem článkov a príspevkov na blogu objavujú najmä videá. V nich OT upozorňuje na svoju činnosť prostredníctvom protestov v mestách a výstupov pred vládnymi a štátnymi inštitúciami.

OT a jeho podporovatelia aktívne operujú aj na sociálnej sieti Facebook. Verejná skupina slúži na zdieľanie výziev na protesty, hoaxov, zavádzajúcich článkov či videí. Každý môže prispieť so svojím názorom či „zistením“, čo z tejto skupiny vytvára nekontrolovateľné semenisko demagogických príspevkov.

Antisystém a antiliberalizmus

Jednou z hlavných ideí OT je naratív, že moc v štáte je vlastníctvom občanov a nemôžu si ju privlastniť politické strany a hnutia. Parlament a vládu považuje za zlodejov, ktorí vrhli väčšinu Slovákov do biedy a chudoby. Podľa združenia sú voľby nelegitímne a v prejavoch často rezonuje myšlienka ľudového parlamentu.

V súvislosti s voľbami sa prejavujú ďalšie inklinácie tohto zoskupenia. OT sa vyjadruje, že prezidentka Čaputová je zvolená protiústavným podvodom, zdôvodňujúc svoje tvrdenie pochybnými výpočtami. Okrem iného je prezidentka obviňovaná aj z rozvratu slovenskej rodiny podporovaním LGBT iniciatív.

Sporný výber predstaviteľov štátu však podľa združenia nie je fenoménom iba domácej politickej scény. Združenie vyjadrilo svoje presvedčenie, že posledné americké voľby boli poznačené podvodmi voči Trumpovi. Podľa OT sa súčasný prezident Biden dostal k funkcii vďaka zmanipulovaným voľbám a pomoci amerického miliardára Sorosa. Tieto tvrdenia sú založené na konšpiračných teóriách či prebraté od zahraničných dezinformačných aktérov.

Dekadentný západ, korporácie a medzinárodné organizácie

Okrem ústavných činiteľov sú podľa OT problémom aj korporácie a členstvo SR v medzinárodných organizáciách. OT neschvaľuje členstvo v Európskej únii ani NATO, a zároveň tvrdí, že Slovensko bolo podmanené korporáciami. 

Štát už údajne neslúži občanom, ale veľkým firmám a spoločnostiam. Podľa OT Slovensko pristúpením k EÚ vstúpilo do „Únie korporácií“ a odvtedy žije v otroctve. 

Ďalej OT nesúhlasí s prijímaním zákonov z dielne EÚ a považuje Slovensko v tomto ohľade za podrobené cudzej moci.

Pandémia – samostatná kapitola

Okrem spomínaných tém sa v rámci OT často rieši pandémia, očkovanie a testovanie, ktoré sú podľa tribunálu len biznisom korporácií zarábajúcich na smrti občanov. Očkovanie je údajne genocída, ktorej cieľom je depopulizovať Slovensko, vyhladiť tak jeho územie a zničiť slovanstvo. 

Samotné rúško je podľa OT symbol zotročenia, ktorým ľudia dobrovoľne ukazujú svoju poslušnosť. Tieto tvrdenia sú blízke klasickým ruským dezinformačným naratívom či prejavom istých subjektov zo slovenskej politickej scény, ako napríklad členov ĽSNS.

Hoci OT nepodporuje žiadnu politickú stranu, jeho členovia sa netaja tým, že inklinujú a sú otvorení spolupráci s Kotlebom. Podľa slov predstaviteľov OT chcú nájsť platformu, kde budú spoločne pôsobiť pre Slovensko. Nie je to však jediná kooperácia, ktorú združenie plánuje.

Panslavizmus, rusofilstvo a ruská ambasáda – „partner in crime“

OT dlhodobo vyjadruje podporu činnosti Ruskej federácie (RF). Aj v tomto ohľade a v spojení s vyššie popísanými naratívmi využíva zraniteľnosti SR a neberie do úvahy historické udalosti, naopak, verí vo fiktívny ideálny obraz „Matičky Rusi“. 

OT tvrdí, že bezpečnosť RF je priamo úmerná bezpečnosti Slovenska a že bez ruského národa nie sme ničím. V otvorenom liste adresovanom Ruskému veľvyslanectvu na Slovensku okrem iného spomína, že Putin je zárukou mieru na Ukrajine, ako aj na celom svete. Faktom však je, že ruské aktivity na Ukrajine dokazujú pravý opak.

V poslednej dobe sa OT iniciatívne usiluje o kontakt s veľvyslanectvom, ktoré sa vyznačuje nadštandardnou aktivitou na sociálnej sieti Facebook. 

Pre viaceré príspevky stránky ruského veľvyslanectva na Slovensku je charakteristický silný proruský sentiment, samovoľné upravovanie si histórie či zavádzanie.

Podľa slov združenia ruská ambasáda prejavila záujem o rokovanie s tribunálom. OT žiada RF o zabezpečenie mierových riešení na skoncovanie s „vazalským režimom“ Západu na Slovensku, žiada o pomoc ekonomickú, morálnu, no v prípade potreby aj vojenskú.

Študuje inžinierske štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako stážistka u MEP M. Hojsíka. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Španielsku, v bakalárskej práci rozoberala špecifiká migrácie v tejto krajine. Okrem toho sa zaujíma o dianie na blízkom východe, dezinformácie a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: monika.jakabova@infosecurity.sk