Rusko ako najväčšia vojenská bezpečnostná výzva pre Slovensko. Čo o Rusku píšu naše spravodajské služby?

Len nedávno boli publikované neutajené verzie Správ o činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Dôležitú úlohu v nich zohráva aj Ruská federácia, ktorá sa spomína pri rôznych témach – od pôsobenia získavania informácií, až po využívanie antisystémových nálad.

Na začiatku decembra 2021 boli uverejnené v kontexte národnej bezpečnosti dva mimoriadne dôležité dokumenty: Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2020 a Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2020.

Aj keď to veľmi neprekvapí, v dokumentoch má pomerne dôležité miesto Ruská federácia. Čo nám o aktivitách Moskvy hovoria správy našich služieb?

Príslušníci SVR a GRU na Slovensku

Slovenská informačná služba zmieňuje aktivity Ruska v kontexte kontrašpionážnej ochrany. Ako stojí v správe, na území Slovenska pod diplomatickým krytím príslušníci Služby vonkajšej rozviedky (SVR) a príslušníci vojenskej Hlavnej správy rozviedky (GRU).

SIS o ruských spravodajských službách píše, že sa v roku 2020 zameriavali„na budovanie kontaktov a získavanie informácií od občanov SR pôsobiacich v štátnej a verejnej správe. Špecifickým predmetom ich záujmu boli bývalí príslušníci bezpečnostných zložiek.“ Týmto zoznam ich činností nekončí.

Správa ďalej tvrdí, že hlavným záujmom ruských služieb je získavanie informácií rôzneho charakteru – ekonomického, politického, aj vojenského. Zároveň však zdôrazňuje, že „aktivity predstavujúce vysoký stupeň nebezpečenstva, ako sú sabotáže alebo útoky proti osobám či objektom neboli zo strany týchto služieb doteraz zaznamenané.“

Čo sa týka šírenia dezinformácií, oproti roku 2019 sa veľa nezmenilo. Proruskí aktivisti na Slovensku pokračovali v šírení naratívov s potenciálom polarizovať spoločnosť, pričom bolo zaznamenané intenzívnejšie šírenie proruských naratívov. Slovenská informačná služba píše, že proruskú propagandu a dezinformácie, šírili takzvané alternatívne médiá.

Najväčšia vojenská bezpečnostná výzva pre Slovensko

Ruskej federácii sa vo svojej správe venuje aj naša vojenská tajná služba. Vojenské spravodajstvo Rusko označuje za „najväčšiu vojenskú bezpečnostnú výzvu“, pričom však zdôrazňuje, že pravdepodobnosť ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a NATO je minimálna.

Podobne ako SIS, aj VS opisuje fungovanie ruských spravodajských služieb na Slovensku. Správa o činnosti Vojenského spravodajstva konštatuje, že v kontexte aktivít spravodajských služieb na Slovensku, predstavujú najväčšiu hrozbu práve aktivity príslušníkov ruských služieb.

Podobne, ako tomu je aj v prípade SIS, aj správa vojenskej tajnej služby hovorí, že sa ruské zložky snažili získavať citlivé a utajované informácie, súvisiace napríklad s Ozbrojenými silami SR.

V prípade spravodajských služieb RF hovorí správa Vojenského spravodajstva aj o náraste hybridných aktivít. Služby Ruskej federácie podľa VS „využívajú narastajúce antisystémové nálady a protichodné postoje slovenskej spoločnosti“.

Aj v tomto bode sa ukazuje, že dôsledky polarizovanej spoločnosti môžu byť rôznorodé, vrátane vytvárania potenciálnej zraniteľnosti, ktorú môžu následne využiť spravodajské služby štátov, ktorých záujmy môžu byť v priamom protiklade s tými našimi.

#strážcovia #Rusko #SR

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/