Prehľad dezinformačných naratívov na Slovensku v roku 2021

Analytici Infosecurity.sk vypracovali prehľad hlavných dezinformačných naratívov, ktoré sa v slovenskom informačnom priestore objavovali počas roka 2021.

Analytici Infosecurity.sk vypracovali prehľad hlavných dezinformačných naratívov, ktoré sa v slovenskom informačnom priestore objavovali počas roka 2021.

Výsledná publikácia zachytáva hlavné trendy v slovenskom infopriestore, ktoré sa viažu na 7 vybraných domácich a zahraničných tém.

Témy z domáceho prostredia:

 1. Úmrtie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského;
 2. Súboj v bezpečnostných zložkách;
 3. Politické a zdravotné témy súvisiace s pandémiou Covid-19.

Témy zo zahraničia:

 1. USA;
 2. Rusko;
 3. Bielorusko;
 4. Maďarsko.

Prehľad naratívov v týchto témach sme v rámci výskumu skúmali na Facebooku v obsahu vybraných politických aktérov (skúmaných bolo 150 top príspevkov), a tiež na v rámci vybraných webových stránok (skúmaných bolo spolu 4 615 článkov). Zoznamy politických aktérov aj webov sú dostupné v prílohách štúdie.

Pre získavanie dát sme využili analytické nástroje Crowd Tangle od spoločnosti Meta a Gerulata Juno.

Hlavné zistenia

Facebookový obsah:

 • V rámci analyzovaného facebookového obsahu jednoznačne prevažovali príspevky zamerané na tému Covid-19. Spomedzi 150 skúmaných príspevkov sa totiž politické alebo zdravotné témy spojené s pandémiou Covid-19 objavili až v 112 prípadoch.
 • Téma Covid-19 v analyzovanom facebookovom obsahu naviazala najviac interakcií. Zároveň, video príspevky kategorizované v tejto téme získali najviac zhliadnutí spomedzi všetkých sledovaných tém.
 • Často vyskytujúcou sa témou v súvislosti s domácim dianím bola aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.
 • Spomedzi zahraničných tém z pohľadu interakcií na Facebooku najviac rezonovali témy Rusko a USA. Čo sa týka zhliadnutí video obsahu bola najúspešnejšia téma USA a až následne Rusko. V niektorých prípadoch však dochádza k prieniku oboch tém.
 • V téme Rusko sa objavovali hlavne témy ako Vrbětice, energetická kríza či Ukrajina. Pri USA najviac rezonovali témy prezidentských volieb, rokovaní medzi prezidentmi USA a Ruska či dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA.
 • Zo 150 analyzovaných facebookových príspevkov, získal najvyšší počet interakcií opozičný politik Milan Mazurek.

Webový obsah:

 • V rámci webového obsahu sme skúmali spolu 4 615 článkov. Najviac analyzovaných článkov dezinformačných webov sa venovalo téme Covid-19, pričom ich počet (1 783 článkov) ďaleko prevýšil všetky ostatné témy (približne 38,63% zo všetkých skúmaných článkov). Čo sa týka počtu článkov, nasledovali témy USA a Rusko.
 • Analýza webov aj facebookového obsahu poukazuje na značné prelínanie jednotlivých tém, primárne s témou Covid-19, ktorá sa objavovala vo veľkom množstve článkov a príspevkov.
 • V rámci analyzovaného webového obsahu boli najviac preberané vyjadrenia Ľuboša Blahu, Roberta Fica a Anny Belousovovej.
 • Vyjadrenia M. Mazureka neboli v rámci skúmaného webového preberané takmer vôbec, napriek tomu, že jeho facebookové príspevky získali veľké množstvo interakcií.
 • V skúmanom obsahu sme okrem iného identifikovali pomerne silnú proruskú rétoriku, anti-západné naratívy, ako aj toxický obsah zameraný proti vláde a konkrétnym vládnym opatreniam, najmä v kontexte Covid-19 a USA, typicky v spojitosti s obrannou dohodou medzi SR a USA).

Autori:

Michaela Ružičková, Peter Dubóczi, Katarína Drevená, Štefan Ižák, Adam Mazúch

Editori:

Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Výskum bol realizovaný s podporou Zinc Network. Vyjadrené názory sú výlučne názormi autorov a neodrážajú názory Zinc Network.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/