Výber dezinformačných trendov (17. júna 2021)

Fake News Report

Projekt Infosecurity.sk organizovaný STRATPOL – Inštitútom pre strategickú politiku a Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku s podporou pražskej pobočky Nadácie Friedricha Naumanna pre slobodu priebežne monitoruje aktivity slovenských aj zahraničných dezinformačných aktérov. Aktivity projektu sú postavené na každodennom monitorovaní vznikajúcich dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií v online informačnom priestore. To umožňuje analytikom identifikovať dezinformačné príspevky a naratívy, ktoré najviac rezonujú vo verejnosti, ako aj zistiť, odkiaľ pochádzajú a ako sa šíria a vyvíjajú na sociálnych sieťach. Táto správa predstavuje dvojtýždňový prehľad vznikajúcich trendov v šírení škodlivého online informačného obsahu. Na základe toho môže Infosecurity.sk upozorňovať verejnosť na vznikajúce a aktuálne trendy v oblasti dezinformácií, manipulácie a propagandy.

Podobne ako v predchádzajúcich týždňoch, aj tento týždeň Infosecurity.sk prináša prehľad dezinformačných trendov, ktoré boli v posledných dvoch týždňoch na vzostupe:

1. Aktuálne horúcou témou, ktorá vyvolala novú vlnu konšpiračných naratívov proti vakcínam, je očkovanie maloletých. Nedávny prieskum ukázal, že len 46 % Slovákov podporuje očkovanie detí mladších ako 16 rokov.

2. Citlivosť tejto témy a skutočnosť, že verejnosť je v tejto otázke veľmi polarizovaná, využili dezinformačné médiá ako odrazový mostík na šírenie rôznych dezinformácií a konšpiračných naratívov.

3. Z nedávnej správy, ktorú zverejnilo Ministerstvo obrany SR, vyplýva, že dezinformačné subjekty dokážu zo šírenia škodlivého obsahu generovať značné zisky.

Vakcíny Covid-19 pre maloletých

Šírenie fám a konšpiračných teórií o víruse Covid-19 a očkovaní sa stalo základom aktivít dezinformačných aktérov od začiatku pandémie. Hoci naratívy proti očkovaniu boli v slovenskom a českom informačnom priestore prítomné už pred pandémiou Covid-19, po vypuknutí vírusu získali tieto trendy značnú silu a pozornosť verejnosti.

Dezinformačné médiá, ako aj extrémistickí politici, či už podkopávaním ochranných opatrení, alebo šírením naratívov proti očkovaniu dlhodobo využívali tému koronavírusu na polarizáciu verejnosti a presadzovanie svojej agendy. Uvedomujúc si obrovskú príležitosť, ktorú táto polarizujúca téma predstavuje, a tiež skutočnosť, že neustále priťahuje pozornosť verejnosti, títo aktéri naďalej zaplavujú informačný priestor fámami a konšpiračnými teóriami, pričom v mnohých prípadoch apelujú na negatívne emócie verejnosti. Tieto naratívy prispeli k neochote verejnosti dať sa očkovať.

V súčasnosti je veľmi diskutovanou témou, vyvolávajúcou novú vlnu problematického obsahu očkovanie neplnoletých, najmä mladších ako 16 rokov. Európska agentúra pre lieky (EMA) povolila používanie vakcíny proti koronavírusu spoločnosti Pfizer/BioNTech pre deti vo veku 12 až 15 rokov. Spojené štáty a Kanada už začali podávať vakcínu deťom vo veku 12 rokov. Vakcína bola pre túto vekovú skupinu schválená už aj v Spojenom kráľovstve.

Slovenská a česká vláda oznámili plány umožniť očkovanie aj maloletým v tejto vekovej skupine. Slovenský minister školstva dodal, že očkovanie bude „samozrejme dobrovoľné“. Napriek tomu odborníci ako aj rodičia diskutujú o tom, či je alebo nie je rozumné očkovať deti a dospievajúcich proti Covid-19.

Nedávny prieskum uskutočnený na Slovensku na vzorke 1008 respondentov ukázal, že len 46 % Slovákov podporuje očkovanie detí mladších ako 16 rokov, čo naznačuje, že táto otázka zostáva veľmi kontroverznou. Podľa prieskumu má očkovanie najnižšiu podporu medzi priaznivcami extrémistickej Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) a strany Republika, ktorá sa pred niekoľkými mesiacmi od ĽSNS odštiepila. Predstavitelia týchto strán v minulosti opakovane šírili dezinformácie o víruse a naďalej podkopávajú proces očkovania.

Citlivú povahu tejto témy a skutočnosť, že verejnosť je v tomto smere stále veľmi polarizovaná, využili dezinformačné médiá na šírenie rôznych dezinformácií a konšpiračných naratívov. Ľuboš Blaha, ktorý často šíri problematický obsah, vo svojom nedávnom príspevku obvinil vládnu koalíciu, že umožňuje, aby sa slovenské deti stali „pokusnými objektmi“. Príspevok zámerne apeloval na negatívne emócie a obavy verejnosti zveličovaním negatívnych vedľajších účinkov očkovania a spomínaním prípadov údajných úmrtí po očkovaní z minulosti.

V jeho stopách išli aj ďalší aktéri dezinformácií, v ich príspevkoch sa vo všeobecnosti miešali rôzne protiočkovacie, euroskeptické a protizápadné naratívy, pričom niektorí sa uchyľovali k explicitnejším vyjadreniam. V niektorých prípadoch označovali premiéra a prezidentku za „Covidových zločincov“ a „pedofilov“. Hoci slovenská vláda výslovne objasnila, že očkovanie bude dobrovoľné a bude potrebný súhlas rodičov, je zrejmé, že dezinformačné médiá tento fakt zámerne ignorovali a verejnosti vykreslili nepravdivý obraz, podľa ktorého vláda bude násilne očkovať a údajne ohrozovať deti.

Ako ukázal nedávny prieskum, pandémia Covid-19 a paralelná „infodémia“ naďalej predstavujú vážne nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Napriek kampaniam a snahám vlády o strategickú komunikáciu v tejto oblasti zostáva očkovanie pre verejnosť vysoko polarizujúcou a pre dezinformačné médiá a konšpirátorov „cennou“ témou.

„Cenné“ témy pre dezinformačné médiá

Určité témy, ako napríklad už spomínaná bezpečnosť vakcín Covid-19, sa neustále tešia veľkej pozornosti verejnosti, vďaka čomu sú pre aktérov dezinformácií cenné nielen z hľadiska zaujatia publika, ale aj z hľadiska finančného zisku.

Nedávno zverejnená správa analytického odboru Ministerstva obrany SR s názvom „Cena za (dez)informácie: Výnosy z reklám webov s problematickým obsahom“ odhaduje priemerné mesačné príjmy z reklamy dezinformačných webových stránok.

Aby stránka dosiahla zisk, musí prilákať dostatočný počet návštevníkov na svoju webovú stránku, kde sa potom zobrazujú reklamy. V tomto ohľade sa osvedčujú najmä veľmi polarizujúce a vyhľadávané témy, ako napríklad bezpečnosť vakcín Covid-19.

Podľa správy sú najviac zarábajúcou slovenskou dezinformačnou stránkou Hlavné Správy s odhadovaným maximálnym príjmom z reklamy 18 499 €. Nasleduje Hlavný denník a ďalšie významné miestne dezinformačné stránky.

Mesačné príjmy z reklamyMinPriemerMax
Hlavné Správy10 847 €14 764€18 499€
Hlavný Denník1 242€1 767€2 385€
Infovojna1 852€2 416€3 045€
Magazín 1139 €3 416€266 €
Zem a Vek105 €4 416€175 €

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Správa tiež zdôrazňuje, že príjmy z reklamy nie sú jediným ani hlavným príjmom dezinformačných webových stránok. Zisky pochádzajú aj z darov, politickej reklamy a rôznych PR článkov, ktorých hodnota môže prevyšovať uvedené príjmy z reklamy. Okrem toho niektoré dezinformačné webové stránky prevádzkujú aj vlastné e-shopy. Príjmy z týchto činností sa však nedajú presne odhadnúť.

Ministerstvo preto vyzýva inzerentov, aby nezverejňovali svoje reklamy na dezinformačných webových stránkach. Mohlo by to viesť k poklesu príjmov dezinformačných webových stránok a k obmedzeniu ich schopnosti šíriť škodlivý obsah online.

Šéfredaktor portálu Antipropaganda.sk. Je študentom magisterského odboru Medzinárodné vzťahy na Central European University v Budapešti a Viedni a študentom European Academy of Diplomacy vo Varšave. V roku 2020 absolvoval študijný a pracovný pobyt v rámci programu The Bard Globalization and International Affairs Program (BGIA) v New Yorku. Bakalársky titul získal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia nazbieral skúsenosti v štátnych inštitúciách, vrátane stáží na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v Kancelárii štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka na Ministerstve obrany, na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR, ale tiež na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku. Matej v súčasnosti spolupracuje s mimovládnymi organizáciami SSPI a Stratpol, pričom v minulosti pôsobil aj v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS). Od roku 2018 sa venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii Transparency International. Ovláda angličtinu a základy francúzštiny. Kontakt: matej.spisak@slovaksecurity.org