Pozitívny prístup k „ekologizácii“: naratívy o Zelenej dohode na slovenskom Facebooku

Infosecurity.sk prináša priebežné zistenia z monitoringu naratívov o Zelenej dohode EÚ na Slovenskom Facebooku. Monitoring je súčasťou medzinárodného projektu v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute (IRI).

Infosecurity.sk monitorovalo v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute (IRI) príspevky týkajúce sa Európskej zelenej dohody publikované na slovenskom Facebooku od 20. apríla do 20. mája 2022 pomocou nástroja CrowdTangle. Monitoring je súčasťou širšej iniciatívy IRI, ktorá je implementovaná súčasne v piatich krajinách EÚ.

Kľúčové zistenia:

  • Všetky analyzované príspevky v sledovanom období vyjadrujú kladný postoj k Zelenej dohode EÚ (European Green Deal).
  • Zelená dohoda je vnímaná hlavne v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine a potrebou diverzifikovať energetický sektor.
  • Sledované príspevky zverejnili dôveryhodné zdroje, ako napríklad zdroje napojené na Európsku úniu.

Priebežné zistenia a zhrnutie poznatkov z monitoringu naratívov o Zelenej dohode nájdete v priloženom súbore.

Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk