Infosecurity.sk: Monitoring dezinformačnej scény (máj-august 2021)

Dezinformácie v ére sociálnych sietí predstavujú relatívne lacnú, rýchlu a jednoduchú možnosť ako polarizovať spoločnosť. Aké konkrétne témy a oblasti dominovali v rámci slovenského informačného priestoru medzi májom a augustom tohto roka?

Analytici Infosecurity.sk vypracovali monitoring dezinformačnej scény v období medzi májom až augustom 2021, v ktorom zachytili najdominantnejšie šírené naratívy. Výsledná publikácia sa venuje viacerým kľúčovým témam. V prvej kapitole sú spracované naratívy zamerané proti západným štruktúram (EÚ a NATO), spolu s naratívmi namierenými proti menšinám a naratívmi využívajúcimi hodnotové otázky. Druhá kapitola reportu sleduje šírenie naratívov podporujúcich Rusko, Bielorusko a Maďarsko ako štátov s autoritatívnymi tendenciami. Napokon, záverečná kapitola sa sústredí na naratívy spojené s pandémiou Covid-19. Celú štúdiu si môžete prečítať v priloženom .pdf súbore.

Hlavné zistenia

 • Dezinformačná scéna sa počas sledovaného obdobia venovala EÚ prevažne v spojení s témou zavedenia Covid pasov. Podľa drvivej väčšiny aktérov s problémovým obsahom sa EÚ snaží diskriminovať svojich občanov a motivovať ich tým k očkovaniu, čím by prispela k tržbám farmaceutických firiem, pretože slúži len záujmom mocných. Únia sa nevyhla ani klasickému naratívu o prerozdeľovaní utečencov a následnej islamizácii Európy.
 • EÚ bola spájaná s ideológiou liberalizmu a ochranou menšín, primárne skupiny LGBT+. V tomto prípade sa šírili príspevky podporujúce maďarský Zákon o ochrane detí, EÚ bola vzhľadom na jej hodnotové zasadenie odsudzovaná viacerými zdrojmi s problematickým obsahom. Podobná rétorika je vlastná predovšetkým naratívu o dekadencii západnej spoločnosti a západných štruktúr.
 • V súvislosti s NATO sa pravidelne opakovali príspevky kritizujúce presuny spojeneckých vojsk naprieč územím SR. Častým terčom kritiky bolo aj nakupovanie vojenskej techniky a s ním spojené výdavky na obranu, ako aj možnosť navýšenia rozpočtu na obranu na požadované 2% HDP.
 • Na dezinformačnej scéne sa vyskytlo viacero príspevkov vyzývajúcich k vystúpeniu Slovenska z aliancie NATO. Zároveň dochádzalo k pravidelnému očierňovaniu spojeneckých vojakov, to však bolo v kontraste s pozitívnym vykresľovaním armády Ruskej federácie.
 • Dezinformačná scéna rovnako od mája do augusta šírila články a príspevky s prokremeľskou propagandou. Spomedzi všetkých skúmaných typov propagandy bola šírená najväčším množstvom aktérov. V ich naratívoch bol výrazne zastúpený aj historický revizionizmus, a to najmä v spojitosti s druhou svetovou vojnou a so ZSSR.
 • V máji a v júni sme boli svedkami tématického prepojenia prokremeľskej a bieloruskej propagandy. Prvý významnejší naratív sa týkal údajne plánovaného atentátu na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Túto pôvodne bieloruskú propagandu využili aj viacerí prokremeľskí aktéri. V šírených príspevkoch a článkoch sa snažili obviniť Európsku komisiu (ďalej len „EK“) a vládu SR z financovania atentátu.
 • Druhý naratív sa týkal diania spojeného s núteným pristátím lietadla spoločnosti Ryanair a so zatknutím bieloruského opozičného novinára Ramana Prataseviča. Tento Lukašenkov akt štátneho terorizmu si našiel svojich obhajcov na poli dezinformačnej scény. Najčastejšie šírený naratív klamlivým spôsobom obviňoval Ramana Prataseviča z členstva v neonacistickom pluku Azov, čím sa snažil legitimizovať Lukašenkov krok.
 • Určité tematické prepojenie bolo prítomné aj v rámci príspevkov, ktoré súviseli s Maďarskom. To sa týkalo predovšetkým kritiky fungovania EÚ.
 • Dezinformačná scéna sa v sledovanom období zaoberala aj očkovaním a pandemickými opatreniami. Škodlivá rétorika vyústila do letnej série protestov, kde značná časť obyvateľstva prejavila svoju nespokojnosť s novými vládnymi nariadeniami.
 • Počas skúmaného obdobia bola najvýraznejšie prítomná toxická rétorika, ktorá nové pandemické opatrenia spojené s prísnejšími pravidlami pre nezaočkovaných obyvateľov porovnávala s apartheidom, totalitou a fašistickým zriadením.
 • Dezinformačná scéna informovala o diskriminácii, segregácii a dehumanizácii nezaočkovaných, ako aj o kategorizácii občanov na podľudí a nadľudí. Do značnej miery bola prítomná práca s negatívnymi emóciami, pričom aktéri dokázali vytvoriť dojem, že väčšia časť obyvateľstva stratí základné ľudské práva, ak sa nepostaví vláde na odpor.
 • Škodlivá rétorika bola doplnená dezinformáciami o vakcínach a zveličovaním vedľajších účinkov očkovania. Využitá bola tiež relatívne dobrá pandemická situácia na spochybňovanie nutnosti nových vládnych nariadení.
 • Najviac interakcií zaznamenali zábery z protestov, videá o nepokojoch kvôli pandemickým opatreniam v zahraničí, príspevky šíriace strach z vakcín a príspevky o neopodstatnenosti nových nariadení.
Infosecurity.sk-1.-monitoringAutori:

Katarína Drevená, Branislav Jamriška, Andrej Struhár

Editori: Peter Dubóczi, Matej Spišák

Výskum bol realizovaný v rámci projektu Infosecurity.sk: Aktívne proti dezinformáciám, a to na základe zmluvy č. MVZP/2021/12 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR.

Názory a tvrdenia vyjadrené v tomto dokumente nepredstavujú oficiálne stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/