Slovensko-maďarský informačný priestor: paralelná realita na Facebooku?

Analytici Infosecurity.sk vypracovali s podporou IRI Beacon Project publikáciu zameranú na aktivity aktérov šíriacich vybrané naratívy v slovensko-maďarskom informačnom priestore. Report analyzoval obsah v skúmanom období od začiatku januára do konca augusta 2021. Publikácia bola realizovaná s cieľom odhaliť aktérov a kontexty šírenia naratívov, ktoré v sebe nesú potenciál polarizovať spoločnosť, ale aj radikalizovať príslušníkov menšinovej komunity.

Na zozname analyzovaných aktérov slovensko-maďarskom informačnom prostredí sa objavilo 30 facebookových profilov. Išlo o rôzne politické subjekty, politikov, médiá, ako aj kultúrne organizácie, osoby s mienkotvorným obsahom či predstaviteľov radikálnych skupín.

Výskum sa sústredil na odhaľovanie šírenia týchto 5 naratívov:

 1. „Územie Slovenska by sa malo zmeniť (v prospech Maďarska)“,
 2. „Maďarsko, resp. maďarská vláda je ochrancom tradičných hodnôt  (pred liberálnymi elitami, liberálnou EÚ, migráciou atď.)“,
 3. „Maďarská menšina/identita na juhu Slovenska je ohrozená“,
 4. „Etnickí Maďari na Slovensku by mali požiadať o maďarské občianstvo“ – téma dvojitého občianstva,
 5. „Maďarský štát sa stará o maďarské komunity v zahraničí“.

Pre lepšie pochopenie vyššie menovaných naratívov štúdia prináša aj popis historického kontextu slovensko-maďarských vzťahov: od Trianonskej zmluvy cez výmeny obyvateľstva a územné spory medzi oboma štátmi až po stav maďarskej menšiny na Slovensku v súčasnosti. Publikácia okrem iného zachytáva aj aktuálny vzťah maďarskej komunity na Slovensku s materským štátom, kde sa venuje problematickému financovaniu tejto menšiny Maďarskom.

Hlavné zistenia

 • Všetkých päť skúmaných naratívov sa vo väčšej alebo menšej miere objavovali v analyzovanom obsahu vybraných aktérov.
 • Niektoré zo skúmaných naratívov v sebe nesú potenciál polarizovať spoločnosť, ale aj radikalizovať členov menšinovej komunity.
 • Naratívy, ktoré majú potenciál rozdúchavať nacionalistické či dokonca iredentistické myšlienky, majú v slovensko-maďarskom informačnom priestore svoje miesto. Niektoré majú silnejšiu podporu a sú rozšírenie ako ostatné a veľa z nich navyše podporujú aj rôzni politici a médiá.
 • Za posledné roky sme boli svedkami toho, ako sa maďarská vláda vedená premiérom Viktorom Orbánom snaží o virtuálne znovuzjednotenie maďarského národa. Vyzerá to tak, že ani otázka Trianonskej zmluvy nie je pre ňu uzatvorenou kapitolou.
 • Nejde pritom len o emocionálne prepojenie medzi „materským“ štátom a menšinou. Maďarská vláda každoročne podporuje maďarské komunity za hranicami Maďarska nemalými finančnými čiastkami.
 • Podiel dostali aj organizácie blízke slovensko-maďarským politikom, nehovoriac o možnosti získania maďarského občianstva na základe citovej väzby na Maďarsko, čím daná osoba získava aj právo voliť v maďarských parlamentných voľbách.
 • Cieľom týchto dotácií a „ústretových“ krokov je podľa expertov vytvorenie a zosilnenie závislosti maďarskej komunity na Slovensku voči materskému štátu.
 • V skúmanom období (od januára 2021 do konca augusta 2021) sa odohralo niekoľko dôležitých udalostí, ktoré zarezonovali v slovensko-maďarskom infopriestore – zmena slovenského zákona o štátnom občianstve, návšteva maďarského ministra zahraničných vecí na Slovensku bez vedomia slovenskej diplomacie, a tiež 101. výročie podpísania Trianonskej zmluvy.
 • V prípade naratívu o zlom postavení maďarskej menšiny malo podporujúci charakter 45 % príspevkov; naratív podpory maďarskej komunity podporovalo až 78 % z relevantných príspevkov obsahujúcich tento naratív; naratív, že etnickí Maďari by mali mať možnosť prijať maďarské občianstvo podporovalo 76 % príspevkov, ktoré tento naratív obsahovali; v prípade ochrany tradičných hodnôt malo podporujúci charakter až 94 % príspevkov s týmto naratívom; pri naratíve v súvislosti s Trianonom sme zaznamenali 66 % podporu.
 • 4 z 5 naratívov teda mali väčšinovú podporu. Aj keď náš výskum neobsahoval reprezentatívnu vzorku, mohol by pôsobiť ako varovný prst. Šírenie nacionalistických naratívov môže zvyšovať polarizáciu v rámci spoločnosti, najmä keď maďarská menšina momentálne nemá politické zastúpenie v parlamente. Pre túto komunitu dôležité témy tak môžu komunikovať rôzni aktéri, vrátane radikálnejších zoskupení.
Infosecurity.sk-FINAL-REPORT-SK

Autori:

Anna Peniašková, Karin Kőváry Sólymos, Michaela Ružičková

Editori:

Matej Spišák

Tento report bol pripravený s podporou projektu Beacon, ktorý patrí pod organizáciu International Republican Institute.

Vyjadrené názory sú výlučne názormi autorov a neodrážajú názory IRI.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/