Greentrolling: Nová cesta boja s klimatickými dezinformáciami a greenwashingom?

Obrázok: Flickr

Internetom sa šíri nový trend tzv. greentrollingu, čiže používania satirických reakcií na online príspevky obsahujúce klimatické dezinformácie a greenwashing. Podľa vedcov môže ísť o efektívny nástroj v boji proti marketingovým taktikám súčasných veľkých znečisťovateľov životného prostredia.

V posledných týždňoch sme svedkami extrémnych výkyvov počasia, ktoré vedci spájajú s klimatickou zmenou. Potopy v Nemecku a v Číne, horúčavy v Kanade alebo požiare na Sibíri sú manifestáciou tejto zmeny a výkričníkom k činom, ktoré by pomohli podobné scenáre v budúcnosti zmierniť.

Internetom však stále koluje veľké množstvo klimatického skepticizmu a dezinformácií, ktoré sú sponzorované ropnými spoločnosťami, a o ktorých sme písali v nedávnom príspevku. K tomu sa ešte pridáva fenomén greenwashingu, ktorý je možno vidieť v marketingu týchto spoločností.

Greenwashing 

Greenwashing je marketingová taktika, s pomocou ktorej rôzne spoločnosti vytvárajú  o sebe „zelenejší“ obraz, no v skutočnosti ostávajú závislé na fosílnych palivách alebo na iných environmentálne škodlivých aktivitách. Ich tvrdenia preto častokrát nepodložené, zveličené a zavádzajúce. 

Ropné spoločnosti ako BP, ExxonMobil a Shell desaťročia vedeli o dopadoch ľudskej činnosti na životné prostredie. Namiesto pomoci však sponzorovali aktivity súvisiace s  dezinformáciami a popieraním klimatickej zmeny. 

Tieto taktiky pripomínajú stratégie tabakového priemyslu, ktoré sa snažili bagatelizovať dopad fajčenia na ľudské zdravie.

Ako príklad môžeme uviesť spoločnosť Shell. Tá sa síce zaviazala k redukcii svojej uhlíkovej intenzity o 20% do roku 2030 a k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Jej činy však hovoria opak. Shell aj dnes stále hľadá nové zdroje uhlia a ropy.

Rovnako sa táto spoločnosť v reklamách prezentuje ako podporovateľ obnoviteľných zdrojov energie, no v skutočnosti medzi rokmi 2010-2018 udelila na solárne a veterné zdroje iba 1% zo svojich dlhodobých investícii. Na sociálnych sieťach sa však Shell prezentuje pro-environmentálne.

Greentrolling 

Greentrolling sa stáva čoraz populárnejším spôsobom medzi aktivistami, vedcami či právnikmi v boji proti greenwashingu. 

Podľa vedcov by sme greentrolling mohli zaradiť do tzv. očkovacej teórie (angl. inoculation theory), čo je komunikačná stratégia, ktorá má na boj proti manipulácii a iným vplyvom  pôsobiť rovnako ako očkovanie. K vytvoreniu imunity je teda jedinec najprv vystavený malému množstvu vírusu.

Podľa štúdie z roku 2016 by mohla táto stratégia pomôcť aj v boji proti dezinformáciám. Vystavenie nejakej dezinformácii môže pomôcť do budúcna vybudovať odolnosť. Súčasťou tejto stratégie však musí byť aj varovanie, ponúknutie protiargumentov a vysvetlenia, prečo daná informácia nie je pravdivá. Upriamenie pozornosti na určitú manipuláciu môže týmto spôsobom oslabiť jej vplyv na ľudí.

Podoby greentrollingu 

V prípade greentrollingu ide napríklad o zdieľanie príspevkov od spoločnosti ako Shell alebo ExxonMobil s použitím meme alebo satirických komentárov. Statusy takéhoto druhu sme mohli vidieť u Grety Thunberg alebo americkej Demokratky Alexandry Ocasio Cortez.

V týchto statusoch sa napríklad spoločnosť Shell pýta ľudí: „Čo sú schopní zmeniť, aby pomohli redukovať emisie?“ Zodpovednosť za zmenu je tak prenášaná na individuálnu spotrebu, zatiaľ čo tieto spoločnosti sa v realite menia len málo.

Aktivisti tak pomocou humoru a hovorového jazyka schopní upútať pozornosť širšieho spektra ľudí na internete, čím oponujú mediálnemu imidžu spoločností, ktoré nesú veľký podiel na klimatickej zmene.

Vyštudovala bakalársky stupeň Medzinárodných vzťahov a Environmentálnych štúdii na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti pokračuje v štúdiu nadväzujúceho magisterského programu Medzinárodných vzťahov. V roku 2019 absolvovala zahraničný pobyt na University of Bergen v Nórsku. Zaujíma sa o environmentálne témy, dodržiavanie ľudských práv, geopolitiku a vzťahy medzi globálnym Severom a Juhom. Kontakt: lenka.vestenica@infosecurity.sk