Michaela Ružičková

18 PRÍSPEVKOV
Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk

RECENT ACTIVITY

Maďarský boj proti Európskej únii, „ochrana“ tradičných a kresťanských hodnôt: témy rezonujúce aj v maďarsko-slovenskom informačnom priestore

Okrem opozície voči Európskej únii (EÚ) v otázkach migrácie či menšinových práv sa Maďarsko a jeho súčasný režim vyznačuje aktívnym potláčaním slobody médií,...

„Odišli už Rusi, Turci. Ani Trianon nebude večný!“ Ako je otázka Trianonu komunikovaná v maďarsko-slovenskom informačnom priestore?

Po porážke Rakúsko-Uhorska počas 1. svetovej vojny predstavoval Trianon jednu z ústredných otázok v dejinách maďarského národa. Trianonská mierová zmluva vznikla ako súčasť...

Operátor O2 vedie boj proti dezinformáciám a hoaxom na internete. Medzi podporovanými projektami je aj Infosecurity.sk

Mobilný operátor O2 prostredníctvom Férovej Nadácie O2 podporuje aktivity smerujúce k ochrane informačného prostredia a boju so škodlivými dezifnormáciami a hoxami. Nadácia disponuje...

Nový Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

EK chápe dezinformácie ako závažnú hrozbu pre stav demokracie v členských štátoch Európskej únie (EÚ). Bojovať proti ich šíreniu je nevyhnutné pre zachovanie...

Nariadenie o digitálnych službách a jeho vplyv na sociálne siete

Európska komisia (EK) v polovici decembra minulého roka predstavila Nariadenie o digitálnych službách (Digital Services Act, ďalej DSA), ktoré by malo vstúpiť do...