Zem a Vek a Bádateľ dezinformujú o Akte o digitálnych službách (DSA)

Dezinformačné stránky Zem a Vek a Bádateľ zverejnili zavádzajúce články o Akte o digitálnych službách (DSA). Nariadenie v skutočnosti nemá za cieľ cenzurovať internet, ako sa portály snažia presvedčiť svojich čitateľov.

Portál Bádateľ zverejnil 29. septembra 2023 dezinformačný článok s názvom „EÚ prijala zákon na cenzúru celého internetu a vypínanie stránok, ktoré obsahujú nepovolené názory“. O deň neskôr publikovala takmer totožný článok aj stránka Zem a Vek, v ktorom rovnako zavádzala o európskom nariadení o digitálnych službách (DSA).

Podľa oboch dezinformačných stránok nariadenie „zlikviduje slobodu prejavu a združovania na internete“. Európsky zákon údajne „umožnil byrokratom, z ktorých mnohí boli nevolení, kontrolovať internet a obmedzovať to, čo sa hovorí a zdieľa“. Dezinformačné stránky svojim čitateľom predostierajú scenár, podľa ktorého bude vďaka DSA možné „priamo umlčať určité hlasy a zosilňovať iné“.

DSA necenzuruje internet

Články na portáloch Zem a Vek a Bádateľ hovoria o európskom nariadení o digitálnych službách, ktoré vstúpilo do platnosti minulý rok. Uplatniteľné však bude pre všetky subjekty až od 17. februára 2024. Ide o prvú digitálnu reguláciu svojho druhu na svete, ktorá bude mať pravdepodobne globálny dosah. DSA tak po rokoch nastavuje technologickým platformám základné pravidlá fungovania na európskom trhu.

Cieľom európskej regulácie je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor. V prvom rade má zabezpečiť základné práva používateľov v online priestore a ochrániť ich pred nelegálnym tovarom, obsahom alebo službami. Zároveň nariadenie zaručuje rovnaké podmienky pre digitálne služby prevádzkované na európskom trhu, čo má zaistiť nový systém pravidiel a povinností.

To, aký obsah je povolený a aký nie je, upravujú európske a vnútroštátne právne predpisy. Tie napríklad vymedzujú, čo sa rozumie pod teroristickým obsahom, materiálom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detí alebo pod pojmom nezákonné nenávistné prejavy. Toto však nie je úlohou DSA. Nové európske nariadenie naopak vyžaduje od digitálnych platforiem, aby pravidelne vyhodnocovali a riešili riziká, ktoré nimi nastavený dizajn, algoritmy a služby predstavujú pre spoločnosť.

Johannes Bahrke, koordinačný hovorca Európskej komisie pre digitálnu ekonomiku, výskum a inovácie, pre portál Logically Facts uviedol: „Jedným z hlavných cieľov DSA je lepšie chrániť základné práva online, v neposlednom rade slobodu prejavu a informácií vrátane slobody médií a plurality. Horizontálne pravidlá proti nezákonnému obsahu sú starostlivo kalibrované a sprevádzajú ich spoľahlivé záruky slobody prejavu a účinné právo na nápravu.

Tvrdenia, že DSA bude cenzurovať internet tým, že bude likvidovať slobodu prejavu a umlčiavať niektoré hlasy, nie sú teda ničím podložené a sú v jednoznačnom rozpore s tým, čo samotná regulácia zabezpečuje.

Čo v skutočnosti DSA prináša?

Ako už bolo spomenuté, cieľom nariadenia DSA je vytvoriť bezpečnejšie online prostredie a zlepšiť ochranu ľudských práv v digitálnom priestore.

DSA preto so zreteľom na tieto aspekty zavádza sériu nových pravidiel, ktoré budú musieť byť dodržiavané naprieč Európskou úniou. Digitálne platformy budú musieť zaviesť opatrenia na lepšiu ochranu používateľov a zvýšenie transparentnosti. Opatrenia sa pritom budú týkať všetkých online sprostredkovateľských služieb bez ohľadu na to, či sú usadené v EÚ alebo mimo nej.

V praxi to pre používateľov znamená lepšie služby (internetové trhoviská budú musieť napríklad jasne identifikovať, kto predáva obsah alebo ponúka službu), nové práva (napríklad možnosť oznámiť nezákonný obsah či výrobok alebo napadnúť rozhodnutie platforiem pri moderácii obsahu) či väčšiu transparentnosť reklamy (sprístupnených bude napríklad viac informácií o reklamách, ktoré sa danému používateľovi zobrazujú na online platformách).

Isté pravidlá sa síce budú týkať všetkých sprostredkovateľských služieb, avšak prísnejšie opatrenia sa vzťahujú na veľmi veľké online platformy (VLOPs) a veľmi veľké internetové vyhľadávače (VLOSEs). Pre tie platí, že každá má viac ako 45 miliónov (10 % obyvateľov EÚ) aktívnych používateľov v EÚ. Tieto platformy musia napríklad pravidelne vypracovávať plány na zmiernenie systémových rizík (napr. dezinformácie, manipulácia počas volieb, zneužívanie maloletých a pod.), zdieľať dáta s výskumníkmi a relevantnými orgánmi alebo umožniť používateľom rozhodnúť sa, či chcú dostávať personalizované odporúčania.

V prípade, že platformy nebudú dodržiavať nové európske pravidlá, hrozia im vysoké sankcie. Najväčšie online platformy a internetové vyhľadávače môžu dostať pokuty až do výšky 6 % ich ročného celosvetového obratu či úplný zákaz na európskom trhu.

Rada Európskej únie prijala DSA v októbri minulého roka. Nové pravidlá budú platiť od 17. februára 2024, avšak pre VLOPs a VLOSEs sa stali uplatniteľnými už v auguste tohto roka. Tomu predchádzala rozsiahla debata, do ktorej sa mohol zapojiť každý občan EÚ. To je v rozpore s tým, o čom sa snažia verejnosť presvedčiť dezinformačné stránky Zem a Vek a Bádateľ, podľa ktorých Európska únia prijala tento zákon „v tichosti“.

Tieto dva dezinformačné članky sú súčasťou širšej snahy diskreditovať EÚ a znižovať dôveru v jej inštitúcie. Okrem toho podobné príspevky majú za cieľ posilniť konšpiračné myslenie u ľudí, ktoré je už dnes u Sloveniek a Slovákov veľmi rozšírené. 

Zem a Vek a Bádateľ šíria toxický obsah v slovenskom informačnom prostredí

Stránky Zem a Vek a Bádateľ  sú na Slovensku známe propagovaním dezinformácií a konšpiračných teórií. Portály šíria zavádzajúce a konšpiračné články, ktorých cieľom je vyvolať nedôveru v demokratický politický systém, vládnucich politikov a medzinárodné organizácie. Obidva dezinformačné weby sú zaradené medzi stránky s problematickým obsahom v databáze Konšpirátori.sk. Na tento zoznam sa dostali na základe hodnotenia nezávislej odbornej komisie.

Portál Badatel.net obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru a šíri dezinformačné správy a lživú propagandu. Informácie nachádzajúce sa na stránke môžu mať potenciálne vážnejšie politické, ekonomické a zdravotné dôsledky.

Zem a Vek patrí medzi najkontroverznejšie weby v slovenskom informačnom priestore. Stránka dlhodobo produkuje a zdieľa články, ktoré sú kritizované za šírenie dezinformácií, konšpiračných teórií či manipulatívneho obsahu.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe so zameraním na vnútroštátne a medzinárodné konflikty. Aktuálne sa venuje témam zaoberajúcim sa informačnou bezpečnosťou a problematike regulácie online platforiem. Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk