COVID-19: Ktoré facebookové skupiny sú zárukou kvalitného obsahu?

Epidémia koronavírusu zasiahla Slovensko, podobne ako iné krajiny, nepripravené. Táto nepripravenosť sa preukázala nielen v absolútnom nedostatku zdravotníckeho materiálu a celkovom stave hmotných rezerv, ale aj v absencii strategickej komunikácie štátu. Aj to je jedna z hlavných príčin vitálneho nedostatku dôveryhodných, kvalitných a dostupných zdrojov na informovanie verejnosti v našej krajine.

Mnoho medzier v hodine dvanástej a „na kolene” pomáhala vypĺňať občianska spoločnosť spoločne so súkromným sektorom. Úplná absencia strategickej komunikácie a komunikačných kapacít Slovenskej republiky, ktoré by zodpovedali potrebám a návykom obyvateľov z 21. storočia, odhalili, že hŕstka aktivistov a dobrovoľníkov dokáže v krízovom režime krajiny zaviesť oveľa lepšiu a dôveryhodnejšiu komunikáciu smerom k verejnosti, než štátom zriadené orgány. Tie v mnohých prípadoch nevykročili z byrokratického aparátu a obmedzených technických možností 90tych rokov.

V nasledujúcom texte sa zameriam na analýzu facebookových skupín, ktoré sa venujú téme nového koronavírusu. Minimálne dve z nich si získali dominantné postavenie, ktorým pomáhajú pre značnú časť spoločnosti rámcovať mnohé nové a kľúčové informácie o epidémii a jej následkoch. 


Znaky informačne kvalitnej skupiny

Skôr, ako prejdem k samotnému hodnoteniu, zhrniem, aké kvality by mali dnes verejnosti prinášať stránky, skupiny a iné informačné kanály, ktoré sa na Facebooku venujú komunikácii na tému koronavírus.

[list styles=“icon-right-4^icon-right-4^icon-right-4″ colors=“#73002c^#73002c^#73002c“ sc_id=“sc17625981677″]Zdieľané informácie by mali byť v prvom rade fakticky správne. Informačné kanály by za žiadnych okolností nemali publikovať a šíriť informácie, ktoré sú nepravdivé či zavádzajúce, alebo informácie, ktorých cieľom je v spoločnosti vyvolať rôzne umelé dojmy a vyhrotené emócie, ako nenávisť a hnev. Tieto skupiny by taktiež mali predchádzať akémukoľvek konaniu, ktoré by viedlo k ohrozeniu zdravia občanov, k preťaženiu kapacít nášho zdravotníctva alebo ku panike či nepokojom medzi obyvateľmi.^Tieto skupiny by nemali dávať priestor nepoctivému predaju zdravotníckych pomôcok. Nemali by byť zamerané na neetické obohacovanie sa a predaj núdzovo potrebného príslušenstva za niekoľkonásobne premrštené sumy.^Skupiny by mali spravovať moderátori a administrátori, ktorí budú tieto princípy poznať a napĺňať pri svojej činnosti. Stávajú zdrojom informácií pre veľké skupiny obyvateľstva, čo v sebe nesie obrovskú mieru zodpovednosti. Ďalším princípom je nedávať priestor klamstvám, senzačným správam, nenávistným prejavom a iným formám toxického a nebezpečného obsahu. [/list]

Nasledujúci text obsahuje moju subjektívnu analýzu slovenských skupín o koronavíruse, ktoré sú aktuálne aktívne na Facebooku. Cieľom tejto analýzy je priniesť pohľad na to, akým skupinám je dobré venovať svoj čas a pozornosť, aby sme v tejto dobe zostali kvalitne informovaní a vedeli sa ako spoločnosť mobilizovať pre rôzne dôležité iniciatívy a iné formy pomoci, ale taktiež preto, aby sme vedeli, ktoré skupiny by sme mali z našej pozornosti vynechať, prípadne opustiť alebo nahlásiť, nakoľko predstavujú zdroj negatívnych dopadov na našu spoločnosť.


Skupiny spĺňajúce parametre kvality

Koronavírus – fakty a overené informácie

Skupinu spravuje Roman Ušák a na stránke dáva priestor kvalitným informáciám. Zodpovedne a pohotovo pristupuje aj k moderovaniu príspevkov od ostatných členov skupiny. 

Skupina má nateraz 531 členov. Skupina tvorí malý, ale bezpečný informačný priestor o tejto téme.

Corona vírus na Slovensku – fakty a overené informácie

Skupina má viacero moderátorov a adminov (Lucia Anďalová a ďalší občania SR, ktorí sa venujú kritickému hodnoteniu informácii online.)

Skupina, kde je 2 690 členov. Skupina vykazuje vysokú kvalitu a komunita pridáva zväčša relevantné a nápomocné informácie pre verejnosť. 


Skupiny s nižšou kvalitou obsahu

Koronavírus na Slovensku

Najväčšia skupina o koronavíruse na Slovensku – má viac ako 170 tisíc členov. Admin zo začiatku schvaľoval príspevky nízkej kvality. Príspevky, ktoré mali ďaleko od pravdy, obsahovali dohady alebo dezinformácie.

Takéto nekvalitné informačné prostredie mohlo byť výsledkom viacerých faktorov. Admin sa mohol, podobne ako mnohí ostatní, v téme epidémie koronavírusu zle orientovať. Bez toho, aby si overoval zdroje a informácie v príspevkoch, ktoré do skupiny pridávali ďalší členovia, ich nekriticky schvaľoval a zvyšoval tak ich viditeľnosť.

V skupine sa taktiež objavuje adminom schvaľovaná inzercia na predražené zdravotné pomôcky.

Kvalita informačných výstupov v skupine sa začala postupne mierne zlepšovať a aktuálne admin neschvaľuje príspevky s toxickým alebo zavádzajúcim obsahom. 

Pre oscilujúcu kvalitu stránky a veľkú zodpovednosť admina, ktorého skupina aktuálne počíta viac ako 170 tisíc členov, odporúčam, aby sa admin skupiny delil o správcovské práva s aspoň jedným členom krízového štábu Slovenskej republiky alebo s osobou, ktorú by krízový štáb poveril. Úlohou tohto opatrenia je predchádzať škodám, ktoré na našej spoločnosti spôsobujú podobne nekvalitné zdroje informácií a taktiež predchádzať nárastu rizík, spojených s nekvalitným či zavádzajúcim informovaním verejnosti v období epidémie koronavírusu.


COVID – 19 (koronavírus) OFFICIAL na Slovensku 

Ide o druhú najväčšiu skupinu o koronavíruse na Slovensku – má viac ako 116 tisíc členov. Adminom je Martin Pechovský, ktorý stojí za iniciatívou Moje Slovensko. 

Martin Pechovský pôsobí ako konzultant na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od nástupu Petra Pellegriniho, ktorému pomáhal s aplikáciu témy Jedenkrát a dosť a v súčasnosti pomáha Richardovi Rašimu s projektom DataLab.

Zlé svetlo na ciele tejto skupiny vrhá reklama na predražené jednorazové rúška, ktorá je pripnutá na začiatku feedu skupiny, a teda sa zobrazuje najväčšiemu počtu jej členov. Import jednorázového rúška vrátane DPH vychádza na 0,39 eura za rúško. Stránka ich ponúka za 1,80 eura za kus, čo je 461 percentné navýšenie ceny.

V skupine sa tiež nachádzajú početné zdravie ohrozujúce dezinformácie a misinformácie. Príkladom môže byť bombasticky znejúca správa o „zázračnom lieku” profesora z Francúzska. Po chvíli googlenia zisťujeme, že ide o šarlatánstvo a podobne laicky spracované propagovanie liečby si už vo svete vyžiadalo obete na životoch. 

Členom skupiny odporúčam, aby skupinu nahlásili a opustili.

Admin by mal zvážiť zverenie správcovských práv členom krízového štábu Slovenskej republiky, ktorých úlohou je predchádzať škodám, ktoré na našej spoločnosti spôsobujú podobne nekvalitné zdroje informácie.


STOP COVID 19

Skupinu spravuje Lukáš Rendar zo Žiliny. 

Skupina má 175 členov. Obsah tvoria príspevky od admina Lukáša Rendara, ktorý sa prostredníctvom nich snaží predávať rôzne zdravotnícke pomôcky. Hoci tvrdí, že sa snaží o predaj za výhodné ceny, lebo sa už viac nedokáže pozerať, ako sa ľuďom predávajú predražené výrobky, tak aj on sám pri výrobkoch uvádza aj päťkrát vyššie sumy, ako ponúkajú rôzne iné internetové obchody.

V skupine ponúka napríklad 100 kusov infračerveného bezdotykového teplomeru DT8809C za kusovú cenu 144,00 eur s DPH. Ceny toho istého modelu sa na čínskom portáli Alibaba pohybujú okolo 40 eur. 

Členom skupiny odporúčam, aby skupinu nahlásili a opustili.


Odporúčania pre štát

[list colors=“#73002c^#73002c^#73002c^#73002c^#73002c“ sc_id=“sc627639764855″]1. Preniesť krízovú komunikáciu na sociálnu sieť Facebook. ^2. Vytvoriť jednotný, kvalitný zdroj informácií pre verejnosť k téme nového koronavírusu. Príkladom v praxi fungujúcej stránky je fanpage Polície Slovenskej republiky.^3. Využiť existujúce skupiny o koronavíruse na posilnenie svojho komunikačného potenciálu. Správcovia všetkých vyššie zmienených skupín by mali zdieľať administrátorské práva s osobami určenými krízovým štábom na komunikáciu tejto témy verejnosti štátnymi orgánmi. ^4. Preniesť strategickú komunikáciu aj do súkromných a štátnych televízii, rádií a tlače.^5. Spolupracovať so spoločnosťami ako Facebook a Google pri potláčaní vplyvu a dosahu aktérov, ktorí napriek výnimočnému stavu budú pokračovať v aktivitách ohrozujúcich zdravie občanov. [/list]

Facebook a Google majú ambivalentný prístup k recidivistickým zdrojom toxického a manipulatívneho obsahu na svojich platformách. V dobe výnimočného stavu, akým je snaha o zabránenie zbytočným stratám na životoch, v dobe epidémie koronavírusu, je takéto nastavenie neakceptovateľné. Štát musí vynucovať plnenie opatrení, ktoré vyplývajú z jeho základnej funkcie, ktoru je ochrana zdravia a života obyvateľov Slovenskej republiky. 


Autor: Tomáš Kriššák