Výber dezinformačných trendov (18.4.2021)

Fake News

V rámci projektu „Infosecurity.sk“, ktorý spadá pod STRATPOL – Strategic Policy Institute a Slovak Security Policy Institute, s podporou pražskej kancelárie Nadácie pre slobodu Friedricha Naumanna, vykonáva naša redakcia monitorovanie aktivít slovenskej i zahraničnej dezinformačnej scény. Následným vyhodnotením dokážeme identifikovať dezinformačné naratívy, ktoré v spoločnosti rezonovali najviac, kde vznikali a ako sa ďalej šírili. Na základe týchto zistení môže naša redakcia varovať verejnosť pred súčasnými a nastupujúcimi trendami v oblasti dezinformácií, manipulácie a propagandy.

Počas posledných dvoch týždňov, Infosecurity.sk zaznamenalo nasledujúce trendy:

1. Dezinformačné média šíria pro-kremeľské naratívy o udalostiach na východnej Ukrajine.

2. Články vykresľujú Ukrajinu, NATO a Západ ako agresorov, zatiaľ čo Rusko zasadzujú do pozície obete brániacej svoje územie.

3. Dezinformační aktéri opäť potvrdili svoju úspešnosť v zapájaní verejnosti na sociálnych médiách svojou jednostrannou rétorikou.

4. Okrem zvýšenej pozornosti na udalosti na Ukrajine, dezinformačné média naďalej venujú priestor aktuálnej pandémii Covid-19.

5. Tieto články sa zameriavajú primárne na tri témy: pandemické reštrikcie, Covid-19 vakcinačné pasy a protesty voči opatreniam v zahraničí.

Eskalácia napätia na východnej Ukrajine

Posledné dni svetové médiá pozorne sledovali zvýšenú prítomnosť ruských armádnych síl na hraniciach s Ukrajinou, nakoľko v oblasti Donbasu pokračujú sporadické zrážky medzi pro-ruskými separatistami a ukrajinskou armádou.

Tento vývoj sa dostal aj na slovenské titulné stránky, čo následne vyvolalo vášnivé diskusie naprieč verejnosťou. Pro-ruské dezinformačné médiá nestrácali čas a rýchlo sa pustili do akcie, aby ponúkli svoju skreslenú verziu „pravdy“.

Pro-ruské média využili svoje staré trópy, ktoré spočívajú najmä vo využití „karty obete“ a teda vykreslenia Ukrajiny a Západu ako agresorov.

Články vo všeobecnosti presadzovali jediný príbeh, a to, že eskalácia napätia je zámerným plánom Západu, ktorý má viesť k „bratovražednej vojne“ medzi dvoma slovanskými krajinami. Je možné pozorovať opakovanú snahu vykresliť USA a NATO ako „zahraničné“ okupačné sily pripravujúce sa na útok na „kultúrne blízky národ“ Ruska.

Ukážkovým príkladom daného konšpiračného obsahu je článok Jána Čarnogurského, ktorý pôsobil krátko aj ako slovenský predseda vlády v 90. rokoch a ktorý v súčasnosti zastáva post predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti (SRSPOL). Ide o slovenské občianske združenie, ktoré je aktívne v šírení pro-kremeľskej propagandy.

Čarnogurský vo svojom článku obviňuje zo súčasného diania na Donbase predovšetkým NATO, Ukrajinu, americký „deep state“ a prezidenta Joe Bidena. Tento článok však úplne opomína nedodržiavanie medzinárodného práva zo strany Ruska. Ďalej uvádza, že „Krym bol súčasťou Ruska a bol do Ruska vrátený“.

V rámci ďalšej snahy očierniť Západ a Ukrajinu kolovalo po internete niekoľko falošných článkov o chlapcovi zabitom počas veľkonočných osláv raketou z dronu NATO. V ďalšom príspevku sa uvádzalo, že chlapec na Donbase bol zabitý ukrajinským granátom na záhrade domu, kde sa hral. Ani jedno z týchto tvrdení však nebolo podložené faktami. Žiaľ, chlapec naozaj prišiel o život, avšak dôkazy nepotvrdzujú zmienené tvrdenia.

Jednou z hlavných platforiem na šírenie dezinformácií v súvislosti s obnoveným narastajúcim napätím na východnej Ukrajine je Facebook. Kľúčoví aktéri v šírení dezinformácií boli opätovne úspešní v snahe zaujať verejnosť svojou jednostrannou rétorikou.

Využitím analytickej platformy CrowdTangle[1] sme vyhľadali príspevky súvisiace s vývojom na Ukrajine, ktoré za posledných 14 dní získali najvyšší počet interakcií (reakcií, komentárov a zdieľaní). Hľadaním kľúčového slova „Ukrajina“ sme dosiahli nasledujúce výsledky:

Všetkých 5 príspevkov, ktoré sa umiestnili na prvých miestach v počte interakcií, obsahovalo vyššie uvedenú rétoriku a pochádza zo stránok alebo osobných blogov známych šírením problematického obsahu.

Všetky príspevky, s výnimkou tretieho, pochádzajú z osobných blogov dezinformačných aktérov. Dve z najvyššie umiestnených priečok obsadil Eduard Chmelár.

Chmelár je tradičná tvár slovenskej dezinformačnej scény, ktorá je známa šírením pro-kremeľskej propagandy. Chmelárove príspevky často slúžia ako zdroj inšpirácie pre pro-ruské propagandistické weby v krajine, ktoré ich následne zdieľajú na svojich webových stránkach alebo stránkach na Facebooku.

Pokračujúca pandémia

Okrem zvýšenej pozornosti týkajúcej sa napätia na Ukrajine sa dezinformačné médiá naďalej zameriavajú aj na pandémiu Covid-19. V posledných týždňoch mnohé slovenské a české dezinformačné médiá zdieľali viacero konšpiračných článkov týkajúcich sa pandémie.

Tieto články sa zamerali prevažne na tri kľúčové témy a to na pandemické opatrenia, Covid-19 vakcinačné pasy a zahraničné protesty proti opatreniam. Aj keď sa tieto články zameriavali na odlišné témy, ich konečný cieľ zostal nezmenený: využiť verejný strach a únavu z prebiehajúcej pandémie Covid-19.

Nedávny článok slovenského dezinformačného webu Hlavný denník citoval vyhlásenie šéfredaktorky rakúskeho týždenníka Wochenblick, ktorý je známy šírením problematického obsahu.

Šéfredaktorka Mittmannsgruberová vo svojom vyhlásení uviedla, že opatrenia prijaté na boj proti pandémii nevychádzajú z vedeckých poznatkov a rakúska vláda sa pri ich implementácii neriadi odporúčaniami odborníkov.

Podľa nej konečným cieľom rakúskej vlády nie je chrániť svojich občanov, ale prinútiť ich k poslušnosti systematickým zvyšovaním obmedzení, až kým nebude obyvateľstvo príliš unavené na to, aby dokázalo odolať.

Témou ďalších článkov boli vakcinačné pasy. V tejto súvislosti pretlačili dezinformačné médiá príbeh, ktorý tvrdil, že prijatie pasov vedie priamo k zániku občianskych slobôd. Jeden článok z vyššie spomínaného slovenského dezinformačného webu Hlavný denník, porovnával prijatie očkovacích preukazov Covid-19 v Británii s „orwellovskými praktikami“.

Cieľom ďalších príspevkov bolo propagovať pandemické protesty v zahraničí, tvrdením, že slovenské a české mainstreamové média o nich zámerne neinformujú verejnosť. Tieto články používali sugestívnu rétoriku snažiacu sa podnietiť protivládne protesty a presvedčiť divákov, aby nedodržiavali platné pandemické obmedzenia.

Konšpiračné články o prebiehajúcej pandémii Covid-19 tvoria chrbticu slovenského a českého dezinformačného mediálneho obsahu. Pandémia Covid-19 je aktuálnou a dlhotrvajúcou témou v spoločnosti. Dezinformačné médiá si to plne uvedomujú a vedia, že apelovaním na frustrovanú populáciu s problémami týkajúcimi sa pandémie im bude venovaná neustále pozornosť.

Autori: Matej Spišák, Denis Takács


[1] Data from CrowdTangle, a public insights tool owned and operated by Facebook.

Supported by Friedrich Naumann Foundation For Freedom.