Záujem o UFO je späť. Hovorí o nich nová americká správa

Zdroj: Unsplash.

Nová odtajnená správa americkej vlády opisuje výskumný program,  ktorý sa mal zaoberať neidentifikovateľným vzdušnými fenoménmi (U.A.P.), predtým známymi ako U.F.O. Americká vláda priznala, že niektoré z nich nie je schopná vysvetliť.

V roku 2007 americká vláda spustila tajný program pre výskum U.A.P. V roku 2017 The New York Times informoval o existencii tohto programu. Na verejnosť sa tak dostali videá so spomínanými fenoménmi. Preto v roku 2020 požiadal americký kongres vládu o zverejnenie tejto správy. Aké je jej vysvetlenie?

Skúmanie života vo vesmíre 

Novodobý fenomén hľadania mimozemského života v podobe lietajúcich tanierov vznikol v povojnovom období. Známym sa stal incident z roku 1947, pri ktorom v Novom Mexiku havaroval špeciálny vojensky balón. Ten mal slúžiť na špehovanie sovietskeho jadrového programu. Kvôli tajnosti a citlivosti tejto témy nebola americká vláda schopná verejnosti incident dostatočne vysvetliť, čím spustila špirálu konšpiračných teórií. 

K ich rozširovaniu prispel strach z ničivosti jadrových zbraní a pretekov v zbrojení počas studenej vojny. Práve jeden z prvých príbehov „stretnutia“ s mimozemskou civilizáciou pochádza od George Adamskiho. Ten tvrdil, že narazil na obyvateľov Venuše, ktorí na Zem prišli aj z dôvodu ich znepokojenia z medziplanetárneho následku jadrového testovania.

Aj ďalšie U.F.O. „pozorovania“ v 60. a 70. rokoch boli z časti spôsobené testovaním špehovacích lietadiel U-2. Tajný projekt diaľkových prieskumných letúnov SR-71 Blackbird taktiež podnietil vznik konšpiračných teórií, keďže vláda sa ho snažila udržať v tajnosti a jeho pozorovania označila za prírodné fenomény.

Počas studenej vojny však americká vláda musela byť vnímaná ako subjekt, ktorý má svoj vzdušný priestor plne pod kontrolou. Preto sa téma U.F.O. stala otázkou národnej bezpečnosti a záujem o tento fenomén sa mal obmedziť na minimum. 

So záverom, že objekt U.F.O. nie je vhodný na ďalšie skúmanie, prišiel v roku 1969 po štúdiu viac ako 12 000 prípadov vlády projekt Blue Book. Do roku 2007 tak neevidujeme žiadny ďalší vládny projekt.

Čo sme sa dozvedeli v novej správe?

Nová správa píše o 144 incidentoch, ktoré nahrali alebo videli príslušníci americkej armády, a ktoré americká vláda nedokáže ozrejmiť alebo vysvetliť. Z toho je 18 prípadov, kedy pozorovaný fenomén disponuje pre USA neznámymi technologickými vymoženosťami. Možné vysvetlenia zhrnula do piatich bodov:

  • “Neporiadok vo vzduchu”, ako napríklad drony, balóny, či plastové sáčky.
  • Prírodné fenomény, ako napríklad ľadové kryštály alebo fluktuácie tepla, ktoré môžu byť registrované radarovým systémom. 
  • Tajný americký projekt, ku ktorému nemajú prístup všetky zložky americkej armády.
  • Nepoznaný technologický vynález iných štátnych alebo neštátnych aktérov, ako napríklad Číny alebo Ruska. Správa tento predpoklad označuje za potenciálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Posledné dve možnosti nie sú však tak pravdepodobné, ale správa ich nevylučuje. 
  • Kategória „všetko ostatné“, ktorá súvisí s pozorovaniami, ktoré americká vláda nedokáže vysvetliť kvôli limitovaným dátam a problémom s ich zberom a analýzou. 

Správa nehovorí o konkrétnych príkladoch, ktorými by mohli byť prípady piatej kategórie vysvetlené, no nespomína ani mimozemský život, keďže túto možnosť považuje za veľmi nepravdepodobnú. 

Správa teda nedokáže ponúknuť vysvetlenia pre veľký počet nazbieraných prípadov. To môže zvýšiť zvedavosť u ľudí, ktorí veria, že piata kategória môže byť vysvetlená príchodom mimozemšťanov. Vláda však hovorí o ďalších vyšetrovaniach, ktoré by mohli tieto nezrovnalosti vyriešiť.

Nejasné vysvetlenie otvára dvere pre nové špekulácie. Môžeme tak očakávať ďalšie konšpiračné teórie, ktoré budú tento jav vykladať po svojom.

Vyštudovala bakalársky stupeň Medzinárodných vzťahov a Environmentálnych štúdii na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti pokračuje v štúdiu nadväzujúceho magisterského programu Medzinárodných vzťahov. V roku 2019 absolvovala zahraničný pobyt na University of Bergen v Nórsku. Zaujíma sa o environmentálne témy, dodržiavanie ľudských práv, geopolitiku a vzťahy medzi globálnym Severom a Juhom. Kontakt: lenka.vestenica@infosecurity.sk