Weby šíriace dezinformácie o očkovaní na svojich podporovateľoch zarábajú

Výsledky štúdie vypracovanej vedcami z Oxfordskej univerzity a Inštitútu Alana Turinga dokazujú, že šírenie dezinformácií o očkovaní je pre ich šíriteľov cestou k finančnému zisku.

Odpor k očkovaniu je starý ako samotné očkovanie, a to aj napriek tomu, že vďaka nemu sa podarilo eradikovať mnohé ochorenia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je odpor k očkovaniu najväčšou zdravotnou hrozbou. Každý rok totiž stojí život až 1,5 milióna ľudí.

Do popredia sa odpor voči očkovaniu dostal najmä počas globálnej pandémie ochorenia Covid-19, ktorá z neho urobila tému nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Zisk finančných prostriedkov

Vedci z Oxfordskej univerzity a Inštitútu Alana Turinga vo svojej štúdii dokázali, že dezinformačné stránky zarábajú na svojich podporovateľoch. Vo výskume, ktorý prebiehal od novembra 2020 do mája 2021, vedci skúmali 59 stránok šíriacich dezinformácie o očkovaní v USA. Z celej vzorky až 51 stránok (85 %) používalo určitú formu monetizácie.

Cieľom štúdie bolo preskúmať šíriteľov antivakcinačných dezinformácií z ekonomického uhla pohľadu. Štúdia bola publikovaná koncom roka 2022 v odbornom časopise Journal of Communication.

Skúmané dezinformačné stránky používali rôzne formy získavania finančných prostriedkov. Jednou z nich bola možnosť stať sa členom uzavretej komunity s prístupom k verejne nedostupnému obsahu, z čoho vyplývali členské poplatky.

Zisk tiež generovali pomocou dobrovoľných finančných príspevkov alebo predajom propagačných a informačných materiálov o údajnej škodlivosti vakcín. Predaj tovaru bol ďalším spôsob získavania financií. V kontexte antivakcinačných stránok tovar predstavuje aj rôzne výživové doplnky a liečivá na prírodnej báze.

Niektoré stránky taktiež ponúkali zdravotnú starostlivosť a liečebné kúry. Tvorcovia obsahu webov so zameraním proti očkovaniu boli pritom prepojení so sieťou 20 domén zameraných na predaj doplnkov stravy a propagáciu antivaxerskej agendy.

Obľúbeným spôsobom získavania financií bola aj ponuka prenájmu miesta na umiestnenie reklám priamo na týchto stránkach. Reklamy slúžia aj na propagáciu vlastného tovaru a informačných materiálov.

Verní fanúšikovia

Antivakcinačné stránky používali na získavanie a udržiavanie si skupiny priaznivcov tri bežné stratégie. Prvá metóda sa zakladá na popularite konkrétnej osoby spojenej so stránkou, napríklad vlastníka webu (tzv. online celebrita). V takomto prípade správca stránky kládol dôraz na svoj osobný príbeh a vo svojich priaznivcoch sa snažil vyvolať pocit blízkosti k svojej osobe.

Ďalšia stratégia stojí na tzv. sociálnom hnutí. Cieľom je vytvoriť pocit, že komunita okolo antivakcinačnej stránky má široké zastúpenie v spoločnosti. Jednotlivec, ktorý sa stal súčasťou takéhoto sociálneho hnutia, mal pocit výnimočnosti, ktorý ho pevnejšie pripútaval ku komunite.

Po tretie, antivaxerské weby sa časti prezentovali ako spoľahlivé informačné portály. V tomto prípade antivakcinačná stránka vytvárala správy a informácie nízkej kvality, ktoré boli často zavádzajúce, ale prezentovala ich ako zaručene pravdivé a kvalitnejšie ako tie z mainstreamových médií.

Z výskumu taktiež vyplynulo, že jednotlivé stránky využívali tieto stratégie v rôznych kombináciách. Niektoré antivakcinačné stránky dokonca dosiahli taký úspech, že oficiálne získali status charitatívnej alebo neziskovej organizácie, prípadne ho predstierali.

Boj s veternými mlynmi?

V závere štúdie sa autori zamerali na možnosti boja proti antivakcinačným skupinám. Navrhujú, aby internetové obchody odstraňovali produkty, ktoré rozširujú dezinformácie o očkovaní, ako napríklad knihy, filmy alebo iné propagačné materiály. Platformy, ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov, by zároveň mali odmietať platby smerujúce k známym antivakcinačným skupinám.

Autori taktiež konštatujú, že najdôležitejšou schopnosťou týchto skupín je získavanie finančných zdrojov od podporovateľov, čo im zároveň umožňuje prežiť protiopatrenia zo strany štátu alebo digitálnych platforiem.

Práve odstrihnutie od finančných prostriedkov je jednou z možností boja s antivakcinačnými skupinami. Zároveň však platí, že tieto skupiny majú diverzifikované možnosti na mobilizáciu zdrojov, čo sťažuje možnosť ich postihovania za šírenie potenciálne nebezpečného obsahu, prípadne ich úplného zablokovania.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/