Pravicoví extrémisti zneužívajú obľúbené meme obrázky

Meme obrázky sú jedným z najpopulárnejších typov zábavnej a inovatívnej internetovej komunikácie. Pre používateľov sú atraktívne a ľahko sa šíria. Dokážu však komunikovať aj extrémistický obsah.

Demokratickí aktivisti v Hongkongu v roku 2019 používali mémy zobrazujúce Pepeho (Pepe the Frog) pri protestoch. Zdroj: Unsplash.

Mémy (meme) sú jednotky kultúrneho významu (obrázok, text alebo zvukový úryvok), ktoré sa vyvíjajú a virálne šíria prostredníctvom kopírovania alebo mixovania s inými vizuálnymi jednotkami.

Vytváranie a zdieľanie mémov môže vytvoriť pocit kolektívnej spolupatričnosti medzi tými, ktorí sa tohto procesu zúčastňujú. Výskumníci Inštitútu pre strategický dialóg (ISD) zistili, že tieto aktivity prispievajú k pocitu začlenenia sa do skupiny, ktorou môže byť aj krajná pravica.

Zjednodušene ide o spolupatričnosť členov krajne pravicových platforiem, ktoré v ľuďoch vytvára pocit spolupatričnosti a komunity. Tieto navodené pocity začlenenia sú dôležité pri podpore extrémistického zmýšľania a majú obzvlášť významný vplyv v prípadoch radikalizácie, ktorá môže viesť až k teroristickým činom.

Prepojenie extrémizmu a popkultúry 

Výskum Centra pre výskum a evidenciu bezpečnostných hrozieb (ICSR) preukázal, že extrémne pravicové mémy môžu mať vplyv na radikalizáciu, ktorá môže viesť k násiliu. Dlhodobé vystavenie sa bagatelizovaniu násilných, nenávistných alebo rasistických názorov môže spôsobiť, že ľudia normalizujú takýto obsah a postupne sa stanú tolerantnejšími voči extrémistickým ideológiám.

Takéto mémy spájajú popkultúru, jednoduchý humor aj neonacistické narážky. Vizuálna stránka týchto obrázkov je pestrá a zábavná, čím výrazne vyčnieva zo štandardného krajne pravicového vizuálneho prejavu.

Dokonca aj každodenné obrázky spojené s popkultúrou, ktoré nemusia nevyhnutne pôsobiť ako otvorene politické, môžu komunikovať politické témy. Vizuálne komponenty sa stali stredobodom každodennej komunikácie, nakoľko sa spoločnosť kontinuálne presúva do digitálneho sveta.

Emoji, GIFy, fotografie a príbehy dostupné na rôznych sociálnych sieťach sa teraz okrem sebavyjadrenia a zábavy využívajú aj na politickú mobilizáciu.

Prepojenie mémov so súčasnou popkultúrou apeluje najmä na mladšiu generáciu, ktorá má k digitálnemu svetu bližšie. Títo užívatelia sú spočiatku vtiahnutí do vizuálnej kultúry a postupne sa stávajú tolerantnejšími k radikálnym a extrémistickým názorom.

Keďže ľudský mozog analyzuje obrázky rýchlejšie ako texty, vizuálne médiá majú v dnešnom svete neustále sa zmenšujúceho rozsahu pozornosti prevažujúcu výhodu.

Odľahčenie tónu extrémistických naratívov

Vizuálne znaky tiež môžu byť nejednoznačné a viac významovo otvorené v porovnaní s textami. To znamená, že meme obrázky komunikujú skôr prostredníctvom asociácií než explicitných tvrdení.

To je výhodné pre extrémnu pravicu, ktorá často využíva rétoriku hraničiacu s otvoreným extrémizmom. A tak, keď sa veci začnú vymykať kontrole, krajne pravicoví interpreti zapoja iróniu a humor, aby zakryli svoje extrémistické narážky.

Extrémistické skupiny používajú mémy na komunikovanie radikálnych a komplexných presvedčení v jednoduchšej forme. Tieto pútavé obrázky možno ľahko zdieľať online a osloviť tak viac ľudí na konvenčných platformách.

Extrémistický obsah sa tak dá zjemniť a vložiť do jednoduchých zapamätateľných obrázkov, ktoré sú dostupné širokému publiku. Krajne pravicové skupiny rozpoznali potenciál politizácie týchto obrázkov v dobe, keď sa mémy stali univerzálnym komunikačným prostriedkom.

Glorifikácia krajne pravicových teroristických činov ostatnými extrémistickými podporovateľmi vedie k vlne meme obrázkov, ktoré sa šíria online platformami. Možno ich dokonca nájsť aj na Instagrame, a to prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania určitých hashtagov.

Rýchlosť, s akou si mémy môžu získať popularitu prostredníctvom rozsiahlej internetovej distribúcie, viedla k tomu, že sa z nich stal virálny fenomén.

Extrémistické meme obrázky ako prostriedok pre šírenie nenávisti

Jednou z prvých príležitostí, pri ktorej krajná pravica využila mémy vo svoj prospech, boli americké prezidentské voľby v roku 2016. Alternatívna pravica vtedy premyslene zaplavila americký online priestor meme obrázkami s protrumpovskou tematikou.

Tento jav dostal názov „meme vojna“. Využitie mémov pritom počas prezidentskej kampane bolo považované za rozhodujúce v menení verejnej mienky v prospech Trumpa. Odvtedy sa mémy zaradili k primárnym online nástrojom krajnej pravice na nábor nových priaznivcov a komunikáciu s nimi, ako aj na šírenie propagandy.

Jeden z obľúbených formátov krajnej pravice je Pepe the Frog (Žaba Pepe). Obrázok, ktorý vznikol ako nevinná súčasť komiksu, sa dostal do rúk fanúšikov extrémistických kanálov na 4chane, 8chane a Reddite, pričom nabral antisemitské a rasistické podtóny. Takéto zobrazenie viedlo k tomu, že mém bol v roku 2016 pridaný do databázy nenávistných symbolov Ligy proti hanobeniu.

Príklady zneužitia mému Pepe the Frog pre šírenie nenávistného, rasistického a antisemitského obsahu. Niektoré z obrázkov boli upravené editormi Infosecurity.sk, ich plnú verziu môžete nájsť na stránkach ADL a Chatham House. Obrázky slúžia iba pre ilustráciu, portál Infosecurity.sk sa nestotožňuje s ich obsahom ani s významom, ktorý nesú.

Obrázok sa stal populárnym aj po tom, ako koncom roku 2015 Donald Trump retweetol svoju karikatúru ako Pepeho pri prezidentskom rečníckom pulte v USA. Využívanie tohto meme na politické účely aj nenávistné prejavy naďalej stúpa.

V nedávnej minulosti sa udalosti ako globálna nestabilita spôsobená pandémiou Covid-19, alebo aj americké hnutie Black Lives Matter, stali zámienkou pre rozšírenie rôznych rasistických, antisemitských a sexistických konšpirácií, ktoré ovplyvnili vizuálnu kultúru pomocou meme obrázkov na alternatívnych online kanáloch.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka Britských a amerických štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so zameraním na britskú históriu a politiku. V diplomovej práci skúma vývoj britskej krajnej pravice a extrémizmu. Absolvovala kurz na online platforme Harvard University ohľadom americkej občianskej politiky.